Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykkelbynettverk Sandefjord 7-8 mai mai

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykkelbynettverk Sandefjord 7-8 mai mai"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykkelbynettverk Sandefjord 7-8 mai mai
Sykkelbyen (sykkeløya) Stord Sykkelbynettverk Sandefjord 7-8 mai mai

2 Status – lykkes med/gjort
Sykkelbyen Stord Sykkelbyavtale opprettet 2013 Kommune, Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune opprettet prosjektgruppe som og fungerer som styringsgruppe Påbegynt handlingsplanarbeid med exel liste over fysiske tiltak og andre tiltak Jobber med sykkelparkeringer ved alle kollektivpunkt av betydning og i Leirvik sentrum (8 steder) – anbud nå i mai og planlagt etablert etter ferien Jobber med samarbeidsprosjekt SVV/Stord kommune for 2 missing link/opprusting av g/s-veg langs fylkesveg Jobber med utlysing i mai d.å for miljøgate gjennom Leirvik (3 delstrekninger) Kobler planarbeid på mellomlang sikt til E39 kommunedelplan og bompengepakken/Stord pakken Koble/tilpasse sykkel sammen med andre plankrav inn i kommunale og private planforslag

3 Status Stord sykkelby Forprosjekt:
prinsippskisser og profil for sykkelfelt gjennom Leirvik som diskusjonsgrunnlag og mulighetsstudie før bestilling av reguleringsplan (Constrada) Del 1 Vikabrekkjo, Fv 544 innkomstveg Leirvik Problemstilling er 2-sidig sykkelfelt i lang bratt bakke med kryss inn til skole midt i helningen og skaper mange konfliktpunkter. Muligheter knyttet til brei gate med mulighet for noe utvidelse av ensidig fortau til g/s-veg Mulighet knyttet til miljøgate med nedskilting til 30 og delt veg for biler og syklende Mulighet for sykling for hverdagssyklister i bratte svinger opp fra kulturhus og transportsyklist i delt vegareal Fv 544

4 Stord sykkelby Status Del 2 Leirvik sentrum mellom kryss kulturhuset og kryss Fv 61 (Griserompa) Stord kommune har vedtatt prinsippskisse for tverrprofil/gateprofil med veg, g/s-veg, rabatt og 2 sidig sykkelfelt (miljøgateprofil) Problemstilling: Strekningen har mange kryss og avkjøringer og det er og foreslått ytterligere nye rundkjøringer knyttet til nytt kollektivknutepunkt (pågående utredning) Mulighetene er mange for å lage miljøgate med senket fart, dele på veiarealet (sykkelfelt er mulig, men setter krav til å reetablere gateprofil med fjerning av rabatt/tre-rekke mm) Dersom sykkelfelt anbefales fremfor noe oppstramming, så må man virkelig ville ha sykkelfelt og vite at det virker mest hensiktsmessig i en miljøgateløsning med mange kryss – usikkerhet knyttet til dette Del 3 Kryss Fv 61 – Ådland: avhenger av hovedløsning i del 2 og har mulighet for riktige bredder for manglende g/s-veg

5 Sykkelbyen Stord Status

6

7

8 Økologisk, plass til 5 stk Pulverlakkert kanalstål og overdekning, plass til 10 stk.

9

10

11 Prosjektarbeidsgruppen/styringsgruppen
Gunhild Raddum, Hordaland Fylkeskommune Helene Lien, Hordaland Fylkeskommune Kaisa Tonheim Banne, Vegavdeling Hordaland Reidun Margreta Instanes, Vegvesen Region Vest Lars Tore Martinsen, Vegvesen Region Vest Harald Oddvar Sæbø, Stord Veg, trafikk og parkering Sylve Rusten, Idrett og friluftsliv Stord kommune Tove Vikanes Agdestein, Stord kommune Astrid Larsen, Stord kommune, har vore prosjektleiar i og Ove Kvalnes er prosjektleiar frå 2014

12 Arbeid framover Sykkelbyen Stord

13 Systematisk planarbeid (boksilogi)
AKTIVITET: Avklare fokusområder og utarbeide strategier Hensikt: Prosedyren skal føre til at sektorens bidrag til samfunnet blir best mulig. Beskrivelse: Sikre at mål og føringer i styringsdokumentene nedfelles i en strategi eller en videreføring/revidering av gjeldende strategier. Det utarbeides en gjennomarbeidet systematisk plan som er grunnlag for implementering.

14

15

16 Håndbok 233 Sykkelhåndboka
For a redusere utslipp fra transportsektoren er det nødvendig a ta i bruk en rekke virkemidler. Viktige grep er a tilrettelegge for økt kollektivsatsing, sykkel og gange, innføre restriksjoner på bilbruken, utvikle et transportbesparende arealbruksmonster og legge til rette for reduserte utslipp fra det enkelte kjøretøy. «sykkel som transportform skal tillegges vekt der det ligger til rette for det». Tilrettelegging for sykling er et viktig tiltak for økt hverdagsaktivitet. Ansvaret for hovednett for sykkel er delt mellom vegholderne (hovednett, lokalnett, turnett).


Laste ned ppt "Sykkelbynettverk Sandefjord 7-8 mai mai"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google