Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mediebruk blant tenåringer Unge Lesere 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mediebruk blant tenåringer Unge Lesere 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mediebruk blant tenåringer Unge Lesere 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup http:www.tns-gallup.no/medier

2 2 1. Avislesing

3 3 Færre avislesere  84% leser minst en avis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag) som er en tilbakegang på seks prosentpoeng fra toppåret 1997 hvor det var 91% som leste minst en avis.  Vi leser i snitt to aviser daglig.  Av de 154 avistitlene som ble målt, har 29 titler fått flere lesere og 68 færre. Samlet sett er det en tilbakegang fra 2004/2005 til 2005/2006.  Samlet sett går de 18 største avisene tilbake fra 2004/2005 (05/2) til 2005/2006 (06/2). VG og Dagbladet taper hver for seg over 60.000 lesere.  Nisjeavisene har en forholdsvis stabil utvikling. Morgenbladet og Klassekampen øker relativt sett mye, mens Dagsavisen taper flest lesere.  Av de 113 lokal- og regionavisene, som har under 90.000 lesere, har 21 aviser fått flere lesere og 24 færre. Samlet sett er det en stabil utvikling for denne gruppen.  De målte lørdagsutgavene går samlet tilbake med 4% og søndagsutgavene går tilbake hele 6%. Flere helgebilag går også tilbake. Videre er det slik at det leses færre aviser på mandager. Kilde: Forbruker & Media. Nisjeavisene: Nationen, Fiskaren, Fiskeribladet, Dagens Næringsliv, Dagsavisen, Finansavisen, Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land.

4 Antall leste aviser: Vi leser to aviser hver dag  I snitt leser vi 2,0 aviser på en gjennomsnittlig dag.  Menn (2,1), de i aldersgruppen 40-59 år (2,3) og de med mer enn 4 års utdanning på universitet eller høyskole leser flest aviser (2,5).  Det er ingen større endringer fra 2004/2005 til 2005/2006. Kilde: Forbruker & Media.

5 5 Dagbladet og VG taper flest lesere Kilde: Forbruker & Media. Endringer i antall lesere 2004/2005 – 2005/2006 for de 18 største avisene. Utregningene er gjort med bakgrunn i de absolutte tallene, altså inkl. desimaler. Mange av endringene ligger innenfor feilmarginene (se siste side).

6 6 Utvikling for de største avisene Kilde: Forbruker & Media. Antall i tusen

7 7 Prosentvis dekning blant 15-19 åringer Kilde: Forbruker & Media.  VG har 15% færre 15-19 åringer i 2005 mot 1995.  Dagbladet har 27% færre 15-19 åringer i 2005 mot 1995.  Aftenposten har 27% færre 15-19 åringer i 2005 mot 1995.

8 8 Kohortanalyse for Dagbladet  31% av 15-19 åringene leste Dagbladet i 1995.  23% av 25-29 åringene leste Dagbladet i 2005. Kilde: Forbruker & Media.

9 9 Kohortanalyse for Aftenposten  16% av 15-19 åringene leste Aftenposten i 1995.  16% av 25-29 åringene leste Aftenposten i 2005. Kilde: Forbruker & Media.

10 Avislesing blant 13-19 åringer i 1996 og 2005/2006  Dagsavisen og Vårt Land har relativt sett tapt mest fra 1996 til 2005/2006.  Deretter følger de fleste regionavisene (med unntak av Romerikes Blad), Aftenposten og Dagbladet.  Dagens Næringsliv og Finansavisen har derimot fått flere lesere blant ungdom. Kilde: Forbruker & Media. Prosent

11 Avislesing blant alle og 13-19 åringer  Relativt sett står nisjeavisene og Aftenposten svakest blant tenåringene.  Deretter følger de større regionavisene.  VG og Dagbladet står derimot like sterkt blant tenåringene som blant resten av befolkningen. Kilde: Forbruker & Media. Prosent

12 Use of the internet in Norway (1): Access to the internet De unge har andre preferanser 12 Prosentandel som er ”Meget interessert” blant 12-19 åringer Det er flere som er interessert i å lese både redaksjonelt stoff og annonser blant ungdom nå enn for 5 år siden. Dette gjelder for eksempel nyheter, helse og samliv, data/Internett og kultur. Kilde: Forbruker & Media 05/2.

