Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rotavirus infeksjoner Harald Hauge overlege FIRM – fagdag 27. okt 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rotavirus infeksjoner Harald Hauge overlege FIRM – fagdag 27. okt 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rotavirus infeksjoner Harald Hauge overlege FIRM – fagdag 27. okt 2006

2 Diaretilstander hos småbarn Akutt småbarnsdiare er oftest infeksiøs I land med høy hygienisk standard er virus den viktigste utløsende årsak I land lav hygienisk standard er bakterier og deretter virus de viktigste utløsende årsaker

3 From Kapikian AZ, Chanock RM. Rotaviruses. In: Fields Virology 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott- Raven; 1996:1659. Bacterier UkjentRotavirus Calicivirus Rotavirus Escherichia coli Parasiter Andre bakterier Land med høy hygienisk standard Adenovirus Calicivirus Astrovirus Adenovirus Astrovirus Ukjent Land med lav hygienisk standard Diaretilstander hos småbarn Fordeling av patogener som årsak til Endemisk / epidemisk gastroenteritt hos småbarn Fordeling av patogener som årsak til Endemisk / epidemisk gastroenteritt hos småbarn

4 Diaretilstander hos småbarn Spedbarnsdiare må taes på alvor Fare for rask dehydrering Vann- og elektrolyttforstyrrelser forårsaker store forstyrrelser i væskebalansen (hypoton / normoton og hyperton dehydrering) Brysternærte barn har en viss beskyttelse – unntak rotavisusinfeksjoner

5 Rotavirus i Norge Vi har i dag kun historiske data for å vurdere forekomst av rotavirusinfeksjoner Folkehelseinstituttet har derfor satt i gang undersøkelser med tanke på forekomst og hvilke stammer som dominerer i vårt land

6 Epidemiologi CountryProportion of children with GE hospital-associated treatment due to rotavirus Reference Australia 1 New Zealand 2 50.0% 34–35% 1 Carlin et al, 1998 2 Ardern-Holmes et al, 1999 England and Wales 3 43.0% 2 Ryan et al, 1996 Finland 4 54.0% 4 Vesikari et al, 1999 Holland 5 32.0–58.0% 5 de Wit et al, 2000 Hungary 6 21.2%* 6 Szücs et al, 1999 Poland 7 46.0% 7 Mrukowicz et al, 1999 Spain 8 25.3% 8 Visser et al, 1999 Sweden 9 34.0–45.0% 9 Johansen et al, 1999 United States 10,11 16.5% 8.7% 10 Parashar et al, 1998 11 Chang et al, 2003 Overall range8.7–58.0% Innleggelse på sykehus for rotavirus-assosiert sykdom med oppkast og diarre hos barn mindre enn 5 år i noen utvalgte industrialiserte land

7 Epidemiology Brandt et al, J Clin Micro 1983 18 71–-78Ryan et al, J Infect Dis 1996 174 S12–-S18 Forekomst av RV sykdom hos barn i alder 6–24 mnd US, Washington: January 1974–July 1982 England and Wales: January 1990–December 1994

8 Rotavirus gastroenteritis Nesten alle barn, uavhengig av hvor en bor i verden, vil ha gjennomgått en rotavirusinfeksjon før fylte 5 år 1 Vanligste årsak til alvorlig diar é hos barn i hele verden 2 Vanligste årsak til innleggelse av små barn på grunn av diare og oppkast 2 1.Ryan MJ, Ramsey M, Brown D et al. Hospital admissons attributable to rotavirus infection in England and Wales. J Infect Dis 1996; 174 (Suppl1): 512 – 518 2.Parashar et al, Emerg Infect Dis 1998;4(4):561–570; Photograph: David Oliver/Getty Images

9 Estimert global incidens av rotavirus gastroenteritt 1 Figur: Glass et. al., Arch.Pédiatr. 2005;12:844–847 24 million legebesøk 114 million episoder hjemme 1 : 285 1 : 58 EndepunktRisiko 600,000 dødsfall 2,3 million vvhospitaliseringer 1 : 5 1 : 1

10 Antatt årlig forekomst av rotavirus gastroenteritt hos barn under 5 år i Europa 1 1.Soriano- Gabarro M, Mrukowicz J, Vesikari T et al. Burden of rotavirus disease in European Union countries. Pediatr Infect Dis J 2006;25(1):7-11 231 dødsfall 87 000 sykehusinnleggelser 700 000 legebesøk 2,8 millioner sykdomsepisoder i hjemmene

