Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

The Rotary Foundation of Rotary International Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Foredrag LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV Utarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "The Rotary Foundation of Rotary International Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Foredrag LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV Utarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 The Rotary Foundation of Rotary International Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Foredrag LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV Utarbeidet av Rolf Theil, Nittedal Rotaryklubb

2 LESE- OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV Av Rolf Theil, Nittedal RK Rotary Distrikt 2260 Distrikt 2260

3 Fortsatt kan mange mennesker ikke lese og skrive Distrikt 2260 Andel lese- og skrivekyndige i verdens land

4 Hvor er analfabetismen størst? Distrikt 2260 I Afrika sør for Sahara, den arabiske verden og Sør-Asia finnes om- råder med så mye som 40-50% analfabetisme.I Afrika sør for Sahara, den arabiske verden og Sør-Asia finnes om- råder med så mye som 40-50% analfabetisme. I Latin-Amerika og Øst- Asia er analfabetismen på 10-15%.I Latin-Amerika og Øst- Asia er analfabetismen på 10-15%.

5 Analfabetisme blant personer over 15 år i Latin-Amerika og Karibia Distrikt 2260

6 Analfabetisme blant personer over 15 år i Afrika sør for Sahara Distrikt 2260

7 Analfabetisme blant personer over 15 år i den arabiske verden Distrikt 2260

8 Analfabetisme blant personer over 15 år i Sør- og Vest-Asia Distrikt 2260

9 Analfabetisme blant personer over 15 år i Øst-Asia og Oseania Distrikt 2260

10 Analfabetisme blant ungdom (15– 24 år) i ulike deler av verden Distrikt 2260

11 Er tallene reelle? Distrikt 2260 Hva vil det si å kunne lese og skrive?Hva vil det si å kunne lese og skrive? Analfabetismen i verden er kanskje enda større.Analfabetismen i verden er kanskje enda større.

12 UNESCOs definisjon av LESE- OG SKRIVEFERDIGHET Distrikt 2260 Lese- og skriveferdighet er evnen til å identifisere, for- stå, tolke, skape, kommu- nisere og regne ved hjelp av trykt og skrevet mate- riale knyttet til ulike kon- tekster.Lese- og skriveferdighet er evnen til å identifisere, for- stå, tolke, skape, kommu- nisere og regne ved hjelp av trykt og skrevet mate- riale knyttet til ulike kon- tekster. Lese- og skriveferdighet er et læringskontinuum som gjør et individ i stand til å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og sine evner, og delta fullt og helt sam- funnet.Lese- og skriveferdighet er et læringskontinuum som gjør et individ i stand til å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og sine evner, og delta fullt og helt sam- funnet.

13 Tre andre definisjoner av LESE- OG SKRIVEFERDIGHET – gjerne til diskusjon! Distrikt 2260 1.Det å kunne lese og skrive en kort tekst som beskriver ens dagligliv. 2.Det å kunne delta i alle gruppe- og samfunnsaktiviteter der lese- og skrivferdighet er en forutsetning for at man skal kunne fungere effektivt. 3.Det å gjennomført fem eller flere års skolegang.

14 UNESCO Distrikt 2260 Arbeidet de siste årtiene for å redusere analfabetismen har vært vellykket.Arbeidet de siste årtiene for å redusere analfabetismen har vært vellykket. Likevel finnes det fortsatt nærmere én milliard mennesker som mangler de mest grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter.Likevel finnes det fortsatt nærmere én milliard mennesker som mangler de mest grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Millioner av mennesker er funksjonelle analfabeter, og mangler de nødvendige ferdighetene som dagliglivet krever.Millioner av mennesker er funksjonelle analfabeter, og mangler de nødvendige ferdighetene som dagliglivet krever.

15 UNESCO Distrikt 2260 UNESCO belyser de største utfordringene for dem som bekjemper analfabetismen:UNESCO belyser de største utfordringene for dem som bekjemper analfabetismen: 98% av verdens analfabeter bor i utviklingsland.98% av verdens analfabeter bor i utviklingsland. 50% av verdens analfabeter bor i India og Kina.50% av verdens analfabeter bor i India og Kina. Mer enn 50% av Afrikas befolkning er analfabeterMer enn 50% av Afrikas befolkning er analfabeter To tredeler av alle som mangler lese-, skrive- og regneferdigheter er kvinner.To tredeler av alle som mangler lese-, skrive- og regneferdigheter er kvinner. Flere enn 130 millioner barn i skolealder går ikke på skolen.Flere enn 130 millioner barn i skolealder går ikke på skolen.