13 13 De størst endringene i interesse for stoffområder i avis de siste 5 årene blant 13-19 åringer Kilde: Forbruker & Media. Prosentvis vekst som svarer ”meget interessert”.

14 14 Redaksjonelt innhold arketyper 1.Gutter 7-12 år 2.Jenter 7-12 år 3.Jenter 13-19 år 4.Gutter 13-19 år 5.Single /samboende 20-49 år 6.Foreldre m barn 0-13 år 7.Menn – høy utdanning 8.Menn – lav utdanning 9.Kvinner – høy utdanning 10.Kvinner lav utdanning  Sport og skole  Mote, skole, fritid  Mote, musikk, film  Sport, musikk, IT/data  ‘Hva skjer?’  Aktiviteter, vær, debatt  Nyheter, økonomi  Kjendiser, sport  Kultur  Hva skjer i lokalsamfunnet Kilde: Forbruker & Media.

15 15 Format og form  Magasinutgave med tykkere papir  Enkel forside med få hovedoppslag.  Større skrift og flere bilder, faktaruter, overskrifter  Korte intervjuer og artikler  Bruk farge  Fokus på hva ungdommen er opptatt av, og hva som skjer rundt dem.  Snakke ungdommens språk på en ukomplisert måte

16 2. Radiolytting

17 17 Lyttertid 1992-2005:Hverdager Kilde: TNS Gallup Radio. 60.000 intervju pr. år. Hverdager. 9 år eller eldre. Radio NRK P4 Lokalradio Tid i min Kanal 24

18 18 Lyttertid 1997-2005 blant 9-19 åringer Kilde: TNS Gallup Radio. 60.000 intervju pr. år. Alle ukedager. Tid i min

19 19 Daglig dekning august: PPM Prosent  70% av 12-19 åringene lytter på radio. NRK P1 og P4 er størst med 35% dekning. Deretter følger NRK P3 med 17% og Kanal 24 med 12%.  NRK P3 er den eneste kanalen som står sterkere blant de unge.  Alle ukedager. Kilde: PPM August 2006. Alle ukedager.

20 20 3. TV-seing

21 21 Stabil TV-seing Minutter  Første halvår i år har vi brukt 169 minutter i snitt per dag, mot 172 minutter for tilsvarende periode i 2005 (1Q - 2Q).  Forholdet mellom TV-kanalene er relativt stabilt. Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel. 1Q-2Q 2005/2006. Alle ukedager.

22 22 Daglig seertid 1983-2005: Økt seertid Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel 2000-2005, 1992-1999 NRK Forskningen (Norsk TV Meter Panel) Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) og Daglig mediebruk - en oppdatering (Høst 1991). Minutter Vi bruker betydelig mer tid på TV totalt nå enn for 10 år siden.

23 23 Seertid 2000-2006 blant 12-19 åringer Tid i min Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel. 2000-2006. Alle ukedager blant 12-19 åringer.

24 24 Daglig dekning for TV-kanaler Prosent Kilde: TNS Gallup TV-Meter Panel. 1Q-2Q 2006. Alle ukedager. Prosent

25 4. Blader og magasiner

26 26 Dekning for blader og magasiner Prosent Kilde: F&M 06/1.  En rekke tradisjonelle ukeblader og magasiner står relativt sett sterkere blant 12-19 åringer i forhold til resten av befolkningen.  Ungdomsblader som Topp, Playboard, Inside, Spirit og mag har 5-6 ganger høyere dekning blant de unge.  Play, PC Games, D!, Film Magasinet, C! og Det Nye har 2-3 ganger høyere dekning blant de unge.  Blader og magasiner har høyere indekser enn de aller fleste andre medier.

