Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABRAHAM MASLOW 1908-1970 (BILDE).

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABRAHAM MASLOW 1908-1970 (BILDE)."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABRAHAM MASLOW (BILDE)

2 HUMANISTISK TEORI Han var en amerikansk psykolog som utviklet en teori om hvordan behovene våre påvirker handlingene våre.

3 Han mente at: Mennesket er et bevisst vesen og skaper sin egen tilværelse Alle er unike og har en egen verdi Mennesket har ansvar for egne valg

4 Han sorterte disse behovene i en pyramide etter hvor viktige de er for oss.
De mest grunnleggende behovene plasserte han nederst. Her finner vi behovene for mat og drikke, søvn og hvile, og klær som holder oss varme. Han mente at behovene på de laveste trinnene måtte være dekket før behovet på høyere nivå ble dekket.

5 Mennesket er i stadig utvikling, og vil hele livet veksle mellom de ulike nivåene i pyramiden. Målet vårt er å kunne selvrealisere oss. Vi slutter likevel ikke å ha de laveste behovene, men søker å dekke disse samtidig med at nye behov dukker opp.

6 (Bilde av pyramiden)

7 Pyramiden Hvis en elev i klassen lager bråk for å vise seg,behøver ikke dette bare å være for å få lærerens oppmerksomhet. Det kan like gjerne være utrygghet i forhold til med elever, frustrasjon og angst for faglige krav, eller mindreverdighetsfølelse som ligger bak.

8 Behovet for kjærlighet og tilhørighet
Kan en si springer ut av en følelse av mellommenneskelige behov. På den måten får vi en gjensidig avhengighet mellom mangelbehov og vekstbehov. Disse to behovstypene krysses her midt i pyramiden. Et menneske trenger visshet i sitt indre om at det representerer noe godt og positivt, at det mestrer noe, og på bakgrunn av det bli verdsatt av andre. Dette vekstbehovet er an av mange faktorer for at det individ utvikler sin identitet og selvfølelse.

9 Selvrealisering: Det øverste trinnet er litt annerledes enn de andre, behovet for selvrealisering. Maslow mente at hvis du en gang har følt dette behovet, så vil det alltid ligge der. Behovet vil faktisk bli sterkere etter hvert som det får næring. Dette behovet innbefatter et ønske om å øke sitt potensiale, å bli «alt du kan bli». Hvis du virkelig ønsker å oppnå dette trinnet i pyramiden, må du ha dekket behovene i de lavere trinnene, i hvert fall til en viss grad.Hvis de lavere trinnene ikke er dekket, kan du etter Maslows mening ikke fullt ut engasjere deg i å oppfylle ditt potensiale.

10 Hvis en opplever dyptgripende problemer i oppveksten for eksempel en periode med ekstrem utrygghet eller sult, tap av familiemedlem ved død eller skilsmisse, omsorgssvikt og overgrep, mener Maslow at en kan bli fiksert på å få dekket disse behovene resten av livet. Dette er Maslows forståelse av nevroser.


Laste ned ppt "ABRAHAM MASLOW 1908-1970 (BILDE)."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google