Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng"— Utskrift av presentasjonen:

1 Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng
(30.3) Sammenheng mellom elektrisk feltstyrke-komponent og potensialendring i en gitt retning s. E i Es f Ds Q (kilde) Merknader: 1) Retningen s velges fritt. En kan for eksempel velge x og y: 2)

2 Formelmagi 30-2 Begrep/fysisk størrelse
(30.5) Kapasitansen til en kondensator Definisjonsformel. Definerer kapasitansen til en kondensator. Hva forteller formelen? Kondensatorens kapasitans er lagret ladning (på en av platene) per volt, det vil si den har en verdi lik plateladningen dersom det er 1 volt spenning mellom platene. Q V DVC E - Q

3 Formelmagi 30-3 (30.5) Kapasitansen til en platekondensator
Avledet formel. Utledet fra definisjon på kapasitans, definisjon på ladningstetthet og uttrykk for elektrisk feltstyrke i en platekondensator Hva forteller formelen? Kondensatorens kapasitans er proporsjonal med arealet og omvendt proporsjonal med plateavstanden. Q A E d - Q

4 Formelmagi 30-4 Begrep/fysisk størrelse (30.6) Energitetthet (gjelder både elektriske felt og magnetfelt) Definisjonsformel. Definerer energitettheten i et kraftfelt. Q A E Volum - Q Merknad: Vi må forenkle for å finne volumet. Vi tenker oss at feltet er homogent mellom platene, og at feltstyrken er null utenfor. Volumet som lagrer energien er det volumet som feltet fyller. Det blir da en enkel boks.

5 Formelmagi 30-5 (30.6) Energitetthet i elektrisk felt. Avledet formel.
Avledet av definisjon av energitetthet, energi i en kondensator, kondensatorens kapasitans, spenningen uttrykt ved elektrisk felt og kondensatorens volum. Hva forteller formelen? Et elektrisk felt inneholder energi, og energitettheten er proporsjonal med kvadratet av feltstyrken. Merknad: Tilsvarende formel for energitetthet i et magnetfelt er:

6 Formelmagi 30-6 Fysisk begrep/størrelse (30.7) Den dielektriske konstant. Definisjonsformel. Definerer den dielektriske konstant et stoff (isolator). Q Q E0 E - Q - Q Vakuum (luft) Dielektrikum Hva forteller formelen? Den dielektriske konstanten er lik forholdet mellom feltstyrken når det er luft mellom platene og når det er et dielektrikum mellom platene. Det forutsettes samme plateladning. Merknad. Forklaringen på at feltstyrken minker i et dielektrikum er at overflateladninger i dielektrikumet nøytraliserer en del av plateladningen. Overflateladningene skyldes at det elektriske feltet skyver på ladninger i stoffet (F = q E).

7 Formelmagi 30-7 (30.7) Kapasitans til kondensator med dielektrikum
Avledet formel. Avledet fra definisjon av kapasitans, sammenhengen mellom spenning og felt og definisjon på dielektrisk konstant C0 C Q Q DVC,0 E0 DVC E - Q - Q Vakuum (luft) Dielektrikum


Laste ned ppt "Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google