Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?
Den etiske turisten Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?

2 Hva er etikk? Etikk er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling (http://www.filosofi.no/etikk.html).

3 Etikk skal fungere som veiledning for våre handlinger
Men, det finnes mange etiske teorier…..

4 Formålet med etikk Skal etikken tjene samfunnet?
Skal etikken tjene individets vekst og utvikling? Skal etikken angi plikter?

5 Hva slags etikk er relevant for reiselivsnæringen?
Eller; hva slags reiselivsnæringen vil en ha?

6 På den ene siden: Reiselivsnæringens utgangspunkt
Eller det som ideelt sett burde være utgangspunktet….

7 Det finnes ikke etikkfrie soner i næringslivet

8 Bærekraftig utvikling - bakgrunn
Tanken om bærekraftige virksomheter slo igjennom med Brundtlandrapporten fra 1987 ”imøtekomme dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov” Reiselivsnæringens hovedprodukter natur og kultur er sårbare og ikke-fornybare

9 Etiske hovedprinsipp Alle bedrifter må ta samfunnsansvar
Det vil si at bedriften må drives ut i fra økonomisk bærekraftige prinsipper som ivaretar mennesker og miljø Reiselivsbedrifter som har natur og kultur som produkter, har et spesielt ansvar for at deres drift er bærekraftig

10 Altså: Tre bunnlinjer for bedriften: Økonomisk, miljømessig og sosial

11 Økonomisk bunnlinje Økonomisk: overskudd over et visst bunnivå for at virksomheten skal være økonomisk bærekraftig og overleve på sikt Økonomi genererer sosiale og miljømessige goder og muliggjør gode etiske valg

12 Miljømessig bunnlinje:
Næringslivet og særlig bedrifter som skal leve av natur og/eller kultur har virkninger på det ytre miljøet Det er store utfordringer knyttet til reduksjon av avfall, energiforbruk, overgang til miljøvennlige produkter m.m. Reiselivsnæringens framtid er avhengig av bærekraftig bruk av natur og kultur

13 Det finnes slike bedrifter:

14 Masseturisme sliter både natur, kultur og på turisten selv

15 Den sosiale bunnlinjen
Virksomheten må ivareta både ansatte og medlemmene av samfunnet rundt Reiselivsnæringen må også ivareta kundene sine som mennesker og ikke bare som kunder Bidra til vekst og utvikling hos den enkelte, utvikling av lokalsamfunn, drive virksomheten ut i fra etiske retningslinjer og god moral; forholde seg til menneskerettighetene, forsikre seg om at samarbeidspartnere opptrer i tråd med gode etiske verdier

16 Sosiale forhold: Burma
Er Burma et aktuelt reisemål for deg? Aung San Suu Kyi holdes fortsatt i husarrest og oppfordrer til boikott av Burma som turistmål

17 På den andre siden: Turistens utgangspunkt
Også turister er opptatt av etikk Britisk undersøkelse viser at mer enn en av fire voksne briter er villige til å betale mer for en etisk ferie. 3 % sa at de var svært villige til å betale mer 25 % var ganske villige til å betale mer

18 Ved valg av feriemål svarte 38 % at det var viktig at feriemålet kunne defineres som etisk turisme
Det var aldersgruppene 25 til 34 og 35 til 44 år som var mest interessert i etisk turisme og mest villig til å betale ekstra

19 Økoturisme er etisk turisme
Ecotourism is responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well being of local people. Environment (miljø) omfatter her natur, kultur og lokalsamfunn Økoturisme er ikke det samme som naturbasert turisme Økoturisme stiller krav til bedriften om at den tilbyr naturbaserte opplevelser

20 Bidrar aktivt til natur- og kulturvern
Tar hensyn til den lokale kulturen Tjener lokalsamfunnet Tilbyr opplevelser som inneholder et læringskonsept der gjestene får kunnskap om natur, miljø og lokal kultur Alltid sørger for å påvirke natur, kultur og miljø minst mulig

21 Er naturbasert turisme i Finnmark etisk ansvarlig og bærekraftig?
Naturbasert turisme er ikke det samme som økoturisme Naturbasert turisme er dessverre ikke alltid etisk forsvarlig eller bærekraftig Å ta i bruk naturen bør forplikte Å ta i bruk kultur bør forplikte Har vi nok kunnskap, forståelse og respekt?

22 Utfordring for framtida:
Utvikle en etisk plan for reiselivsnæringen i fylket Etiske utfordringer: Bruk av land og vann i Finnmark – konflikt mellom primærnæring og reiselivsnæring? Bruk av kultur på en etisk forsvarlig måte Er ikke Alta samisk og hvorfor ikke? Utvikle naturbasert turisme mot økoturismen

23 Finnmark har stort potensial
Fantastisk natur Ekstremt vær Spesielle fenomen (nordlys og midnattsol) Urbefolkningskultur Hypermoderne teknologi Velstående og høyt utdannet befolkning Vi har alle forutsetninger for å gjøre etisk gode valg i forhold til utviklingen av turismen i framtiden

24 Den internasjonale økoturisten
Alder: 35 – 54 år Kjønn: 50 % menn, 50 % kvinner Utdannelse: 82 % hadde høgere utdanning 60 % reiser som par, 15 % reiser med barn, 13 % reiser alene Over 50 % ønsker turer/opplegg som varer 8 – 14 dager Forbruk: Økoturisten bruker mer penger enn andre turister.

25 Økoturisten=Norgesturisten
I følge GRIP tilsvarer profilen på økoturisten i stor grad profilen for dagens Norgesturist. Økoturismen utgjør ca 7 % av det totale turistmarkedet (WTO). I 1998 utgjorde dette ca 45 millioner reiser. I 2010 er dette forventet å øke til 70 millioner reiser.

26 Konklusjon Vi har mye uberørt natur
Vi har mange gode miljøordninger i Norge Vi har høy etisk bevissthet Vi har høyt kunnskapsnivå Vi har motiverte reiselivsbedrifter? Vi bør satse på naturbasert (øko)turisme

27 Der ute finnes det etisk bevisste turister
Der ute finnes det en målgruppe som ønsker det vi kan tilby Denne målgruppen er stor, sett i forhold til det vi kan tilby Vi må utvikle framtidas naturbaserte (øko) reiselivsnæring i Finnmark, til bevisste, bærekraftige aktører med en klar miljøprofil.

28 Konklusjon: Og ja, etisk turisme er salgbar – men da må vi ha etisk turisme å selge


Laste ned ppt "Hva er etisk ansvarlig turisme? Er etisk ansvarlig turisme salgbar?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google