Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Revisjon slik en forsker foreslår, eller.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Revisjon slik en forsker foreslår, eller."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Revisjon slik en forsker foreslår, eller bygningspoliti BEdagene 2002 Øivind Rooth Senioringeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

3 3 Tilsynsprosjektet igangsatt av BE sommeren 2000 mål : lage felles arbeidsmetoder for kommunens tilsyn etter pbl. prosjektleder Morten Meyer tilsammen 12 kommer har deltatt flere kommuner har satt i gang på eget initiativ

4 4 Formål definert til tilsyn med dokumentert kontroll kontrollplan, ansvarsrett og tillatelser har vært det formelle grunnlaget

5 5 Forutsetninger for valg av metode grunnpillar i pbl : foretak skal ha ansvar og skal utarbeide dokumentasjon på at det arbeid de gjør innen eget ansvarsområde tilfredstiller bestemmelsene i eller i medhold av pbl.

6 6 Revisjonsmetodikk som metode Andre foretningsområder har benyttet metodikken lenge. (Kvalitetsstyring) Det finnes mye erfaring om bruk av slike systemer i forbedringsarbeid Revisjonsmetodikken er beskrevet i en egen standard, NS-ISO 10011-1

7 7 Videreføring prosjektet ble videreført i 2001 erfaringsutveksling mellom prosjektdeltagerne tilbakemeldinger fra bedriftene ble samlet rapport som oppsummerer de tanker og erfaringer prosjektleder og prosjektdeltagere hadde etter at prosjektet var gjennomført

8 8 Hva er tilsyn Tilsyn som stikkprøve av kontroll Utgangspunkt i kontrollplan Er kontrollarbeidet planlagt Undersøkelse av kontroll praksis

9 9 Avgrensning av tilsynet Tilsyn med byggeprosjektet Avgrense tilsynstema Tilsyn med praksis og dokumenter

10 10 Beskrivelse av metoden Varsling Klarlegge fakta Begrunne konklusjoner

11 11 Kommunenes erfaringer Metoden oppfattes som arbeidskrevende Behov for kompetanse i kvalitetssystemer Positivt med god dialog med foretakene Viktig med god forberedelse Bedret tillitsforhold mellom myndighet og aktører

12 12 Reaksjoner fra foretakene varierende holdninger i den innledende fasen kun positive reaksjoner ved avslutningen av tilsynet felles interesser mellom myndighet og foretak i hvordan kontroll skal praktiseres noen tilfeller har det tatt for lang tid for kommunen har utarbeidet tilsynsrapport

13 13 Funn under tilsyn Ansvarforvirring offentlig/privat Svakheter i plan for kontrollarbeid kontrollplan ikke samkjørt mellom prosjektering og utførelse Kontrollplan er ikke samkjørt med foretakenes kontrollopplegg Kontrollplan er ikke kommunisert i prosjektet mangelfull utviklet systematikk i foretakene

14 14 Bruk av kontrollplan i tilsynsarbeidet Kontrollplan viktig når foretakene har dårlig utviklede systemer Prosjektleder mener kontrollplan er viktig selv om de foretak som har godt utviklede systemer gjerne benytter disse fremfor kontrollplan BE er uenig i prosjektleders konklusjoner om hvor viktig kontrollplanen er for kvaliteten på produktet.

15 15 Anbefalinger Viktig at tilsynet er en forutsigbar prosess Ressurser : 2 dagsverk pr. tilsyn hos kommunene Valg av prosjektrevisjon som fremgangsmåte er avhengig av et visst tillitsgrunnlag mellom tilsynet og foretaket Metoden er ikke egnet der det åpenbart foregår ulovlig virksomhet eller der det er lavkompetanse hos foretakene

16 16 Grunnlag for valg av tilsynsform Ubevisst inkompetanse bevisst kompetanse Har jeg en oppgave ? Jeg har en oppgave Hvordan gjør jeg det ? Er dette riktig ? Nå vet jeg at oppgaven er riktig utført Andre tilsynsformer og reaksjoner Tilsyn som revisjon

17 17 Ved ulovlig virksomhet Benytt gjerne de hjelpemidler som ligger på ByggSøks informasjonstjener : http://www.byggesak.com Her finnes veiledninger og maler som hjelper kommunen til en juridisk korrekt ulovlighetshåndtering http://www.byggesak.com

18 18 Oppsummering Hvem avgjør hva som er viktig i kontrollplan Hva er et avvik ? Privat ansvar og offentlig ansvar må samsvare Prosjektleder må samordne kontroll Foretaket avgjør dokumentasjonsnivå Kontrollplan enten : bli mer detaljerte forenkles mer

19 19


Laste ned ppt "1. STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGGEREGLER, BYGNINGSTEKNIKK, PRODUKTDOKUMENTASJON OG GODKJENNING AV FORETAK Revisjon slik en forsker foreslår, eller."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google