16 Norge er ikke typisk Distrikt 2260 Vi må ikke tenke på det norske samfunnet som typisk i forbindelse med hva det innebærer å bli funksjonelt lese- og skrivekyndig.Vi må ikke tenke på det norske samfunnet som typisk i forbindelse med hva det innebærer å bli funksjonelt lese- og skrivekyndig.

17 Norge er ikke typisk, fordi: Distrikt 2260 Norge er praktisk talt ettspråklig.Norge er praktisk talt ettspråklig. –Nesten alle bruker norsk (bokmål / nynorsk) til daglig i tale og skrift. Vi bruker det samme språket hjemme, i lokalsamfunnet og på nasjonalt plan.Vi bruker det samme språket hjemme, i lokalsamfunnet og på nasjonalt plan. Dette språker bruker vi også som undervisningsspråk i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.Dette språker bruker vi også som undervisningsspråk i grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Vi har stor og lett tilgang på bøker, blader og aviser på dette språket.Vi har stor og lett tilgang på bøker, blader og aviser på dette språket.

18 En typisk situasjon i Afrika 1 Distrikt 2260 Flere afrikanske land med utbredt analfabetisme er sterkt flerspråklige.Flere afrikanske land med utbredt analfabetisme er sterkt flerspråklige. Med noen få unntak varierer antallet språk per land fra 20-30 til over 400.Med noen få unntak varierer antallet språk per land fra 20-30 til over 400. Språket man bruker hjemme er ofte et annet enn det man bruker i lokalsamfunnet, som igjen er et annet enn det man bruker på nasjonalt plan.Språket man bruker hjemme er ofte et annet enn det man bruker i lokalsamfunnet, som igjen er et annet enn det man bruker på nasjonalt plan.

19 En typisk situasjon i Afrika 2 Distrikt 2260 Å lære å lese og skrive innebærer ofte å lære seg et nytt språk.Å lære å lese og skrive innebærer ofte å lære seg et nytt språk. Dersom man får den første lese- og skriveopplæringen på morsmålet, kan under- visningsspråket snart skifte til et annet språk, som igjen blir skiftet ut i videregående skole og høyere utdanning.Dersom man får den første lese- og skriveopplæringen på morsmålet, kan under- visningsspråket snart skifte til et annet språk, som igjen blir skiftet ut i videregående skole og høyere utdanning. Tilgangen til bøker, blader og aviser er svært begrenset.Tilgangen til bøker, blader og aviser er svært begrenset.

20 Et konkret eksempel Kamerun Distrikt 2260 Kamerun har 16-18 millioner innbyggere på 475 442 km 2Kamerun har 16-18 millioner innbyggere på 475 442 km 2 Norge har 4,5 millioner innbyggere på 385 155 km 2Norge har 4,5 millioner innbyggere på 385 155 km 2 Kamerun har 282 språkKamerun har 282 språk Norge har 10 språkNorge har 10 språk Kamerun har 63,4% skriftkyndige, 75% blant mennene og 52,1 % blant kvinnene (1995, Encyclopædia Britannica)Kamerun har 63,4% skriftkyndige, 75% blant mennene og 52,1 % blant kvinnene (1995, Encyclopædia Britannica) Norge har 96% - 100% skriftkyndigeNorge har 96% - 100% skriftkyndige Kamerun har to offisielle språk, fransk og engelskKamerun har to offisielle språk, fransk og engelsk Norge har ett offisielt språk (i to målformer)Norge har ett offisielt språk (i to målformer)

21 Skolegutten Kulanya i landsbyen Galim 1 Distrikt 2260 Hjemme hos Kulanya snakker de nizaa, morsmålet til 10 000 menneskerHjemme hos Kulanya snakker de nizaa, morsmålet til 10 000 mennesker Hovedspråkene i Galim er nizaa, fulfulde, hausa, kanuri og tsjambaHovedspråkene i Galim er nizaa, fulfulde, hausa, kanuri og tsjamba –De er like forskjellige som norsk, urdu, tyrkisk, arabisk og gresk For å fungere i lokalsamfunnet, må Kulanya kunne fulfulde i tillegg til nizaaFor å fungere i lokalsamfunnet, må Kulanya kunne fulfulde i tillegg til nizaa Fulfulde kan Kulanya bruke i hele Nord-KamerunFulfulde kan Kulanya bruke i hele Nord-Kamerun For å fungere på det nasjonale planet utenfor Nord-Kamerun, må Kulanya også lære seg fransk.For å fungere på det nasjonale planet utenfor Nord-Kamerun, må Kulanya også lære seg fransk. –Det er omtrent som å lære seg kinesisk for en norsktalende

