Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Opplæringsloven § 9A  Samarbeid mellom Barne –og familiedepartementet, Sosial og Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Opplæringsloven § 9A  Samarbeid mellom Barne –og familiedepartementet, Sosial og Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Opplæringsloven § 9A  Samarbeid mellom Barne –og familiedepartementet, Sosial og Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet  Satsingen har : program for barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring

3 Hvorfor ungdom som målgruppe?  ca tjue prosent av ungdommene sliter i dag psykisk  ca fire til syv prosent sliter så mye at de trenger profesjonell hjelp  sterke fordommer  høy terskel for å søke hjelp

4 Hvorfor opplæringsprogram?  Skolen en god arena for forebyggende arbeid  Ungdommene ønsker opplæring om temaet på skolen  Opplæringsloven §9a.

5 Målsettinger for programmene i skolesatsingen:  Hvordan ivareta egen psykisk helse  Hvordan være venn for en som sliter  Kunnskap om hjelpeapparatet: Hvor og hvordan søke hjelp?

6 WEBSIDEN  Hjem > VELKOMMEN TIL PSYKISKHELSEISKOLEN.NO PSYKISK HELSE I SKOLEN består av skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Programmene gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter og kunnskap om det lokale hjelpeappratet. Les mer om programmene under Grunnskole, VGO og Om oss.20.02.07 HjemGrunnskoleVGO Om oss  DIALOGKONFERANSER OM VERDENSDAGEN 2007 Ungdom og psykisk helse er tema for Verdendsdagen for psykisk helse 2007.Dialogkonferansene er for mange starten på planleggingen av Verdensdagen 2007. :: Les mer 16.02.07 DIALOGKONFERANSER OM VERDENSDAGEN 2007 :: Les mer  FEIL PÅ BESTILLINGSSYSTEMET HOS OSS Tom postkasse? Mange har ringt og sagt at de savner materiell de har bestilt på websiden vår. Vår postkasse har dessverre ikke fått alle bestillinger. Feilen skyldes omlegging til nye websider. :: Les mer 09.02.07 FEIL PÅ BESTILLINGSSYSTEMET HOS OSS :: Les mer  OPPDATERT MATERIALE FOR UNGDOMSSKOLEPROGRAMMET Endelig er de nye permene med oppdatert materiale for programmet Alle har en psykisk helse ferdig - og oppdatert ift Kunnskapsløftets krav og evalueringer fra lærere som har brukt permen. :: Les mer 12.01.07 UNGKUL FAMILIESTUDIE Hvordan mestrer barn og unge med ulik kulturell bakgrunn hverdagen? :: Les mer :: Flere nyheter i arkivet OPPDATERT MATERIALE FOR UNGDOMSSKOLEPROGRAMMET :: Les mer UNGKUL FAMILIESTUDIE :: Les mer :: Flere nyheter i arkivet

7 Avklaring:  Eleven må sette grenser for hvor personlig og privat en vil være – og samtidig respektere andres grenser og åpenhet  Noen elever blir mer berørt enn andre. Det er viktig å kunne trekke seg ut av prosessen og komme tilbake når ting er mer på plass  Programmene våre handler om hvordan håndtere egen og andres situasjon når livet går i motbakke

8 ”Zippys venner” elever i grunnskole: 1. trinn  Et program i regi av Voksne for Barn  Beregnet på 1. klasse.  24 timer i løpet av et skoleår

9 ”Alle har en psykisk helse” elever i grunnskole: 8, 9 og 10 trinn  Utarbeidet av Rådet for psykisk helse  Tema for hvert skoletrinn: 8.kl ”Selvopplevelse og identitet” 9.kl” Annerledeshet” 10.kl” Frykt for det ukjente”

10

11 ”VIP” elever på VG1  - står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom  utviklet av Blakstad sykehus  bygger på tett samarbeid med skoleledelse og helsetjenesten på alle nivå  fagfolk kommer på skolebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene

12 ”STEP- ungdom møter ungdom” elever i VG2 og VG3  et program i regi av Voksne for Barn, tilpasset norske forhold  aktivitetsfag som går over et skoleår  elevstyrt psykososialt miljøfag  elever og lærere får opplæring i å lede programmet

13 ”Venn1.no” elever i VG2 og VG3  utviklet av Mental Helse  en miks av samtale, øvelser, foredrag - personlig erfaring og informasjon fra kursholdere  tre timers gjennomføring  Tilleggsmoduler: Firkløver= fire faglige opplegg A-Å pakke= prosjektuke

14 ”Hva er det med Monica?” for lærere, helsepersonell og andre som jobber med ungdom  utarbeidet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning  gjør deg tryggere når du står overfor elever som sliter psykisk  gjør deg bedre i stand til å ta opp psykiske tema i undervisningen  lærere blir kurset av psykiatere/psykologer, samfunnsvitere og pedagoger ift ungdom og psykisk helse

15 Hvor mange har vi nådd?  90.000 elever (gjelder vgo)  220 vgo bruker minst et av vgo-programmene  470 ungdomsskoler bestilt materiell  180 skoler bruker ”Zippys venner”  20.000 lærere/andre

16 Evaluering  prosjektene vurdert positivt av lærere og elever  elevene har lært mer om psykisk helse og psykiske lidelser  gitt ungdom informasjon om hvor de skal søke hjelp  lærerne synes de får et verktøy i hverdagen  bedre klassemiljø

17  Sekretariatet Psykisk Helse i Skolen Breigaten21, 4006 Stavanger Telefon 51 89 29 50 | Faks 51 89 29 51  E-post: post@psykiskhelseiskolen.no  Web: www.psykiskhelseiskolen.no


Laste ned ppt "Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Opplæringsloven § 9A  Samarbeid mellom Barne –og familiedepartementet, Sosial og Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google