Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av 3. kvartal 2002 29. oktober 2002.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av 3. kvartal 2002 29. oktober 2002."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av 3. kvartal 2002 29. oktober 2002

2 Agenda 1.Resultat 3. kvartal / 1.–3. kvartal 2002 2.Leieinntektsstatus 3.Ledighet og inngåtte kontrakter 4.Finansiering 5.Oppsummering

3 1. Resultat 3. kvartal / 1.–3. kvartal 2002

4 Resultatregnskap 3. kvartal 2002

5 Resultatregnskap 1.-3. kvartal 2002

6 Balanse pr. 30. september 2002

7 Nøkkeltall drift/eiendommer

8 2. Leieinntektsstatus

9 Leietakeroversikt pr. 30.09.02 * Leie fra EDB 4tel og EDB Fundator blir garantert av morselskapet, EDB Business Partner ASA. ** Fratrukket leieinntekt Pilestredet 33.

10 Bransjefordeling

11 Leieinntekter Leiekontrakter – utløpsprofil kontorleie Beregning av mindreleie

12 3. Ledighet og inngåtte kontrakter

13 Ledighet og utløp 2002 Ledige kontorarealer pr. 30.09.02 Arealer til fornying 4. kvartal 2002

14 Utløp 2003 Arealer til fornying 2. halvår 2003 Arealer til fornying 1. halvår 2003

15 Inngåtte kontrakter Nye leiekontrakter

16 4. Finansiering

17 Rentestrategi - finansiering Overordnet strategi: Minimum 60% av gjeld skal ha rentebinding over 3 år Dagens tilpasning: Min. 60 % - maks. 80 % andel fastrentelån med durasjon på 2,75 – 6,5 år. Pr 30.09.02:Andel fastrentelån 76 % I tillegg:Kjøpt cap/collars med tak ca. 8 % og gulv 5,5 % for ca. 13 % av totalt utestående lånebeløp Selskapets to realrentelån regnes som fastrentelån med forfall 18.12.2007.

18 5. Oppsummering

19 Oppsummering 1.-3. kvartal 2002 Leieinntekt MNOK 321,7 Gevinst ved salg av P33MNOK 52,0 Driftsresultat MNOK 298,9 Perioderesultat MNOK 51,0 (1,07 kr/aksje) Kontantstrøm før skatt MNOK 121,2 (2,55 kr/aksje) Ledige arealer pr. 30.09.028,8 % (23.349 kvm)

20 www.ifn.no

21 Aksjonæroversikt – 10 største BEHOLDNINGANDELBEHOLDNING AKSJONÆRERpr. 30.09.02 pr. 30.06.02 1Avantor ASA13.646.11328,6 %13.646.113 2Titas Eiendom AS9.137.58019,1 %9.137.580 3Tine pensjonskasse4.118.7018,6 %4.118.701 4JPMorgan Chase Bank3.264.0446,8 %1.178.000 5Opplysningsvesenets fond2.176.9224,6 %2.176.922 6Orkla Enskilda Securities ASA1.542.1903,2 %190 7Norske Shells pensjonskasse1.498.6263,1 %1.498.626 8Lagopus Mutus AS1.375.5412,9 %1.375.541 9SEB Merchant Banking SF1.090.0002,3 %2.086.044 10Akershus Fylkeskommunale PK935.8252,0 %935.825 Øvrige8.935.17018,7 %11.567.170 Sum47.720.712 100 %47.720.712 Antall aksjonærer792


Laste ned ppt "Presentasjon av 3. kvartal 2002 29. oktober 2002."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google