Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NFF FINNMARK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NFF FINNMARK."— Utskrift av presentasjonen:

1 NFF FINNMARK

2 Velkommen til Alta Likemannsarbeid på kryss og tvers av fylkesgrenser

3 Emneoversikt *Rolleavklaring *Juridisk ansvar *Faglig opplæring
*Praktisk tilrettelegging *Markedsføring *Målgruppa *Likemannsarbeid på nettsiden *Etikk

4 Rolleavklaring Vi skal ikke gå "foran" og dra i den andre.
Vi skal ikke gå "bak" og dytte den andre. Vi skal gå ved siden av, være en lytter/støttespiller eller medgåer, som Sigvor Joner også kalte det.

5 Juridisk ansvar Norsk Fosterhjemsforening har hovedansvaret for dette tilbudet... men den enkelte lokalforening former tilbudet ut fra behovet i egen region. Koordinatorene har ansvar for å rapportere til NFF (to ganger pr. år.) NFF sørger for at det juridiske er i orden f.eks. ang. taushetsplikten.

6 Taushetserklæring Jeg forstår at:
Jeg i mitt arbeid for Norsk Fosterhjemsforening vil kunne få kjennskap til forhold som det av hensyn til medlemmet, pårørende eller andre er nødvendig å bevare taushet om. Taushetsplikten gjelder også etter at jeg har avsluttet likemannstjenesten. Alle organisasjonens likemenn er bundet av denne taushetserklæringen. Navn: Fødselsdato: Sted: Dato: Underskrift:

7 Faglig opplæring Koordinator i hver region/fylkeslag følger
opp sine likemenn i tett samarbeid med NFF sentralt. Interne samtalegrupper for likemenn med koordinator Kurs lokalt Kurs sentralt

8 Praktisk tilrettelegging
Gjennomføring av samtaler den som har telefonvakt må sørge for at samtalene kan foregå uforstyrret og at taushetsplikten er ivaretatt. Koordinatoren sørger for at de lokale likemenn samles og kan lufte tanker rundt det å være likemann. At den enkelte likemann blir ivaretatt og får "tømt" hodet. Dette kan skje både ved telefonsamtaler eller ved at de to, eventuelt alle likemenn samles. Det er viktig at vi ivaretar hverandre.

9 Markedsføring Direkte kontakt med lokale barnevernskontor
Direkte kontakt med Fosterhjemstjenesten Bruk av media Brosjyrer

10 Målgruppa Først og fremst fosterforeldre, fostersøsken, men også andre som har med "våre" barn og gjøre. Barnehage og skole Besøks-/avlastningsfamilier Støttekontakter

11 Likemannsarbeid på nettsiden
Både lokalt og sentralt, hva er viktig og få med?

12 Etikk... sist men ikke minst...
Trygghet, for egen kunnskap og innringers budskap Begrensninger, hva kan vi bidra med og hva skal vi ikke bidra med Respekt for innringer… likemannen "eier" ikke innringers sorger eller gleder. Vi kan dele det med dem, men ikke overta dem

13 Veien blir til mens vi går…
og vi trasker modig av gårde. Helt skyfritt kan vi nok ikke regne med at det blir, men formasjonene kan sette fantasien i sving… LYKKE TIL VIDERE


Laste ned ppt "NFF FINNMARK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google