Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogassproduksjon i Landbruket Oslo, 23. okt. 08,Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ, LMD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogassproduksjon i Landbruket Oslo, 23. okt. 08,Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ, LMD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogassproduksjon i Landbruket Oslo, 23. okt. 08,Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ, LMD

2 2 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Disposisjon Hva er klimautfordringen Landbrukets rolle i klimautfordringen Stortingsmelding om landbruk og klima Biogass i landbruket –Utfordringer

3 3 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Kilde: BAFF

4 4 Norwegian Ministry of Agriculture and Food

5 5 Utslippene av de ulike drivhusgassene 1970-2004 (IPCC 2007) Landbruket har aksjer knyttet til alle viktige klimagasser Skog binder karbon Husdyr slipper ut metan Gjødsel gir metan og lystgass Jord binder karbon og slipper ut karbon (CO 2 ) Maskineri og oppvarming slipper ut CO 2 Landbruket kan bidra til reduserte utslipp av alle viktige klimagasser

6 6 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Norske klimamål Norge skal være en pådriver i arbeidet for en ny og mer ambisiøs internasjonal klimaavtale – den globale temperaturøkningen skal ikke overstige 2  C sammenlignet med førindustrielt nivå. Klimaforliket innebærer at Norge skal være karbonnøytralt senest i 2030 Vi skal overoppfylle vår utslippsforpliktelse i Kyoto- forpliktelsen med 10 prosentpoeng Kutte 30 % innen 2020 i forhold til 1990 –To tredjedeler av Norges totale utslippsreduksjoner tas nasjonalt

7 7 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Regjeringens klimamål på jordbruk St.meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk ) En reduksjon i avfallsektoren og primærnæringene på 1-1,5 mill tonn CO2-ekvivalenter Tiltak –Vurdere å stimulere til økt produksjon av biogass –Tilrettelegge for samarbeid mellom jordbruket og kommunal avfallsektor –Igangsette klimarelatert forskning i jordbruket (biogass er med) –Opprette eget utviklingsprogram for klimatiltak (Biogass sentralt) –Vurdere muligheten for å rense ventilasjonsluft fra husdyrrom –Vurdere virkemidler for å redusere utslipp av lystgass

8 8 Norwegian Ministry of Agriculture and Food St meld om landbruk og klima Hvorfor? Landbruket står for 9 % av norske klimagassutslipp Landbruket forvalter store deler av landarealet hvor fotosyntese skjer og står for store opptak Klimaendringer endrer forutsetningene for landbruk og matproduksjon og krever tilpasninger Kunnskapen om landbrukets klimagassregnskap kan forbedres  Nødvendig med en særskilt gjennomgang av landbruket

9 9 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Innholdet i meldingen Hovedområder Utslippsreduksjoner i landbruks- og matsektoren Opptak av CO 2 gjennom fotosyntese – trevirke, jordbruksvekster (og jordsmonn) Tilpasninger til et endret klima Viktige elementer i meldingen Bakgrunn og forutsetninger Klimagassregnskapet Skog bioenergi Jordbruk Klima, mat og forbrukerperspektiver Varmere klima – tilpasninger og muligheter for landbruks- og matsektoren, inkl. plante og dyrehelse og dyrevelferd Forskning og utvikling

10 10 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogass reaktor er kjent teknologi

11 11 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Metanutslipp i Norge 48 % fra landbruket ca 42 % av dette kommer fra drøvtyggere ca 6 % fra gjødsel –Dvs at biogassanlegg bare kan fange en liten del av landbrukets metanutslipp

12 12 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogass – potensialet (ENOVA)

13 13 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogass basert på husdyrgjødsel (og matavfall) Forskning: Prosjekt: ”Biogass som del av landbrukes verdikjede” – Brukerstyrt prosjekt med Bondelaget som prosjekteier Bioforsk forskningsfaglig ansvarlig Også andre biogass prosjekter i NFR Utvikling: Utviklingsprogram for klimatiltak er opprettet. 6 mill kr for 2009. –Utredningsprosjekter biogass IN – Bioenergiprogrammet Støtter flere pilotprosjekter I Halden er reaktorene i gang.

14 14 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Utfordringer og muligheter Utfordring - lønnsomhet: Høye investerings- og driftskostnader i forhold til dagens energipris –Rammebetingelser? Husdyrgjødsel har forholdsvis lite gasspotensial matavfall og husdyrgjødsel i kombinasjon virker til å være mest aktuelt med dagens teknologi – krever samarbeid Anleggstørrelse i forhold til driftsstruktur i norsk jordbruk Muligheter: Framtidig høye energikostnader (?) Landbruket skal helst være mottaker av bioresten – derfor bør jordbruket være med på anleggssiden også – redusere transport Klimagevinst (men dyrt klimatiltak?) –Redusert metanutslipp og (ved riktig spredeteknikk) mindre lystgassutslipp ved bruk av biorest –Resirkulering av næringsstoffer i samfunnet Regjering vil: Regjeringer viderefører en forsiktig utbygging og utprøving

15 15 Norwegian Ministry of Agriculture and Food Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Agriculture and Food Biogassproduksjon i Landbruket Oslo, 23. okt. 08,Seniorrådgiver Frode Lyssandtræ, LMD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google