Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SNoW-modellen(e) - Statistics Norway World model(s) CREE-seminar, KLD, 31. Mars 2014 Brita Bye.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SNoW-modellen(e) - Statistics Norway World model(s) CREE-seminar, KLD, 31. Mars 2014 Brita Bye."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SNoW-modellen(e) - Statistics Norway World model(s) CREE-seminar, KLD, 31. Mars 2014 Brita Bye

2 2 SNoW-modellen(e) SNoW – Statistics Norway’s World model –Generell likevektsmodell for Norge integrert i verden Tilpasset problemstillinger innen energi og klima –Detaljert modellering av energi- og andre utslippsintensive sektorer Nytt programmerings- og datagrunnlag –Programmert i GAMS/MPSGE –Data: GTAP-struktur (Global Trade Analysis Project) Hvorfor SNoW-global? –Klimaproblemet er globalt – krever global politikk –Hva resten av verden gjør er viktig for klimaeffekten av norsk klimapolitikk –Analyser av for eksempel klimapolitikk i Norge og EU - i et globalt perspektiv

3 3 Egenskaper ved SNoW-global Global generell likevektsmodell Ulike regioner – Norge kan være en region Representativ agent som maksimerer velferden i hvert land Varer produseres ved bruk av kapital, arbeidskraft, energi, annen vareinnsats Arbeidskraft og kapital er mobile mellom sektorer – immobile mellom land Varer handles internasjonalt og de er imperfekte substitutter for konsumenter i de ulike landene –Armington-elastisiteter Utslipp av CO2

4 Unilateral karbonpolitikk og karbonlekkasje - to effekter – kan analyseres i en global modell Energimarkedseffekten Når land innfører klimapolitikk som reduserer etterspørselen etter fossil energi, fører det til lavere internasjonale priser på slik energi. Etterspørselen vil øke i utlandet og gi karbonlekkasje. Lekkasjen vil motvirkes i den grad tilbudet av fossil energi er prisfølsomt. Konkurranseeffekten –Betegner lekkasjen som følger av at energiintensive, konkurranseutsatte bedrifter i land med klimapolitikk mister konkurranseevne til utlandet. Da flytter utslipp til land uten klimapolitikk; hvor mye vil avhenge av faktorer som prisendringer, konkurranseforhold, utslippsintensiteter og etterspørselseffekter De fleste studier tyder på at energimarkedseffekten utgjør en større andel av den totale karbonlekkasjen enn konkurranseeffekten.

5 5 Politikk mot karbonlekkasje Eksempler på analyser av politikktiltak: Effekter av ulike måter å utforme karbontoll på for EU –Skal karbontoll ha noen effekt på lekkasjer bør de reflektere næringenes utslippsintensiteter i de landene som ikke inngår i koalisjonen. Dette har potensielt de største juridiske og politiske kostnadene, (Bøhringer, Bye, Fæhn og Rosendahl (2012)) Produksjonsavhengige kvoter (OBR) – (eks EUETS) –Optimal størrelse på OBR faller med strengheten av karbonpolitikken i det andre landet. Om det andre landet også har OBR er av liten betydning. Empiriske beregninger viser at den optimale OBR raten avhenger av endringer i bytteforholdet og hvor følsomt dette er, (Bøhringer et al (2014))

6 Mulige analyser – makroøkonomiske modeller Klima- og kostnadseffekter av ulike politikktiltak rettet mot energieffektivisering Scenarioer for klimagassutslipp mot 2030/2050 Klimafond for Norge Spredning av klimateknologier i åpne økonomier Karbonlekkasje og effektiv utforming av importtariffer Karbonlekkasje, og effektiv utforming av importtariffer, konsumavgifter kombinert med begrensninger i utvinningen av fossile brensler To-gradersmålet i 2050: Hvordan kan Norge bidra til dette – når andre land også driver karbonpolitikk? Norge mot lavutslippssamfunnet

7 7 Andre analyser Økonometriske analyser av effekter på utslipp av ulike typer miljøreguleringer Økonometriske analyser av kunnskapsspillover i Norge


Laste ned ppt "1 SNoW-modellen(e) - Statistics Norway World model(s) CREE-seminar, KLD, 31. Mars 2014 Brita Bye."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google