11 Prevalens av RVGE i EU 1 1 million legebesøk 3,5 million episoder hjemme 1 : 14 000 1 : 47 EndepunktRisiko 385 dødsfall 100 000 hospitaliseringer 1 : 6 1 : 1 1.Verstraeten, Wolleswinkel-van den Bosch JH. Poster presented at the 23rd Annual meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID), Valencia, Spain, May 2005

12 Selve viruset Rotavirus tilhører Reoviridae familien Rotavirus particles visualized by immune electron microscopy in stool filtrate from child with acute gastroenteritis (vomiting and diarrhea). 70-nm particles possess distinctive double-shelled outer capsid. Bar = 100 nm Photo Credit:Photo Credit: F.P. Williams, U.S. Environmental Protection Agency; Adapted from Parashar et al, Emerg Infect Dis 1998 4(4) 561–570

13 Rotavirus klassifikasjon 7 grupper i rotavirus familien (A,B,C (humane),D,E,F,G) 1 Group A stammer er den mest vanlige årsak til sykdom 1 Det er 14 ulike serotyper av gr A Vanlige sirkulerende stammer av Gruppe A: –G1, G2, G3, G4 1 Globalt kan det kan det tyde på at G9 har høyere risiko for hospitalisering 2 1. Parashar et al, Emerg Infect Dis 1998;4(4):561–570; 2. Ramachandran et al, Virology 2000;278(2):436-44; Figure: reproduced with permission from prof. B.V. Venkataram Prasad, PhD (TX, USA)

14 Hvordan smitter rotavirus? Smitte fra person til person Svært smittsomt Fekal-oral Luftsmitte? Meget lite sannsynlig at virus spres gjennom vann og forurenset mat Smitteførende fra kort tid før symptomene oppstår til flere dager etter at diarèen har opphørt (inntil 57 dager) Liten mengde virus Inkubasjonstid 18-36 timer.

15 Pathogenesis Rotaviruses adhere to the GI tract epithelia (jejunal mucosa) Atrophy of the villi of the gut * * Loss of absorptive area Flux of water and electrolytes NSP4 viral enterotoxin Enteric nervous system activation VOMITING AND DIARRHEA *Rotavirus infection in an animal model of infection. Photographs are from an experimentally infected calf. Reproduced with permission from Zuckerman et al, eds. Principles and Practice of Clinical Virology. 2nd ed. London: John Wiley & Sons; 1990:182. Micrographs courtesy of Dr. Graham Hall, Berkshire, UK.

16 Viruser frigjør et enterotoxin (NSP4) –Diarè Uttalt skade på epitelcellene i mucosa –Redusert absorpsjon av væske og elektrolytter Reduksjon av enzymer som spalter sukker –osmotisk diarè Nervesystemet i mucosa stimuleres –Økt sekresjon av væske og elektrolytter ut i tarmen

17 Symptomer Feber (60-100%) Oppkast Diarè, typisk med 10-20 tømninger daglig Varighet 2-7 dager Dehydrering –Metabolsk acidose, elektrolyttforstyrrelser Nyfødte- asymptomatiske 3-24 mnd. alder- alvorligere symptomer

18 Brystmelk og rotavirusinfeksjoner Newburg et al, Lancet 1998 Rotavirusinfeksjoner er like hyppig hos barn som ammes og barn som får morsmelkerstatning. Barn som ammes får et mildere forløp Beskyttende antistoffer i morsmelken Lactadherin- bindes til rotaviruset og hemmer replikasjon

19 Dehydreringsgrad Goerlick, Pediatrics 1997 Vekttap Redusert allmentilstand Redusert urinproduksjon Mangel på tårer Nedsatt hudturgor Tørre slimhinner Innsunkne øyne Kapillær fyllningstid > 2 sek Tachycardi (>150/min) Redusert pulsfylde Dyp og/eller rask respirasjon <3 symptomer –5% dehydrering 3-6 symptomer –5-9% dehydrering > 6 symptomer –10% eller mer dehydrering

20 Forekomst av rotavirusinfeksjoner og tarminvaginasjon 1,2 1. Rennels et al. PIDJ, 1998;17:924-925 2. Chang et al. PIDJ, 2002;21:97-102

21 Behandling Symptomatisk behandling av dehydrering Innleggelse på isolat ved moderat til alvorlig rehydrering. GEM-collett per oralt/ i sonde Fysiologisk saltvann eller 5% Glucose tilsatt elektrolytter i.v.

