Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioenergisenteret på Ås Norske utfordringer for satsing på biogass – Bioenergisenterets rolle Tormod Briseid, Bioforsk Implement Workshop 8. mars 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioenergisenteret på Ås Norske utfordringer for satsing på biogass – Bioenergisenterets rolle Tormod Briseid, Bioforsk Implement Workshop 8. mars 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioenergisenteret på Ås Norske utfordringer for satsing på biogass – Bioenergisenterets rolle Tormod Briseid, Bioforsk Implement Workshop 8. mars 2012 Halden

2 Norske utfordringer for satsing på biogass - dagens situasjon • Slamanlegg • Anlegg basert på matavfall • Landbruksbaserte anlegg • Anlegg basert på næringsavfall (f.eks. avfall fra fiske og oppdrett av fisk)

3 Utfordringer - Lave inntekter på produsert biogass: Gass til el, lave priser, vanskeligheter med leveranse i markedet. Gass til varme, vanskeligheter med helårsbruk. Oppgradering til drivstoff – for dyrt i liten skala (foreløpig) Oppgradering –leveranse på gassnett – utfordringer som over – få gassnett i Norge. Annen bruk, f.eks. direkte levert som gass til bolig / lokal industri – ikke innarbeidet i Norge («alt» er strømbasert).

4 Utfordringer - Substrat og prosess: Energirike tilleggs-substrater – sikre leveranser – langsiktighet - konkurranse Nye substrater og kombinasjoner, forbehandling av substrater – FoU Små anlegg – høyere kostnader – kaldt klima/varmetap Bedret prosess – FoU Eks. biofilmprosesser, flertrinnsprosesser, bedret styring, mikrobiell tilpasning Nye rammebetingelser: FoU-behov knyttet til å evaluere hvordan ulike virkemidler og kombinasjoner av virkemidler slår ut.

5 Utfordringer - Store anlegg - landbruk •Utfordringer knyttet til transport og lager for store mengder gjødsel og produsert biorest. •Kvalitetssikring av gjødselproduktet (gjødseleffekt, hygiene, fremmedstoffer, mattrygghet). •Gjødselvareforskriften – revisjon for tilpasning av biorest. •Mangel på erfaring innen landbruket. Viktig å få bruk av biorest inn i gjødselplanleggingen. •Avtaleforhold knyttet til ansvar, kostnader/priser.

6 Utfordringer - Miljø og klima Klimaeffekten av biogassbehandling av husdyrgjødsel - Reduserte metanutslipp fra lager - kvantifisering - Lekkasjer fra anlegg –minimering - Utslipp av ammoniakk – reduksjoner/økninger –pH-effekter - Reduserte utslipp av lystgass fra gjødslet areal – kvantifisering Helhetlige klimagass-vurderinger – modeller - FoU

7 UMB, Bioforsk and Skog og landskap har etablert Norsk senter for bioenergiforskning Nesten alle prosjekter knyttet til biogass på Ås foregår som et samarbeid gjennom dette senteret. Nylig åpnet et nytt biogass laboratorium på Ås. Bilde fra åpningen av det nye biogass laboratoriet hvor Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er med på åpningen 26. januar i år.

8 Fag- og prosjektområder • Forbehandling og blandinger av substrater • Mikrobiologi • Reaktortyper • Optimering og sensorteknologi • Resirkulering av prosessvann • Bruk av biorest • Klimavurderinger

9 Flere av forsøkene utføres som grunnleggende forskning om forbehandling av tungt nedbrytbare substrater, f.eks. med høyt innhold av lignocellulose vha. dampeksplosjon (bilde), enzymbehandling, finmaling, luting og ammoniakkbehandling for å øke biogassutbytte og gi gode restprodukter/ gjødselprodukter. Biogass potensialstudier, Forbehandling av substrater

10 Mikrobiologi Mål: Robuste, lønnsomme og miljøvennlig biogassprosesser. Forbedre stabiliteten og reproduserbarheten i prosessen Mikrobiologisk karakterisering

11 Prosesskontroll - Optimering og sensorteknologi • Mulig løsning: online målinger av VFA og andre viktige parametere ved bruk av NIRS.

12 Gjødslingsforsøk Undersøker gjødslingseffekt av produsert biorest, sammenligner med annen gjødsling – viktig dokumentasjon

13 Bioenergisenterets rolle framover • Drive FoU for anlegg, leverandører og industri • Utdanne studenter • Bygge nasjonale og internasjonale nettverk • Være et kunnskaps- og kompetansesenter for norske myndigheter. Her er det fremdeles muligheter for biogass i Norge – ikke ryk dem opp med jorda!!


Laste ned ppt "Bioenergisenteret på Ås Norske utfordringer for satsing på biogass – Bioenergisenterets rolle Tormod Briseid, Bioforsk Implement Workshop 8. mars 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google