22 Kulanya i Galim 2 Distrikt 2260 Når Kulanya begynner på skolen, lærer han å lese og skrive på et språk som han ikke kan fra før: franskNår Kulanya begynner på skolen, lærer han å lese og skrive på et språk som han ikke kan fra før: fransk Fransk er det eneste under- visningsspråket fra første skoledagFransk er det eneste under- visningsspråket fra første skoledag Resultatet er at alle fag i praksis blir opplæring i franskResultatet er at alle fag i praksis blir opplæring i fransk

23 Kulanya i Galim 3 Distrikt 2260 Få eller ingen lærere kan snakke nizaa, morsmålet til KulanyaFå eller ingen lærere kan snakke nizaa, morsmålet til Kulanya Dersom Kulanya og vennene hans snakker nizaa i timen, blir de straffetDersom Kulanya og vennene hans snakker nizaa i timen, blir de straffet Noen av lærerne kan snakke fulfulde, men bruker det i svært liten grad, og aldri i den normale undervisningssituasjonenNoen av lærerne kan snakke fulfulde, men bruker det i svært liten grad, og aldri i den normale undervisningssituasjonen Kulanya går også på koranskole, hvor han lærer å lese Koranen på arabiskKulanya går også på koranskole, hvor han lærer å lese Koranen på arabisk

24 Hvor mange fullfører skolen? Distrikt 2260 Tall fra skoler i den nordkamerunske byen Maroua på 1990- tallet viser at over halvparten av elevene i første klasse var redoublants – elever som gikk om igjen for andre eller tredje gang:Tall fra skoler i den nordkamerunske byen Maroua på 1990- tallet viser at over halvparten av elevene i første klasse var redoublants – elever som gikk om igjen for andre eller tredje gang: 42% gikk i første klasse for første gang.42% gikk i første klasse for første gang. Av de 58% redoublants gikk 41% i første klasse for andre gang, 11% for tredje gang og 6% for fjerde gang.Av de 58% redoublants gikk 41% i første klasse for andre gang, 11% for tredje gang og 6% for fjerde gang. I litt høyere klasser var prosenten av førstegangselever høyere.I litt høyere klasser var prosenten av førstegangselever høyere. I tillegg til les redoublants var det også et stort frafall. Mange elever blir borte i løpet av året.I tillegg til les redoublants var det også et stort frafall. Mange elever blir borte i løpet av året. Bortimot halvparten av de som begynte på skolen, fullførte den aldri.Bortimot halvparten av de som begynte på skolen, fullførte den aldri.

25 Hva slags lesestoff har Kulanya tilgang til? Distrikt 2260 På skolen får Kulanya låne noen få franskspråklige lærebøker, men i kladdebøkene sine skriver han ned det læreren har skrevet på tavlaPå skolen får Kulanya låne noen få franskspråklige lærebøker, men i kladdebøkene sine skriver han ned det læreren har skrevet på tavla Når Kulanya er ferdig med grunnskolen, kan han føre samtaler på fransk og lese enkle teksterNår Kulanya er ferdig med grunnskolen, kan han føre samtaler på fransk og lese enkle tekster Men han kan i svært liten grad skaffe seg annet lesestoff, og det er ingen tradisjon for å lese på fritidenMen han kan i svært liten grad skaffe seg annet lesestoff, og det er ingen tradisjon for å lese på fritiden De eneste bøkene som er tilgjengelige i Galim, er noen religiøse (muslimske) bøker på arabisk og hausa som selges på markedetDe eneste bøkene som er tilgjengelige i Galim, er noen religiøse (muslimske) bøker på arabisk og hausa som selges på markedet

