Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innledning til debatt etter framsyning av filmen ”An Inconvenient Truth” under Internasjonal veke i Sogndal. Sogndal Kulturhus, 27. september 2007 Kvifor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innledning til debatt etter framsyning av filmen ”An Inconvenient Truth” under Internasjonal veke i Sogndal. Sogndal Kulturhus, 27. september 2007 Kvifor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innledning til debatt etter framsyning av filmen ”An Inconvenient Truth” under Internasjonal veke i Sogndal. Sogndal Kulturhus, 27. september 2007 Kvifor har vi ikkje ein lokal klimadebatt?

2 Debatten som kom internasjonalt

3 Lokalpolitikerne er rekruttert før klimainteressen slo inn Kommunene har mistet sin miljøkompetanse Den nasjonale klimapolitikken har ikke behov for kommunene Kilde: Norsk Monitor Andel av befolkningen som oppgir at de er meget bekymret for klimaendringer (andre svaralternativ: ganske, lite og ikke bekymret) Men hvorfor ikke lokalt – i Norge? Periode der hovedparten av dagens listekandidater er rekruttert

4 Den ”lille” klimapolitikken DirekteIndirekte Utslipps- reduksjon Tilpassing til klima- endring ”Kyoto”: utslipp fra innenlands norsk prod. (54 mill t CO2-ekv) Utslipp fra nordmenns forbruk i Norge (65 mill t) og utlandet (10 mill t) Hvordan tilpasse til lokale klimaendringer? Hvordan tilpasse til endringer som skjer utenfor landegrensene (endring i tilgang på varer, nye flyttemønstre)? ”Post-Kyoto”: utslipp fra utenlandsk norsk prod. (14,5 mill t CO2-ekv)

5 Forskjell mellom et produksjons- og forbruksklimaregnskap

6 Hva må til for å få fart på den lokale klimapolitikken? Nasjonal klimapolitikk: Endre innholdet i klimapolitikken slik at det blir behov for kommunal innsats –Utforme tiltak som retter seg inn mot å endre nordmenns forbruksvaner (”The Norwegian way of life” BØR være oppe til diskusjon) –Ta inn spørsmålet om klimatilpassing i klimapolitikken Nasjonal kommunepolitikk: Styrke kommunenes miljøvernkompetanse –Gjeninnføre øremerkede overføringer (eller tilsvarende) til kommunene Lokal klimapolitikk: Utfordre kommunepolitikerne til å engasjere seg i klimapolitikken –Utvikle en forpliktende lokal klimaplan som inkluderer tiltak rettet mot produksjonsutslipp og forbruksutslipp og klimatilpassing

7 Fire nøkkelverktøy for lokal klimapolitikk SFTs kalkulator over lokale klimagassutslipp –www.sft.no  veileder til kommunale klimaplanerwww.sft.no Vestlandsforskings kalkulator over ditt personlige klimagassutslipp –www.vestforsk.no  klimakalkulatorwww.vestforsk.no Meteorologisk institutt (mfl) sitt nettsted over forventede klimaendringer fordelt ned på kommunenivå –www.senorge.nowww.senorge.no KS sitt system for kommunale bærekraftindikatorer –www.ks.no  rammebetingelser  samfunnsutvikling  bærekraftig utvikling  Verktøy Bærekraftige kommuner i praksiswww.ks.no

8 Takk for oppmerksomheten! Carlo Aall caa@vestforsk.no www.vestforsk.noaa@vestforsk.no www.vestforsk.no


Laste ned ppt "Innledning til debatt etter framsyning av filmen ”An Inconvenient Truth” under Internasjonal veke i Sogndal. Sogndal Kulturhus, 27. september 2007 Kvifor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google