Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møre og Romsdal redaktørforening. Mål og bakgrunn for prosjektet Ny offentlighetslov Mest mulig innsyn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møre og Romsdal redaktørforening. Mål og bakgrunn for prosjektet Ny offentlighetslov Mest mulig innsyn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møre og Romsdal redaktørforening

2 Mål og bakgrunn for prosjektet Ny offentlighetslov Mest mulig innsyn

3 Organisering av prosjektet Frikjøp av ressurspersoner. De fire store i Møre og Romsdal, og redaktørforeningen økonomiske støttespillere. Involvering av alle redaksjoner i Møre og Romsdal. KARTLEGGING ÅPNING AV SELSKAPER. Opplæring i redaksjonene. Bistå og være ressurs i forbindelse med klagesaker. Informere virksomhetene om lovendringen.

4 VIKTIG SUKSESSKRITERIUM: Det er bedre at vi lykkes med å åpne noen få men samfunnsmessig betydningsfulle virksomheter /selskaper og sørger for kontinuerlig nyhetsovervåking av disse, enn å etablere halvfungerende og haltende rutiner og systemer for et stort antall virksomheter og selskaper.

5 Gruppen medlemmer Prosjektleder : Hans Martin Dypvik Sunnmørsposten:Anne-Mari Tomasgard NRK Møre og Romsdal:Øyvind Johan Heggstad Romsdals Budstikke:Per-Kristian Bratteng M & R Redaktørforening: Richard Nergaard Tidens Krav:Jan Arve Ødegård

6 FORVENTNINGER/OPPGAVER: At vi kartlegger hva som finnes av interessante virksomheter/selskaper i Møre og Romsdal som er eid eller dominert av det offentlige. At vi i samråd mellom små og store redaksjoner velger ut et overkommelig antall virksomheter/selskaper som skal søkes åpnes ved hjelp av Off.loven og finner en fordeling som i størst mulig grad tilfredsstiller alle redaksjoner Kontakter virksomhetene/selskapene, skaper aksept for innsyn og etablerer rutiner og systemer for tilgang til styrepapirer, postjournaler, osv. Bistår med, eller besørger klager når det er nødvendig.

7 Utvalg og fremgangsmåte 80 selskaper valgt ut Fordelt mellom gruppens medlemmer Telefonhendvendelser Oppfølging med innsynskrav Evt. klage Evt. anke til Fylkesmannen

8 KRAV TIL REDAKSJONENE: Utpeke ansvarlige som i framtida skal følge opp de enkelte virksomheter og selskaper etter hvert som de åpnes Disse journalistene må få støtte og oppfølging (iblant også kontrolleres) av redaksjonens medlem i prosjektgruppa og nærmeste overordnede. De mindre redaksjonene uten medlemmer i prosjektgruppa må også kunne få støtte og oppfølging (kanskje en fadderskapsordning i prosjektgruppa?)

9 Vi avslørte og erfarte Mangel på kunnskap om offentlighetslova og arkivlova Uklare føringer fra eier på hvordan journal skal føres. Manglende føring av journal, og mangelfull føring Noen selskaper hadde stor innsikt og brukte dette for å hindre innsyn (kraftselskap) Liten forståelse for innsyn Noen var glad og ønsket oss velkommen til å følge de Noen mente at det fikk holde om vi fikk se postlista, og var lite villig til å gi styredokumenter. Mye sammensatte selskaper. Kraftselskaper som er deleigd av andre halvoffentlige selskaper. Stort behov for oppfølging og hjelp til små redaksjoner

10 Resultat Kartla flere 100 offentlige selskaper som var omfatta av lova Har åpnet ca 50 av 80 selskap. Fått fire negativt vedtak på innsyn etter klage til departementet. Ca. 10-15 saker fremdeles til behandling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, eller i departementene.

11 Veien videre Avsluttende samling med alle redaksjoner. Gruppen holder kontakt. Telefonmøter hyppig i ett år. Nettside med verktøykasse. Gjøre prosjektet kjent utenfor Møre og Romsdal.

12 Baser www.ssb.no www.purehelp.no www.bizweb.no www.ravninfo.com Lotteri- og stiftelsestilsynet.


Laste ned ppt "Møre og Romsdal redaktørforening. Mål og bakgrunn for prosjektet Ny offentlighetslov Mest mulig innsyn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google