Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av entreprenøren Erfaringer og videre bruk Sveinung Ø.Tubaas.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av entreprenøren Erfaringer og videre bruk Sveinung Ø.Tubaas."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av entreprenøren Erfaringer og videre bruk Sveinung Ø.Tubaas

2 Arbeidsruppe Carl Frydendal – Region øst Harald Andersen – Region vest Roald Småge – Region midt Per Kåre Olsen – Region nord Sveinung Ø.Tubaas- Region sør

3

4

5 Vurderingskriterier etter NA 2005/05 4 poeng = Svært bra 3 poeng = Bra 2 poeng = Tilfredsstillende 1 poeng = Dårlig 0 poeng = Uakseptabelt

6 Vurderingskriterier i hht veiledning til evalueringsskjema for asfaltarbeider 4 poeng = Kontraktens krav er oppfylt 3 poeng = Gradering mellom ytterpunktene 2 poeng = Gradering mellom ytterpunktene 1 poeng = Gradering mellom ytterpunktene 0 poeng = Uakseptabelt

7 På hvilket nivå skal evalueringen skje For hver enkelt kontrakt i hvert byggemøte ved bruk av hjelpeskjema –Gjennomsnitt resultat beregnes ved kontraktens avslutning Regionvis for hvert firma(entreprenør) –Gjennomsnitt resultat for alle kontrakter

8 Gjennomsnitt entreprenør Region sør

9 Gjennomsnitt region

10 Konsekvenser for entreprenøren Hittil i praksis ingen konsekvenser Brukes til poenggiving i F2 ved firmakvalifisering –0 poeng gir avvisning –Snittresultat mellom 3 og 4

11 Erfaringer etter 2007-sesongen Evalueringen mottas positivt fra entreprenørene Skaper konkurranse mellom leggelagene internt og mellom entreprenørene Kommentarer til poenggiving kan utdypes i byggemøtereferatet Trekk for samme hendelse skal ikke foretas flere ganger på samme skjema, men trekket skal være større Resultatene av evalueringen ligger stort sett mellom 3 og 4 på skalaen.

12 Hva skjer videre? Evaluering tas inn som tildelingskriterium i konkurransegrunnlaget i tillegg til pris??? Signalene fra vegdirektoratet må tolkes som negative til at dette er aktuelt nå. Eventuelt knytte evalueringsresultatet opp mot kåring av beste entreprenør i hver region og på landsbasis? Viderefører evalueringen også i 2008 for å samle mer erfaring


Laste ned ppt "Evaluering av entreprenøren Erfaringer og videre bruk Sveinung Ø.Tubaas."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google