26 Hva slags lesestoff har Kulanya tilgang til? Distrikt 2260 For å få tak i mer lesestoff, må Kulanya reise 200 km til byen Ngaoundéré, hvor det selges franskspråklige blader og aviser, og noen få bøkerFor å få tak i mer lesestoff, må Kulanya reise 200 km til byen Ngaoundéré, hvor det selges franskspråklige blader og aviser, og noen få bøker Han har ikke penger for å betale bussen til Ngaoundéré, og langt mindre til å kjøpe seg bøker, som er svært dyreHan har ikke penger for å betale bussen til Ngaoundéré, og langt mindre til å kjøpe seg bøker, som er svært dyre Det har blitt laget en rettskrivning for nizaa, morsmålet hans. Hvis han vil, kan han gå på kurs og lære å lese og skrive nizaa.Det har blitt laget en rettskrivning for nizaa, morsmålet hans. Hvis han vil, kan han gå på kurs og lære å lese og skrive nizaa. Da kan han kjøpe seg noen få eventyrhefter, abc-bøker og kristne hefter på nizaa – nok lesestoff til noen få dagerDa kan han kjøpe seg noen få eventyrhefter, abc-bøker og kristne hefter på nizaa – nok lesestoff til noen få dager For noen år siden ble det laget kalender på nizaaFor noen år siden ble det laget kalender på nizaa

27 Hvorfor er det viktig å lære å lese og skrive? Distrikt 2260 Søster Ethel Normoyle er en irskfødt katolsk nonne og sykepleier som arbeider i slumområdet Missionvale ved byen Port Elizabeth i Sør-Afrika.Søster Ethel Normoyle er en irskfødt katolsk nonne og sykepleier som arbeider i slumområdet Missionvale ved byen Port Elizabeth i Sør-Afrika. I innledningsforedraget sitt under Rotary Internationals Convention i København / Malmö i juni 2006 gav hun et svar på dette spørsmålet :I innledningsforedraget sitt under Rotary Internationals Convention i København / Malmö i juni 2006 gav hun et svar på dette spørsmålet : Se neste bilde!

28 Søster Ethel: Distrikt 2260 – Den menneskelige tragedie har mange sider, men i Sør- Afrika er analfabetismen blant de faktorene som mest avgjort fører til fattigdom og som hindrer folk i å komme ut av den.– Den menneskelige tragedie har mange sider, men i Sør- Afrika er analfabetismen blant de faktorene som mest avgjort fører til fattigdom og som hindrer folk i å komme ut av den. – Lese- og skriveferdighet er den eneste billetten ut av fattigdommen, da den berører alle sider ved en personlig, følelsesmessig, sosial og økonomisk utvikling.– Lese- og skriveferdighet er den eneste billetten ut av fattigdommen, da den berører alle sider ved en personlig, følelsesmessig, sosial og økonomisk utvikling.

29 Rotary International: Distrikt 2260 Evnen til å lese, skrive og regne er ikke bare avgjørende for å oppnå framgang og velstand, den er helt nødvendig for at et individ skal overleve i et moderne samfunn.Evnen til å lese, skrive og regne er ikke bare avgjørende for å oppnå framgang og velstand, den er helt nødvendig for at et individ skal overleve i et moderne samfunn. Gjennom prosjekter knyttet til lese-, skrive- og regneopplæring kan rotarianere bidra til å bygge nasjoner, bekjempe fattigdom og skape muligheter for de som trenger dem.Gjennom prosjekter knyttet til lese-, skrive- og regneopplæring kan rotarianere bidra til å bygge nasjoner, bekjempe fattigdom og skape muligheter for de som trenger dem.

30 Hva har Rotary gjort? Rotarianere har gjen- nom mange år arbeidet for å redusere analfa- betismen i verden.Rotarianere har gjen- nom mange år arbeidet for å redusere analfa- betismen i verden. Blant mye annet har de bygd skoler, betalt lærerlønninger, fungert som lærere og samlet inn bøker og annet undervisningsmateriell til bibliotek.Blant mye annet har de bygd skoler, betalt lærerlønninger, fungert som lærere og samlet inn bøker og annet undervisningsmateriell til bibliotek. Distrikt 2260

31 Hva kan Rotary gjøre? Søke Rotary Foundation om støtte til å opprette et lese- og skriveopplæringsprogram for jenter og kvinner, i samarbeid med et internasjonal partner i et land med høy analfabetisme blant kvinner.Søke Rotary Foundation om støtte til å opprette et lese- og skriveopplæringsprogram for jenter og kvinner, i samarbeid med et internasjonal partner i et land med høy analfabetisme blant kvinner. Distrikt 2260

