Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

04.04.2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "04.04.2017."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Revisjon slik en forsker foreslår, eller bygningspoliti
BEdagene 2002 Øivind Rooth Senioringeniør STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

3 Tilsynsprosjektet igangsatt av BE sommeren 2000
mål : lage felles arbeidsmetoder for kommunens tilsyn etter pbl. prosjektleder Morten Meyer tilsammen 12 kommer har deltatt flere kommuner har satt i gang på eget initiativ

4 Formål definert til tilsyn med dokumentert kontroll
kontrollplan, ansvarsrett og tillatelser har vært det formelle grunnlaget

5 Forutsetninger for valg av metode
grunnpillar i pbl : foretak skal ha ansvar og skal utarbeide dokumentasjon på at det arbeid de gjør innen eget ansvarsområde tilfredstiller bestemmelsene i eller i medhold av pbl.

6 Revisjonsmetodikk som metode
Andre foretningsområder har benyttet metodikken lenge. (Kvalitetsstyring) Det finnes mye erfaring om bruk av slike systemer i forbedringsarbeid Revisjonsmetodikken er beskrevet i en egen standard, NS-ISO

7 Videreføring prosjektet ble videreført i 2001
erfaringsutveksling mellom prosjektdeltagerne tilbakemeldinger fra bedriftene ble samlet rapport som oppsummerer de tanker og erfaringer prosjektleder og prosjektdeltagere hadde etter at prosjektet var gjennomført

8 Hva er tilsyn Tilsyn som stikkprøve av kontroll
Utgangspunkt i kontrollplan Er kontrollarbeidet planlagt Undersøkelse av kontroll praksis

9 Avgrensning av tilsynet
Tilsyn med byggeprosjektet Avgrense tilsynstema Tilsyn med praksis og dokumenter

10 Beskrivelse av metoden
Varsling Klarlegge fakta Begrunne konklusjoner

11 Kommunenes erfaringer
Metoden oppfattes som arbeidskrevende Behov for kompetanse i kvalitetssystemer Positivt med god dialog med foretakene Viktig med god forberedelse Bedret tillitsforhold mellom myndighet og aktører

12 Reaksjoner fra foretakene
varierende holdninger i den innledende fasen kun positive reaksjoner ved avslutningen av tilsynet felles interesser mellom myndighet og foretak i hvordan kontroll skal praktiseres noen tilfeller har det tatt for lang tid for kommunen har utarbeidet tilsynsrapport

13 Funn under tilsyn Ansvarforvirring offentlig/privat
Svakheter i plan for kontrollarbeid kontrollplan ikke samkjørt mellom prosjektering og utførelse Kontrollplan er ikke samkjørt med foretakenes kontrollopplegg Kontrollplan er ikke kommunisert i prosjektet mangelfull utviklet systematikk i foretakene

14 Bruk av kontrollplan i tilsynsarbeidet
Kontrollplan viktig når foretakene har dårlig utviklede systemer Prosjektleder mener kontrollplan er viktig selv om de foretak som har godt utviklede systemer gjerne benytter disse fremfor kontrollplan BE er uenig i prosjektleders konklusjoner om hvor viktig kontrollplanen er for kvaliteten på produktet.

15 Anbefalinger Viktig at tilsynet er en forutsigbar prosess
Ressurser : 2 dagsverk pr. tilsyn hos kommunene Valg av prosjektrevisjon som fremgangsmåte er avhengig av et visst tillitsgrunnlag mellom tilsynet og foretaket Metoden er ikke egnet der det åpenbart foregår ulovlig virksomhet eller der det er lavkompetanse hos foretakene

16 Grunnlag for valg av tilsynsform
bevisst kompetanse Andre tilsynsformer og reaksjoner Tilsyn som revisjon Nå vet jeg at oppgaven er riktig utført Er dette riktig ? Ubevisst inkompetanse Hvordan gjør jeg det ? Jeg har en oppgave Har jeg en oppgave ?

17 Ved ulovlig virksomhet
Benytt gjerne de hjelpemidler som ligger på ByggSøks informasjonstjener : Her finnes veiledninger og maler som hjelper kommunen til en juridisk korrekt ulovlighetshåndtering

18 Oppsummering Hvem avgjør hva som er viktig i kontrollplan
Hva er et avvik ? Privat ansvar og offentlig ansvar må samsvare Prosjektleder må samordne kontroll Foretaket avgjør dokumentasjonsnivå Kontrollplan enten : bli mer detaljerte forenkles mer

19


Laste ned ppt "04.04.2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google