Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SINTEF – en ledende EU aktør i Europa SINTEF seminar 4. desember 2006 Konsernsjef Unni Steinsmo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SINTEF – en ledende EU aktør i Europa SINTEF seminar 4. desember 2006 Konsernsjef Unni Steinsmo."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SINTEF – en ledende EU aktør i Europa SINTEF seminar 4. desember 2006 Konsernsjef Unni Steinsmo

2 2 Kunnskapssamfunnet er et svar på: 1.Globalisering 2.Utvikling av ”nye” teknologier 3.Høyere kunnskapsnivå. 4.Behovet for en bærekraftig utvikling ”Scientific research, technological development and innovation are the heart of the knowledge based economy, a key factor in growth…...” Guidelines for future European Union Policy to support research.

3 3 Norske kunnskapsmiljø kan bare videreutvikle og opprettholde sin kompetanse ved å være konkurransedyktige på en internasjonal arena.

4 4 MARINTEK De hydrodynamiske laboratoriene Havlaboratoriet 115 mill.kr. i 1980 100% statlig finansiert Skipsmodelltanken ca 2 mill.kr. i 1939 ca ca 50% statlig finansiert Konstruksjonslaboratorium og utdanningssenter 75 mill.kr. i 1978 ca 90% statlig finansiert Fakta: 100 ansatte, 100 mill. kr i omsetning, 70% internasjonalt salg

5 5 SINTEFs rolle: 1.En F&U partner. 2.Kunnskapsproduksjon 3.Skape ny virksomhet. 4.Utvikle og drifte forskning og innovasjonsinfrastruktur. 5.Være en kunnskapsbase for politikkutforming Vårt mål er internasjonal vekst som forskningskonsern.

6 6 SINTEF Group Turnover in 2005 The Research Council of Norway Industry and commerce Public sector International contracts Other income Gross operating income in 223mill. €

7 7 Vårt mål er å bli det mest anerkjente forskningskonsern i Europa Ved å bygge på vår kjernekompetanse. 1.Å omsette vitenskap til produkter, prosesser og tjenester. 2.Å studere anvendte problemstillinger med grunnleggende vitenskapelig metodikk. 3.Å arbeide som F&U partner i tett interaksjon med universitetsmiljø. 4.Forretningsorientering integrert med forskningsledelse. Og våre verdier: Ærlighet, mot, raushet, samhold.

8 8 Dette er våre sterke næringsklynger: Olje og gass Maritime Materialer Marin Nanokarbon produsert ved SINTEF. De er også våre kjernekompetanseområder. Videre utvikling forutsetter integrering av de “nye” teknologiene.

9 9 Partnere for fremtiden. ”Integrated partnership studies” Enterprise NTNU SINTEF R&D tailored to processes and products, implementation of R&D results Basic R&D, education Cross disciplinary applied contract R&D  Industriell relevans  Industriell deltagelse  Vitenskapelig metodikk

10 10 Vilje til samarbeid Synlig merverdi Felles strategiprosesser Gjensidig rolleforståelse SINTEF – NTNU deler visjonen internasjonalt fremragende sammen. SINTEF og NTNU – en strategisk samarbeidsmodell

11 11 EUs 7. rammeprogram (2007-2013): 1.COOPERATION (”Brukerstyrt Forskning”) 2. IDEAS (”Grunnforskning”) 3. PEOPLE (”Forskermobilitet”) 4. CAPACITIES (”Forskningsinfrastruktur”) Økonomisk ramme: 48mrd Euro. “ 100 mill Euro hver uke i 7år”

12 12 SINTEFs posisjon: SINTEF i 6. rammeprogram: Nr. 1 i Norge Volum: 50 mill. Euro 133 prosjekter Koordinator i 22 prosjekter Områder: Energi & miljø Maritim Marin Materialer Samfunnsfag IKT & mikroteknologi Norge 27% EU 18% Andel innvilgede prosjekter EU finansierer forskning i Norge for 250 mill. Euro

13 13 SINTEFs posisjon i Europa: Opplysninger per 1.4.06 # ansatte prosjekter/ 1000 ansatte # prosjekterhit rate SINTEF20005711329 % VTT (FI)30005015025 % FhG (D)125004759129 % TNO (NL)50003819015 % FOI (S)1250283550 % CEA (F)150001928030 %

14 14 EU finansiering avgjørende for å bygge kompetanse på nasjonalt viktige områder: North American + European Governmental CCS R&D spending (2005)- total approx. 115 M€ SINTEF & NTNU utførte i 2005 om lag 5% av verdens CCS forskning. En vesentlig andel er finansiert av EU.

15 15 SINTEF - en premissgiver i EU forskning: Fordi: EUs betydning for kunnskapsutvikling og infrastrukturbygging i Europa vil øke. Vi ønsker å bidra. Nasjonalt forskningspolitikk vil måtte forholde seg til EU sine programmer i økende grad fremover. Det angår oss. Vi deltar for å; Få finansiert langsiktig kunnskapsoppbygging. Utvikle fremtidens forskningsledere. Være en god FoU partner. Bidra med våre laboratorier. Oppnå lønnsom vekst. Og vi har som mål å doble vår omsetning.

16 16 Vi vil: Samordne internasjonal satsing på konsernnivå og dele risiko. Profesjonalisere internasjonal forretningsdrift. Vi forventer internasjonalt konkurransedyktige rammevikår og insentiver som bidrar til å skape suksess. Internasjonalisering innebærer økt risiko.


Laste ned ppt "1 SINTEF – en ledende EU aktør i Europa SINTEF seminar 4. desember 2006 Konsernsjef Unni Steinsmo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google