22 Prognose God - hvis behandling i tide Ingen senfølger Sykehusopphold i gjennomsnitt 2 dager De minste barna (3-24 mnd) er de sykeste og trenger lengst opphold i avdelingen.

23 Naturlig rotavirusinfeksjoner Spedbarn er mest utsatt for alvorlige rotavirusinfeksjon 1,2. Tidlig beskyttelse blir derfor viktig 2 gjennomgåtte infeksjoner gir opp mot 100 % beskyttelse mot alvorlige gastroenteritt forårsaket av rotavirus 3 1.Berner R, Schumacher RF, Hameister S et al. Occurrence and impact of community acquired and nosocomial rotavirus infections - a hospital-based study over 10 years. Acta Peadiatr 1999; 88(Suppl 426):48-52. 2.Moulin F, Marc E, Lorrot E et al. Hospitalization due to rotavirus acute gastroenteritis: a four-year survey. Arch Pediatr 2002; 9:255 - 261. 3.Valazquez et al, J Infect Dis 2000, 182, 1602-1609

24 I dag fremstår rotavirus gastroenteritt som den hyppigst forekommende sykdommen blant barn under 5 år som lar seg forebygge ved vaksinering 1 1.Soriano- Gabarro M, Mrukowicz J, Vesikari T et al. Burden of rotavirus disease in European Union countries. Pediatr Infect Dis J 2006;25(1):7-11

25 Rotavirusvaksine 1998, USA tetravalent, levende, oral vaksine –(RRV-TV = rhesus-human reassortant rotavirus vaccine) 3 doser ved alder 2, 3 og 4 mnd generelt godt tolerert –feber, irritabilitet, nedsatt appetitt, magesmerter 3-5 dager etter 1. dose 50 % beskyttelse mot rotavirusdiaré 80 % beskyttelse mot kraftig rotavirusdiaré

26 RRV-TV og invaginasjon: pasient - kontrollstudie studieperiode 1. nov. 1998 - 30. juni 1999 studieområde: sykehus i 19 stater i USA tilfelle: alder 1-12 mnd, innlagt med diagnose invaginasjon 4 kontroller født på samme sykehus samme dag 429 tilfeller og 1763 kontroller odds ratio 25 for invaginasjon 3-7 dager etter 1. vaksinedose

27 Invaginasjon

28

29 To nye rotavirusvaksiner Bovin rotavirusstamme –5 assortanter –beskyttelse mot minst 90 % av de vanlige serotypene 5 Levende, svekket Oral vaksine, 3 doser, minst 6 ukers intervall Beskyttelse 75-90 % i 2 år Human rotavirusstamme –1 stamme Levende, svekket Oral vaksine, 2 doser Beskyttelse 73-85 % i 2 år

30 Dosering for rotavirusvaksiner Rotarix (GSK) Pulver og væske til mikstur 2 doser per os - 1. dose fra 6 ukers alder - min 4 uker mellom dosene - fullføres helst før 16 uker og senest ved 24 ukers alder RotaTeq (Sanofi Pasteur MSD) Mikstur 3 doser per os - 1. dose fra 6 ukers alder og ikke senere enn 12 uker - min 4 uker mellom dosene - fullføres helst før 20-22 uker og senest ved 26 ukers alder Begynn ALDRI vaksinasjon til barn > 6 mnd alder. Boosterdoser er ikke aktuelt

31 De nye rotavirusvaksinene blir snart tilgjengelige studier i en rekke land > 70 000 forsøkspersoner involvert i studiene av hver vaksine ingen alvorlige bivirkninger, spesielt ingen overhyppighet av invaginasjon ingen betydelig virusutskillelse etter vaksinasjon dokumentert effekt i industrialiserte land, ennå ikke ferdig utprøvd i utviklingsland

32 Vaksine til norske barn? Svært lav mortalitet God prognose Høy morbiditet hos små barn Høye kostnader p.g.a –Innleggelser –Legebesøk –Sykefravær Er vaksinen effektiv i vår populasjon? (Studier pågår i Norge) Er vaksinen kostnadseffektiv sammenlignet med andre helsefremmende tiltak?

33

34 Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Rotavirus infeksjoner Harald Hauge overlege FIRM – fagdag 27. okt 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google