Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges vassdrags- og energidirektorat Krav til mobilt samband i kraftforsyningen v/Carl Georg Abel Seksjon for beredskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges vassdrags- og energidirektorat Krav til mobilt samband i kraftforsyningen v/Carl Georg Abel Seksjon for beredskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges vassdrags- og energidirektorat Krav til mobilt samband i kraftforsyningen v/Carl Georg Abel Seksjon for beredskap

2 Fjernstyring og samband ”VHF” Basestasjon Administrativt datanett Fjernstyring Samband M Trafostasjon, Kraftverk R Datasystemer for styring Driftsentral Drifts radio samband Radiolinje

3 Mobil kommunikasjon i kraftforsyningen Kort historikk (I) De fleste enheter i kraftforsyningen har hver sitt mobile samband: driftsradio (PMR, ”lukket nett”) 1994: NVEs utvalgsrapport ”Samband og datasikkerhet i kraft- forsyningen” gav anbefalinger om bl.a. utbygging og krav til driftsradio. 1996: KOTEs *) rapport anbefaler felles landsdekkende mobilt radionett, i samarbeide med bl.a. nødetatene basert på TETRA standarden. NVE tar opp saken med OED - JD, Stortingsmeldinger anbefaler samarbeid. *) Kontaktutvalget for telesaker i kraftforsyningen

4 Mobil kommunikasjon i kraftforsyningen Kort historikk (II) 1998: OED - NVE (”Kraftforsyningen ”) inviteres med i JDs utredningsprosjekt: ”Felles radiosamband for nød- og beredskapsetatene” - innstilling avgitt i mars 2001 ”Kraftforsyningens TETRA forprosjekt” etableres av KOTE, Enfo og NVE. Dette fungerte også som en arbeidsgruppe for JDs prosjekt - og gjennomførte bl.a. undersøkelse >> om bruk mv. av driftsradio i kraftforsyningen - rapport juni 2001. 2002: NVE vedtar ”Beredskapsforskrift for kraftforsyningen” (BfK) med enkle funksjonelle krav til bl.a. mobile radionett - driftsradio (i kraft 1 januar 2003).

5 Kraftforsyningens TETRA forprosjekt Undersøkelse om verkenes *) driftsradio Viktigheten av drifts radio : 1. Ved driftsforstyrrelser:95% 2. Hensyn til beredskap:94% 3. Personellets sikkerhet:93% [67% av alle oppgav (også) bruk av mobiltelefon i daglig drift.] Alder på driftsradioutstyret (pr år 2000) under 5 år: 26% 5 - 10 år: 42% over 10 år: 32% 22% hadde planer om større forbedringer av radionettet. *) Ca. 55% av alle enheter, 70% av alle ansatte, 5.886 terminaler

6 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen Kapittel 3. Ressurser: Personell, Kompetanse, Fritaksordninger, Drift, Gjenoppretting av funksjon, Transport, Informasjon § 3-8Samband Alle enheter i KBO*) skal ha intern og ekstern sambandsberedskap for: daglig drift håndtering av ekstraordinære situasjoner evne til rask gjenoppretting av nødvendige funksjoner for ledelse, drift og sikkerhet. *) Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon

7 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen Kapittel 6. Informasjonssikring § 6-1Generelt § 6-2Beskyttelse av informasjon § 6-3Sikkerhetskopier § 6-4Særlige krav til driftskontrollsystemer § 6-5Mobile radionett - driftsradio § 6-6Relésamband - vern av kraftsystem

8 Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) § 6-5 Mobile radionett - driftsradio Alle enheter i KBO som er avhengig av pålitelig mobilkommunikasjon for drift, sikkerhet eller gjenoppretting av funksjon skal ha tilgang til mobilt sambandssystem.

9 a) Ha tilstrekkelig dekningsgrad for kraftforsyningens anlegg og drift, b) Fungere uavhengig av funksjonssvikt i offentlige nett, c) Ha tilstrekkelig nødstrøm ved omfattende eller langvarige strømbrudd, c) Ha nødvendig funksjonalitet med blant annet direkte apparat til apparat-kommunikasjon, gruppesending og felles oppkall, og e) Kunne fungere som reservesamband om annet samband svikter Dette sambandssystemet skal:

10 Veiledning til BfK [www.nve.no] § 6-5 Mobile radionett - driftsradio ”Alle enheter i KBO som er avhengig av et pålitelig mobilt driftssamband, og som for fremtiden ikke vil eller kan besørge dette ved eget system - bør etter evne medvirke til utbygging og inngå som bruker av et eventuelt felles radionett for nød- og beredskapsetatene (”Nødnettprosjektet”). Det forutsettes at enheter i KBO får tilgang på akseptable vilkår, at det oppfyller - etter NVEs vurdering - nødvendige minimumskrav til beredskap- og sikkerhet, - og at en utbygging og drift skjer i en konstruktiv dialog med kraftforsyningens drifts- og sambandsansvarlige.”


Laste ned ppt "Norges vassdrags- og energidirektorat Krav til mobilt samband i kraftforsyningen v/Carl Georg Abel Seksjon for beredskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google