32 Hva kan Rotary gjøre? Opprette et lese- og skrivesenter med bibliotek dit folk kan komme og lese med sammen med veiledere (tutors).Opprette et lese- og skrivesenter med bibliotek dit folk kan komme og lese med sammen med veiledere (tutors). Distrikt 2260

33 Hva kan Rotary gjøre? Tilby opprettelsen av “satellittskoler”, dersom jenter ikke får lov til å dra så langt hjemmefra.Tilby opprettelsen av “satellittskoler”, dersom jenter ikke får lov til å dra så langt hjemmefra. Sponse jenteskoler med kvinnelige lærere, dersom felles jente- og gutteklasser er et kulturelt problem.Sponse jenteskoler med kvinnelige lærere, dersom felles jente- og gutteklasser er et kulturelt problem. Distrikt 2260

34 Hva kan Rotary gjøre? Organisere en offentlig bevisst- gjøringskampanje for å oppmuntre foreldre til å lese for barna sine.Organisere en offentlig bevisst- gjøringskampanje for å oppmuntre foreldre til å lese for barna sine. Distrikt 2260

35 Hva kan Rotary gjøre? Donere bøker til elever og skole- biblioteker i fattige land.Donere bøker til elever og skole- biblioteker i fattige land. Distrikt 2260

36 Hva kan Rotary gjøre? Arrangere lesetime på et lokalt bibliotek, der klubbmedlem- mer leser for barn.Arrangere lesetime på et lokalt bibliotek, der klubbmedlem- mer leser for barn. Distrikt 2260

37 Hva kan Rotary gjøre? Sørge for barnepass for foreldre som går på lese- og skrivekurs.Sørge for barnepass for foreldre som går på lese- og skrivekurs. Distrikt 2260

38 Et rotaryprosjekt The Guatemala Literacy Project (GLP) er et partnerskap mellom nordamerikanske og guatemaltekiske rotaryklubber og den ideelle organisasjonen Cooperative for Education (CoEd).The Guatemala Literacy Project (GLP) er et partnerskap mellom nordamerikanske og guatemaltekiske rotaryklubber og den ideelle organisasjonen Cooperative for Education (CoEd). Prosjektet skaffer lærebøker, bibliotekmateriale og datamaskinrom til underprivilegerte barn i Guatemala.Prosjektet skaffer lærebøker, bibliotekmateriale og datamaskinrom til underprivilegerte barn i Guatemala. Distrikt 2260

39 The Guatemala Literacy Project (GLP) Prosjektet har vært støttet av over 300 rotaryklubber.Prosjektet har vært støttet av over 300 rotaryklubber. Siden 1996 har lærebok- programmet blitt etablert i mange lutfattige samfunn på landsbygda.Siden 1996 har lærebok- programmet blitt etablert i mange lutfattige samfunn på landsbygda. Over 27,464 elever på 155 skoler har fått lærebøkerOver 27,464 elever på 155 skoler har fått lærebøker. Distrikt 2260

40 The Guatemala Literacy Project (GLP) GLP har også etablert 21 selvfinansierende data- maskinsenter og 18 skole- bibliotek.GLP har også etablert 21 selvfinansierende data- maskinsenter og 18 skole- bibliotek. Prosjektet yter tjenester til 10% av landets ungdoms- skoler.Prosjektet yter tjenester til 10% av landets ungdoms- skoler. Prosjektets mål er at alle barn som vokser opp i Guatemala skal mestre både tradisjonell og teknologisk lese- og skriveferdighet.Prosjektets mål er at alle barn som vokser opp i Guatemala skal mestre både tradisjonell og teknologisk lese- og skriveferdighet. Distrikt 2260

41 Hvorfor Guatemala? 1 Guatemala, et land herjet av borgerkrig og med et sterkt forsømt utdanningssystem, har færre lese- og skrive- kyndige enn de fleste land på den vestlige halvkule. I noen området kan tre av fire voksne verken lese eller skrive. Denne nedslående statistikken er i stor grad et resultat av en fullstendig mangel på læremidler.Guatemala, et land herjet av borgerkrig og med et sterkt forsømt utdanningssystem, har færre lese- og skrive- kyndige enn de fleste land på den vestlige halvkule. I noen området kan tre av fire voksne verken lese eller skrive. Denne nedslående statistikken er i stor grad et resultat av en fullstendig mangel på læremidler. Distrikt 2260

