Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringskonferansen Vest Hva gjør Askøy for å tilrettelegge For rekruttering på kort og lang sikt? Ordfører Siv Høgtun.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringskonferansen Vest Hva gjør Askøy for å tilrettelegge For rekruttering på kort og lang sikt? Ordfører Siv Høgtun."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringskonferansen Vest Hva gjør Askøy for å tilrettelegge For rekruttering på kort og lang sikt? Ordfører Siv Høgtun

2 - 26 500 innbyggere. 2,3 - 3% årlig befolkningsvekst siste 6 år. - Ung befolkning, lavest gjennomsnittalder av kommunene i Hordaland. 25% er under 15 år. - 50 % av arbeidstokken pendler ut av kommunen. - Positiv fokus på Askøy som en moderne og attraktiv kommune å bo i og etablere seg i. - Fokus på samarbeid i Bergensregionen. Fakta om Askøy

3 Stor vekst i befolkning og næringsetablering – kampen om arbeidskraft spisser seg til ….

4

5 SAMARBEID SKOLE – NÆRINGSLIV i Askøy kommune - skape forbindelser mellom skole og arbeidsliv - hjelpe elevene til bevisste og riktige valg av utdanning - redusere frafall i vidergående skole - sikre god rekruttering til lokalt næringsliv

6 ASKØY ETABLERTE I 2009 “Askøymodellen” Kommunestyret i Askøy fattet i forbindelse med behandling av Budsjett for 2009, følgende inensjonsvedtak: –Samarbeid skole- næringsliv. Næringslivet på Askøy og i regionen står foran store utfordringer i forhold til rekruttering av kompetent arbeidskraft. Det er utfordrende å få til ett samarbeid mellom skole og næringsliv. I ungdomsskolen er det opprettet ett nytt obligatorisk fag, Utdanningsvalg, fra skoleåret 2008/2009. Timetallet 152 skoletimer fordelt på 3 år. Formannskapet ønsker at dette blir satt fokus på, slik at en får til gode samarbeidsformer mellom skole-næringsliv. Det vurderes derfor at det avsettes 50% ressurs innenfor eksisterende ramme til å koordinere dette arbeid mellom de ulike ungdomsskolene og bedrifter på Askøy.

7 “Askøymodellen” - BAKGRUNN I 2010 ble ”Askøymodellen” etablert med fokus på faget Utdanningsvalg. Bredt sammensatt Styringsgruppe med representasjon fra Ungdomsskole, Hordaland Fylkeskommune, næringslivet og kommune. Det er rekruttert en koordinator for arbeidet. Det er etablert et samarbeid med Hordaland Fylkeskommune; Senter for Yrkesrettleiing (SYR)

8 Faget Utdanningsvalg: Hovedområder 8.- 10.trinn Om videregående opplæring og arbeidsliv Utprøving av utdanningsprogram Om egne valg Obligatorisk fag i grunnskolen fra skoleåret 2008/2009 - 152 skoletimer fordelt over 3 år.

9 - Er en av mange aktiviteter.

10 lærerne i ungdomsskolen – de viktigste for å lykkes De deltar i ulike kurser og bedriftsbesøk

11 Kommune og næringsliv sammen, setter temaet på dagsorden gjennom å arrangere felles lunsjmøter og konferanser:.

12

13 Askøy kommune er medeier i Norges største Rekrutteringskampanje.


Laste ned ppt "Næringskonferansen Vest Hva gjør Askøy for å tilrettelegge For rekruttering på kort og lang sikt? Ordfører Siv Høgtun."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google