Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den etiske turisten Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den etiske turisten Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Den etiske turisten Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?

2 Hva er etikk? Etikk er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling (http://www.filosofi.no/etikk.html).

3 Etikk skal fungere som veiledning for våre handlinger Men, det finnes mange etiske teorier…..

4 Formålet med etikk Skal etikken tjene samfunnet? Skal etikken tjene individets vekst og utvikling? Skal etikken angi plikter?

5 Hva slags etikk er relevant for reiselivsnæringen? Eller; hva slags reiselivsnæringen vil en ha?

6 På den ene siden: Reiselivsnæringens utgangspunkt Eller det som ideelt sett burde være utgangspunktet….

7 Det finnes ikke etikkfrie soner i næringslivet

8 Bærekraftig utvikling - bakgrunn  Tanken om bærekraftige virksomheter slo igjennom med Brundtlandrapporten fra 1987  ”imøtekomme dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov”  Reiselivsnæringens hovedprodukter natur og kultur er sårbare og ikke-fornybare

9 Etiske hovedprinsipp  Alle bedrifter må ta samfunnsansvar  Det vil si at bedriften må drives ut i fra økonomisk bærekraftige prinsipper som ivaretar mennesker og miljø  Reiselivsbedrifter som har natur og kultur som produkter, har et spesielt ansvar for at deres drift er bærekraftig

10 Altså:  Tre bunnlinjer for bedriften: Økonomisk, miljømessig og sosial

11 Økonomisk bunnlinje  Økonomisk: overskudd over et visst bunnivå for at virksomheten skal være økonomisk bærekraftig og overleve på sikt  Økonomi genererer sosiale og miljømessige goder og muliggjør gode etiske valg

12 Miljømessig bunnlinje:  Næringslivet og særlig bedrifter som skal leve av natur og/eller kultur har virkninger på det ytre miljøet  Det er store utfordringer knyttet til reduksjon av avfall, energiforbruk, overgang til miljøvennlige produkter m.m.  Reiselivsnæringens framtid er avhengig av bærekraftig bruk av natur og kultur

13 Det finnes slike bedrifter:

14 Masseturisme sliter både natur, kultur og på turisten selv

15 Den sosiale bunnlinjen  Virksomheten må ivareta både ansatte og medlemmene av samfunnet rundt  Reiselivsnæringen må også ivareta kundene sine som mennesker og ikke bare som kunder  Bidra til vekst og utvikling hos den enkelte, utvikling av lokalsamfunn, drive virksomheten ut i fra etiske retningslinjer og god moral; forholde seg til menneskerettighetene, forsikre seg om at samarbeidspartnere opptrer i tråd med gode etiske verdier

16 Sosiale forhold: Burma  Er Burma et aktuelt reisemål for deg?  Aung San Suu Kyi holdes fortsatt i husarrest og oppfordrer til boikott av Burma som turistmål

17 På den andre siden: Turistens utgangspunkt  Også turister er opptatt av etikk  Britisk undersøkelse viser at mer enn en av fire voksne briter er villige til å betale mer for en etisk ferie.  3 % sa at de var svært villige til å betale mer  25 % var ganske villige til å betale mer

18  Ved valg av feriemål svarte 38 % at det var viktig at feriemålet kunne defineres som etisk turisme  Det var aldersgruppene 25 til 34 og 35 til 44 år som var mest interessert i etisk turisme og mest villig til å betale ekstra

19 Økoturisme er etisk turisme  Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well being of local people.  Environment (miljø) omfatter her natur, kultur og lokalsamfunn  Økoturisme er ikke det samme som naturbasert turisme  Økoturisme stiller krav til bedriften om at den tilbyr naturbaserte opplevelser

20  Bidrar aktivt til natur- og kulturvern  Tar hensyn til den lokale kulturen  Tjener lokalsamfunnet  Tilbyr opplevelser som inneholder et læringskonsept der gjestene får kunnskap om natur, miljø og lokal kultur  Alltid sørger for å påvirke natur, kultur og miljø minst mulig

21 Er naturbasert turisme i Finnmark etisk ansvarlig og bærekraftig?  Naturbasert turisme er ikke det samme som økoturisme  Naturbasert turisme er dessverre ikke alltid etisk forsvarlig eller bærekraftig  Å ta i bruk naturen bør forplikte  Å ta i bruk kultur bør forplikte  Har vi nok kunnskap, forståelse og respekt?

22 Utfordring for framtida:  Utvikle en etisk plan for reiselivsnæringen i fylket  Etiske utfordringer: Bruk av land og vann i Finnmark – konflikt mellom primærnæring og reiselivsnæring?  Bruk av kultur på en etisk forsvarlig måte  Er ikke Alta samisk og hvorfor ikke?  Utvikle naturbasert turisme mot økoturismen

23 Finnmark har stort potensial  Fantastisk natur  Ekstremt vær  Spesielle fenomen (nordlys og midnattsol)  Urbefolkningskultur  Hypermoderne teknologi  Velstående og høyt utdannet befolkning  Vi har alle forutsetninger for å gjøre etisk gode valg i forhold til utviklingen av turismen i framtiden

24 Den internasjonale økoturisten  Alder: 35 – 54 år  Kjønn: 50 % menn, 50 % kvinner  Utdannelse: 82 % hadde høgere utdanning  60 % reiser som par, 15 % reiser med barn, 13 % reiser alene  Over 50 % ønsker turer/opplegg som varer 8 – 14 dager  Forbruk: Økoturisten bruker mer penger enn andre turister.

25 Økoturisten=Norgesturisten  I følge GRIP tilsvarer profilen på økoturisten i stor grad profilen for dagens Norgesturist.  Økoturismen utgjør ca 7 % av det totale turistmarkedet (WTO). I 1998 utgjorde dette ca 45 millioner reiser. I 2010 er dette forventet å øke til 70 millioner reiser.

26 Konklusjon  Vi har mye uberørt natur  Vi har mange gode miljøordninger i Norge  Vi har høy etisk bevissthet  Vi har høyt kunnskapsnivå  Vi har motiverte reiselivsbedrifter?  Vi bør satse på naturbasert (øko)turisme

27  Der ute finnes det etisk bevisste turister  Der ute finnes det en målgruppe som ønsker det vi kan tilby  Denne målgruppen er stor, sett i forhold til det vi kan tilby  Vi må utvikle framtidas naturbaserte (øko) reiselivsnæring i Finnmark, til bevisste, bærekraftige aktører med en klar miljøprofil.

28 Konklusjon: Og ja, etisk turisme er salgbar – men da må vi ha etisk turisme å selge


Laste ned ppt "Den etiske turisten Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google