42 Hvorfor Guatemala? 2 Over 90% av skolene mangler lærebøker og et enkelt skolebibliotek.Over 90% av skolene mangler lærebøker og et enkelt skolebibliotek. Færre en 5% av barna har noen gang brukt datamaskin.Færre en 5% av barna har noen gang brukt datamaskin. De fleste guatemaltekiske skolebarn går ut av skolen uten de ferdigheter som trengs for middels faglærte stillinger og er derfor dømt til et liv i uvitenhet, fattigdom og diskriminering.De fleste guatemaltekiske skolebarn går ut av skolen uten de ferdigheter som trengs for middels faglærte stillinger og er derfor dømt til et liv i uvitenhet, fattigdom og diskriminering. Distrikt 2260

43 Florentina Puac Puac 1 Florentina er en quiché- indianer på 16 år. Dette skaper straks to problemer for henne: hun er jente og hun er indianer – og begge deler er tilstrekkelig for å sette henne på bakerste benk i det guatemaltekiske samfunnet.Florentina er en quiché- indianer på 16 år. Dette skaper straks to problemer for henne: hun er jente og hun er indianer – og begge deler er tilstrekkelig for å sette henne på bakerste benk i det guatemaltekiske samfunnet. Distrikt 2260

44 Florentina Puac Puac 2 Disse to faktorene gjør det bortimot umulig for henne å få noe annet ut av livet sitt enn sine indianske søstre.Disse to faktorene gjør det bortimot umulig for henne å få noe annet ut av livet sitt enn sine indianske søstre. Hun må arbeide på en gård eller i en sørvisnæring for en minimal lønn.Hun må arbeide på en gård eller i en sørvisnæring for en minimal lønn. Hun må være en overarbeidet hustru og mor.Hun må være en overarbeidet hustru og mor. Hun må regne med å en svært lav forventet levealder.Hun må regne med å en svært lav forventet levealder. Hun får lite eller ingen skolegang.Hun får lite eller ingen skolegang. Distrikt 2260

45 Florentina Puac Puac 3 Skjebnen til utallige Florentinaer er en av hovedgrunnene til at utdanning er så viktig i Guatemala.Skjebnen til utallige Florentinaer er en av hovedgrunnene til at utdanning er så viktig i Guatemala. Da Florentina begynte på ungdomsskolen, opplevde hun hvordan lærebokpro- grammet til the Guatemala Literacy Project gjorde virkelig læring tilgjengelig for henne for første gang, med skikkelige bøker.Da Florentina begynte på ungdomsskolen, opplevde hun hvordan lærebokpro- grammet til the Guatemala Literacy Project gjorde virkelig læring tilgjengelig for henne for første gang, med skikkelige bøker. Distrikt 2260

46 Florentina Puac Puac 4 Gjennom utdanningen sin lærte Florentina om Abraham Lincolns liv og filosofi.Gjennom utdanningen sin lærte Florentina om Abraham Lincolns liv og filosofi. – Jeg lærte i bøkene at han avskaffet diskrimi- neringen av de svarte. Og dét liker jeg veldig godt! Jeg vil ikke ha noen diskriminering, særlig mot indígenas som meg selv. – Jeg lærte i bøkene at han avskaffet diskrimi- neringen av de svarte. Og dét liker jeg veldig godt! Jeg vil ikke ha noen diskriminering, særlig mot indígenas som meg selv. Distrikt 2260

47 Florentina Puac Puac 5 I dag går Florentina på en skole for unge kvinner. Om tre år håper hun å være ferdig utdannet grunnskolelærer.I dag går Florentina på en skole for unge kvinner. Om tre år håper hun å være ferdig utdannet grunnskolelærer. Distrikt 2260

48 Utdanning legger grunnlaget for framskritt I utviklingsland som Guatemala lever en stor del av befolkningen i fattigdom – uten ad- gang til skikkelig jobb, legebehandlig og bolig.I utviklingsland som Guatemala lever en stor del av befolkningen i fattigdom – uten ad- gang til skikkelig jobb, legebehandlig og bolig. Utdanning skaper det beste grunnlaget for at slike land skal få opp- leve varig framgang.Utdanning skaper det beste grunnlaget for at slike land skal få opp- leve varig framgang. Distrikt 2260


Laste ned ppt "The Rotary Foundation of Rotary International Velkommen til Rotaryskolen i Distrikt 2260 Foredrag LESE OG SKRIVEFERDIGHET I ET ROTARYPERSPEKTIV Utarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google