Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Klungset vannverk -Et av Norges første kommunale anlegg med ozonering/biofiltrering Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Klungset vannverk -Et av Norges første kommunale anlegg med ozonering/biofiltrering Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS –"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Klungset vannverk -Et av Norges første kommunale anlegg med ozonering/biofiltrering Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS – Tekna 11.10.2005

2 Kort presentasjon av Sterner Aquatech (SAT) •Leverandør av prosesser og utstyr innen behandling av råvann, prosessvann og avløpsvann til: Fiskeoppdrett, industriell og kommunal sektor •Hovedkontor på Ski, avdelingskontorer i Bergen og på Leknes i Lofoten. Avdeling i Skottland og Chile. •SAT ble etablert i 1990 og har i dag 12 medarbeidere. •Foruten å levere komplette prosesser leverer SAT produkter fra Wedeco, Nijhuis, Hydrotech, Airsep, Oxyguard med flere.

3 Aquazone ® - ozon og biofiltrering Vannrensing med 2 uavhengige hygienske barrierer Følgende trinn inngår: Innløpssiling (opsjon) Kontakttank ozon-vann Biofilter UV-anlegg

4 Klungset vannverk i Fauske kommune •Kontrahering mars 2003 •Igangkjøring mai 2004 •Totalentreprise Sterner Aquatech AS •Konsulent – Barlindhaug Consult AS, Bodø •Kapasitet 144 m 3 /h •Tre uavhengige produksjonslinjer, hver med 13,3 l/s

5 Planskisse Klungset vannverk Biofiltertanker Kontakttanker UV-anlegg Rentvannsbasseng Luftkompressorer Oksygengeneratorer Ozongeneratorer 13m 20m

6 Prosessflyt – Klungset vannverk Luftkompressorer Oksygengeneratorer Ozongeneratorer Kontakttanker Biofiltertanker Råvann, inn Sil Ozontilsetting

7 Resultater og oppfølging: •Analyseresultater fra Mattilsynet •Hovedoppgave NTNU 2005 Institutt for vann- og miljøteknikk, stud. techn. Marit Robøle ”Ozonering/biofiltrering for behandling av drikkevann” •”Oppfølging av Klungset vannverk” SINTEF 2005-06, forsker Esa Melin

8 Hovedoppgave NTNU 2005 – konklusjoner: •Anlegget gir god og stabil drikkevannskvalitet •CT-verdien ligger mellom 4 og 15 mg O 3 min/liter •Bruk av pakningsmedium i kontakttanken har svært positiv effekt på oppnådd CT-verdi •Renseresultater: Prøvepunkt pH Farge (mg Pt/l) TOC (mg TOC/l) UV-transmisjon (%) UV-absorpsjon (%) Råvann7,86 19,4 2,58 81,12 9,09 Ozonert 7,54 4,1 2,57 92,18 3,54 Etter biofilter7,65 3,5 1,88 94,67 2,38 Etter UV 7,79 3,9 1,98 94,1 2,64 Fargefjerning 80 % TOC fjerning:23 %

9 Oppfølging – SINTEF 2005/06 •Foreløpige målinger: Gj. snitt fargefjerning81,7 % Gj. snitt TOC fjerning26,8 % Typisk UV-transmisjon, inn 70%, ut 89% Gj. snitt turbiditet inn 0,195 ut 0,126 •Resultater hittil er typiske for ozoneringsanlegg •Heterotof kimtall på nettet har vært relativt lavt, viser at vannet har vært biostabilt. •Turbiditet på nettet har også vært lav. •Bromat under grenseverdien

10 Driftsoperatørens (Torodd Støver) erfaringer: •Anlegget inspiseres 1-2 ganger pr. uke, vesentlig færre besøk enn forventet •Intervallene mellom hver tilbakespyling har kunnet økes •Noen måleinstrumenter krever mer ettersyn enn forventet •Anlegget er meget oversiktlig og greit bygd opp, ga god vannkvalitet fra første dag •”Vi har et anlegg vi er meget stolte av”

11 Erfaringer fra tørste abonnenter: Ozonert vann smaker utrolig godt ! Takk for oppmerksomheten ! Spørsmål ?


Laste ned ppt "Erfaringer fra Klungset vannverk -Et av Norges første kommunale anlegg med ozonering/biofiltrering Bjarne Pettersen, daglig leder Sterner Aquatech AS –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google