Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Starten eller slutten på det norske industrieventyret? 23.03.2010 Bellonas energiforum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Starten eller slutten på det norske industrieventyret? 23.03.2010 Bellonas energiforum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Starten eller slutten på det norske industrieventyret? Bellonas energiforum

2 Norges helhetlige klimaplan Bellonas energiforum

3 Bellonas energiforum

4 Bellonas energiforum

5 Bellonas energiforum

6  Norges egne klimagassutslipp skal innen 2020 reduseres med 30 prosent fra 1990 nivå.  Norge skal forplikte seg til karbonnøytralitet i  Norge skal være et nullutslippssamfunn i  Norge skal være karbonnegativt i 2050 ved å fjerne mer CO 2 fra atmosfæren enn vi slipper ut Bellonas energiforum

7  Klimaforliket: 30 prosent og minst 2/3 hjemme  Alle skal med fordi alle skal ned  Industri og teknologiutvikling  «Ability to pay»  FoU på alle områder der 0-utslipp kan oppnås Bellonas energiforum

8 Bellonas energiforum

9 Virkemiddelforslag for industrien Bellonas energiforum

10 Kilde: Klimakur Bellonas energiforum

11 Bellonas energiforum

12  Silisium til solceller  Ferrolegeringer til vindmøller  Mineralgjødsel til bioenergi  Aluminium til lette, gjennvinnbare biler Bellonas energiforum

13  Energieffektivisering og –gjenvinning  Fra fossile til fornybare brensler  Prosessforbedringer  Biokarbon som reduksjonsmiddel i FeSi  CO 2 – fangst og lagring Bellonas energiforum

14  10 mrd til teknologifond for pilotanlegg og teknologutvikling  Dobling av forskningsinnsats  Rettighetsbasert støtteordning for energieffektivisering  Etablering av CCS-klynger  Prosjekt for karbonnegativ CCS i treforedling Bellonas energiforum

15  Industrien forplikter seg til 20-30% utslippskutt  Industrien forplikter seg 20% energieffektivisering  Industrien gis forutsigbare rammebetingelser for investeringer gjennom langsiktige kraftprisavtaler  Norge legger seg på samme linje som EU i forhold til kvotetildeling i ETS Bellonas energiforum

16 Bellonas energiforum

17 Bellonas energiforum

18 Virkemiddelforslag for CO 2 - håndtering Bellonas energiforum

19 Bellonas energiforum

20  Kostnader ±1400 NOK/tCO 2 unngått ◦ Under marginalkostnad for den virkemiddelpakken som prioriterer kostnadseffektivitet (og utstrakt industridød)  På sikt er CCS nødvendig på alle punktkilder over tonn CO 2 /år  Teknologispredning og industriutvikling tilsier trykk på rask utbygging i Norge  Siste: EU forventer at Norge tar for seg CCS på gasskraftverk Bellonas energiforum

21  Mongstad – kraftvarmeverk og cracker  Kårstø – Integrasjon GKV og gassterminaL ◦ Sikrer full drift på gasskraftverket ◦ Større utslippskutt enn opprinnelig plan  Grenland (2,4 mill tonn) ◦ Norcem ◦ Yara ◦ Noretyl ◦ Esso Slagentangentil  Melkøya (0,8 – 1,6 mill tonn)  Tjeldbergodden/Nyhamna ◦ CO2-rik naturgass ◦ Gasskraftverk? ◦ Jernverk?  Øvrige anlegg ( Bellonas energiforum

22  Reduksjon av risikoelementer påvirker lønnsomheten signifikant. Ikke kjent i hvor stor grad disse påvirker lønnsomheten da detaljert info ikke er tilgjengelig.  Kostnadsestimater: ◦ Noe taler for høyere kostnader enn det analysene viser, annet taler for lavere kostnader ◦ En diskusjon rundt CCS kan ikke bare handle om kostnader, må bygge for å finne reell kostnad Bellonas energiforum

23  Differensiering ihht betalingsevne og kostnadssensitivitet, integrert virkemiddelpakke for industrien ◦ Subsidier ◦ Krav  Finansiering av forskning, utvikling og uttesting innen: ◦ Fangst fra anlegg med lav CO2-konsentrasjon (Al) ◦ Kostnadseffektive løsninger for små anlegg ◦ CCS på biomassefyrte anlegg ◦ Nestegenerasjons fangstteknologi Bellonas energiforum

24  Staten må dra lasset i tidlig fase ◦ Gassnova er verktøyet ◦ Industrien må involveres positivt ◦ Industribedriftene må betale ”fangsavgift” tilsvarende kvotekostnad → Gir forutsigbarhet mot 2040 – utslippskostnaden blir oppad begrenset til fangstkostnad Bellonas energiforum


Laste ned ppt "Starten eller slutten på det norske industrieventyret? 23.03.2010 Bellonas energiforum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google