27 27 5. Bruk av Internett og mobile tjenester

28 28 Bruk av Internett 1996 – 2006 Prosent Kilde: Forbruker & Media. Blant alle. Hele 78% av 12-19 åringene bruker Internett daglig

29 Ukentlig bruk av Internett blant 12-19 åringer 29 Kilde: Forbruker & Media 05/2.

30 30 Ukentlig dekning av mobilt medieinnhold  10% bruker mobilt medieinnhold minst en gang i løpet av en uke.  14% av mennene bruker mobilt medieinnhold, mens kun 6% av kvinnene er brukere.  18% av aldersgruppen 12-19 år og 16% av aldersgruppen 20-39 år, bruker mobilt medieinnhold minst ukentlig. Kilde: Forbruker & Media. 2Q 2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier Prosent

31 6. Mediehusanalyser

32 32  Dagbladet samlet totalt (trykt og/eller Internett) 1.275.000 personer i løpet av en dag.  I 2005/2006 leste 745.000 Dagbladets trykte utgave, mens 764.000 leste Dagbladet.no på nettet. Dagbladet nett større enn papir! Daglig antall tusen lesere Kilde: Forbruker & Media.

33 33 Daglig dekning for Dagbladet  Dagbladet samler 30,9% av befolkningen daglig, og 35,7% i aldersgruppen 12-19 år.  Dagbladet Nett og Mobil har høyere dekning blant ungdom enn resten av befolkningen. Prosent Kilde: Forbruker & Media. 06/2 2005/2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

34 34 Samlet daglig dekning for nasjonale mediehus  TV 2 gruppen samler 75% av 12-19 åringene.  TV 2: TV2, TV2 Tekst-TV, TV2/ Nettavisen/Spraydata /Side2, Kanal 24, TV2 Mobil  NRK samler hele 82% av befolkningen daglig, men bare 59% av 12-19 åringene.  NRK: NRK1, NRK2, Tekst-TV, P1, P2, P3, andre stasjoner, NRK.no, NRK Mobil  VG samler 47%.  VG: Papir, VG Nett og VG mobil.  Dagbladet samler 31%.  Dagbladet: Papir, Dagbladet.no og Dagbladet mobil.  Aftenposten samler 24%.  Aftenposten: Aftenposten Morgen, Aftenposten Aften, Aftenposten.no og Aftenposten Mobil. Kilde: Forbruker & Media. 06/2 2005/2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier Prosent

35 35 7. Samlet mediebruk og medietrender

36 36 Medieutviklingen 1960 - 2005/2006 Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-TV og Internett 1961-2005/2006. http://www.tns-gallup.no/medierhttp://www.tns-gallup.no/medier Data fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998).

37 37 Internett er større enn papiravisene blant tenåringene Kilde: Forbruker & Media. Daglig dekning 13-19 år. Prosent.  Den daglige dekningen for TV er stabil og ligger i 2005/2006 på 87%.  Papiravisene taper terreng, og 73% leser aviser.  Internett fortsetter å vokse, og hele 76% av 13-19 åringene bruker nettet daglig.  Radiolyttingen er forholdsvis stabil og 53% lytter på radio en gjennomsnittlig dag.

38 38 Dekning blant ungdom  TV2 (66%) er Norges desidert største medium blant ungdom.  Deretter følger TVNorge (44%) og NRK1 (36%). Prosent Kilde: Forbruker & Media 2005/2006. www.tns-gallup.no/medierwww.tns-gallup.no/medier

39 39 Oppsummering (1) Avis  Færre leser aviser. VG og Dagbladet taper flest lesere.  De aller fleste avisene har tapt mange unge lesere de siste 10 åra.  De unge leser aviser, men de har andre stoffpreferanser. Radio  Lavere lyttertid i 2006.  NRK taper blant de unge, mens de kommersielle radiokanalene vinner. TV  Stabilt TV-konsum i 2006, men tenåringene bruker mindre tid på TV.

40 40 Oppsummering (2): Medietrender blant ungdom  Papiravisene taper lesere  TV-kanalene taper seere  Radioen står svakt  Internett vokser fremdeles sterkt  Går vi fra passiv til aktiv mediebruk – interaktivitet og selvproduksjon  Fra massekommunikasjon til mellommenneskelig kommunikasjon  Youth (9-19 years) could inform us of emerging cultural and social changes and youth tend to be early adopters and innovative users of new technology and media (Livingstone 2002).

41 41 Denne ungdommen  Har alltid vært…..  Er fortsatt….  Vil fortsatt bli….  Medienes største utfordring


Laste ned ppt "Mediebruk blant tenåringer Unge Lesere 2006 Knut-Arne Futsæter TNS Gallup"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google