Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og utfordringer innen vannforsyningen Jens Erik Pettersen Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kurs/årsmøte 23. - 24. Mai 2005 Ulsteinvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og utfordringer innen vannforsyningen Jens Erik Pettersen Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kurs/årsmøte 23. - 24. Mai 2005 Ulsteinvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og utfordringer innen vannforsyningen Jens Erik Pettersen Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kurs/årsmøte 23. - 24. Mai 2005 Ulsteinvik

2 Viktige utfordringer innen vannforsyningssektoren de nærmeste årene Vannkvalitet hos forbruker Forbrukerens tillit Organisasjon og økonomi

3 ”Nye” mikrober og andre helsebetenkelige stoffer –parasitter –hormonhermere, finner vi det i norsk vann også? Når og mot hva er vannkilden hygienisk barriere? –”dypvannsinntak” ikke så sikkert ”som det en gang var” –barriere mot en mikrobe, men ikke en annen Økende humusinnhold Vannkvalitet hos forbrukerne - Råvannskvalitet

4 x x X: 1998

5 Vannkvalitet hos forbruker - Vannbehandling (1) Klor ikke så sikkert ”som det en gang var”...

6 Vannkvalitet hos forbruker - Vannbehandling (2) Overflatevannverk uten desinfeksjon (Møre og Romsdal) –2004: 19 vv (11%) som forsyner 6.800 personer (3%) –1998:42 vv men…. –E.coli påvist i renvannsprøver ved 16 vannverk der man desinfiserer

7 Vannkvalitet hos forbruker - Vannbehandling (3) Fargefjerning - en utfordring –mht. investeringer, men også mht. –drift av anlegg som skal takle til dels betydelige variasjoner i vannkvalitet

8 Avvikrapportering hele landet 2003 - tilfredsstillende

9 Vannkvalitet hos forbruker - ledningsnettets innvirkning (1) Smittefare ved trykkløshet, tilbakeslag Vannkvalitetsforringelse i ledningsnettet –stagnasjon, biofilm, korrosjon, muggsopp Internt fordelingsnett –fancy armatur - tungmetallinnhold? –PEX-rør - begroing og utlekking fra materialet?

10 Muggsopp kan: –være allergene, gi hudirritasjoner og infeksjoner svekke immunforsvar, gi usmak med mer. Forskningsprosjekt som skal avsluttes medio 2005 (Veterinærinstituttet) –14 norske vannverk –mange sopparter funnet både i råvann og ledningsnett

11 Vannkvalitet hos forbruker - ledningsnettets innvirkning (2) Lekkasjer i MogR (2002): 39% - på landsbasis: 33,5% –ledningsnettet bør analyseres mht. steder og situasjoner der undertrykk kan oppstå

12 Oppsummering utfordringer- Vannkvalitet hos forbruker Økt fokus på: –multiple barrierer ved vurdering av hygienisk sikkerhet –tolkning av analyser renvannet kan f.eks inneholde parasitter etter klorering selv om indikatororg. er fraværende etter en forurensningsepisode –drift og vedlikehold styring av vannbehandlingsprosesser drift av ledningsnettet

13 Forbrukerens tillit - trygt vann (1) Tillitt svekkes gjennom: –massemedia - basert på faktiske/falske opplysninger –markedsføring av flaskevann - ”vannverksfeil” brukes for hva det er verd for å skape utrygghet –egne opplevelser - tidvis dårlig vannkvalitet (farge/grums)

14 Forbrukerens tillit - trygt vann (2) Tillit skapes gjennom –tiltak - hygieniske barrierer, planmessig drift og vedlikehold for å minimalisere ”hendelser”, beredskap –informasjon til forbrukeren - om forebyggende tiltak og når ”hendelser” skjer –at Mattilsynet utøver sin godkjennings- og tilsynsmyndighet på en profesjonell måte

15 Mattilsynets hjemmeside: Publisert: 09.05.2005 Vannverkene i Oslofjord-området kontrolleres Et samarbeidsprosjekt mellom Mattilsynets regionkontor i Oslo, Akershus og Østfold og regionkontoret i Buskerud, Vestfold og Telemark skal i løpet av våren og sommeren gjennomføre revisjoner på 38 vannverk, som til sammen forsyner omlag 1,5 millioner mennesker med vann.

16 Internkontroll og beredskap VREG2003: –67% av vannverkene i M og R har rapportert at de har internkontroll –52% av vannverkene i Møre og Romsdal har rapportert at de har beredskapsplan Møre og Romsdal (2003)

17 Oppsummering utfordringer - Forbrukernes tillit Økt fokus på: –internkontroll og beredskap –informasjon til/kontakt med forbrukerne –et profesjonelt og ”utadvendt” tilsyn

18 Hvis jeg skulle fremheve ett område som bør få økt fokus kommende år hos: Vannverkene –drift og vedlikehold generelt og av transportsystemet spesielt Forvaltningen –profesjonelt og aktivt tilsyn Forskningen –ledningsnettet - vekst av mikrober (opportunister, sopp oa.), hva er risikoen, og hvordan ha kontroll

19 Organisasjon og økonomi Effektivisering av VA-sektoren –konkurranseutsetting, privatisering –benchmarking –fra selvkost til inntektsrammesystem? –regelverk


Laste ned ppt "Status og utfordringer innen vannforsyningen Jens Erik Pettersen Driftsassistansen i Møre og Romsdal Kurs/årsmøte 23. - 24. Mai 2005 Ulsteinvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google