Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bydelsøkonomi Knappe rammers begrensninger og muligheter. Innledning av Ivar Johansen Fagforbundet 8. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bydelsøkonomi Knappe rammers begrensninger og muligheter. Innledning av Ivar Johansen Fagforbundet 8. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bydelsøkonomi Knappe rammers begrensninger og muligheter. Innledning av Ivar Johansen Fagforbundet 8. september 2010

2 Det borgerlige Oslo Borgerlig flertall i Oslo bystyre siden 1975, avbrutt av A/SV i 4 år fra 1991 Borgerlig flertall i Oslo bystyre siden 1975, avbrutt av A/SV i 4 år fra 1991 34 år med borgerliggjøring av kommunen 34 år med borgerliggjøring av kommunen Gjennomsyrer kommunens organisering, ledelsesskiktet og det grunnleggende verdisyn som råder Gjennomsyrer kommunens organisering, ledelsesskiktet og det grunnleggende verdisyn som råder http://ivarjohansen.no

3 Mer marked og byråkrati De siste årene: De siste årene: Anbud, konkurranseutsetting, privatisering Anbud, konkurranseutsetting, privatisering Utskilling av virksomhet fra direkte folkevalgte styring (AS m.v.) Utskilling av virksomhet fra direkte folkevalgte styring (AS m.v.) Bestiller- og utførerorganisering Bestiller- og utførerorganisering Internfakturering Internfakturering http://ivarjohansen.no

4 Budsjettrammer bydel 17 milliarder brutto, hvorav 11 fra bykassa 17 milliarder brutto, hvorav 11 fra bykassa I hovedsak kriteriefordelt I hovedsak kriteriefordelt Demografiske data Demografiske data Sosioøkonomiske data Sosioøkonomiske data http://ivarjohansen.no

5 Kriteriefordeling: Sosioøkonomi - Lav utdanning aldersgruppen 40-49 år (FO1, FO2/FO2B, FO4) - Lav utdanning aldersgruppen 40-49 år (FO1, FO2/FO2B, FO4) - Lav utdanning aldersgruppen 67 år og over (FO3) - Lav utdanning aldersgruppen 67 år og over (FO3) - Lav inntekt (FO1, FO4) - Lav inntekt (FO1, FO4) - Utflytting (FO1, FO4) - Utflytting (FO1, FO4) - Dødelighet (FO3). - Dødelighet (FO3). http://ivarjohansen.no

6 Mindre omfordeling 2004: 61 % fordelt ut fra sosioøkonomiske data 2004: 61 % fordelt ut fra sosioøkonomiske data 2009: 51 % fordelt ut fra sosioøkonomiske data 2009: 51 % fordelt ut fra sosioøkonomiske data http://ivarjohansen.no

7 Kriteriesystemfeil? I hovedsak ikke I hovedsak ikke Problemet: For lite penger til fordeling Problemet: For lite penger til fordeling http://ivarjohansen.no

8 Rødgrønt flertall: Begrenset økonomisk handlingsfrihet Økt gjeld Økt gjeld Økonomiske rammer fra Staten Økonomiske rammer fra Staten Kraftig befolkningsvekst Kraftig befolkningsvekst Eiendomsskatt? Eiendomsskatt? http://ivarjohansen.no

9 9 Gjeldsgraden øker Oslo kommune Byrådsavdeling for finans

10 Bydel - oaser i en borgerlig by? Direktevalg gir mulighet for annet flertall, og annen politikk Direktevalg gir mulighet for annet flertall, og annen politikk Halvparten av bydelsutvalgene har rødt flertall Halvparten av bydelsutvalgene har rødt flertall Skal innbyggerne kunne merke en forskjell? Skal innbyggerne kunne merke en forskjell? http://ivarjohansen.no

11 Muligheter innenfor B-gjengens budsjettrammer Offentlige tjenester, framfor anbud og konkurranse Offentlige tjenester, framfor anbud og konkurranse Ansatte som medspillere med unike ressurser Ansatte som medspillere med unike ressurser Deltakende budsjettering/involvere innbyggere Deltakende budsjettering/involvere innbyggere Avbyråkratisere/delegere ansvar, som tjener både innbyggere og ansatte Avbyråkratisere/delegere ansvar, som tjener både innbyggere og ansatte http://ivarjohansen.no

12 Rødgrønt bystyreflertall gjør en ytterligere forskjell Felleskapsfinansiering Felleskapsfinansiering Tjenestetilbud som skaper helhetlige tjenester Tjenestetilbud som skaper helhetlige tjenester Finansieringsordninger som støtter opp under beste faglig løsning Finansieringsordninger som støtter opp under beste faglig løsning Flytte budsjettmidler, ansvar og virkemidler nedover Flytte budsjettmidler, ansvar og virkemidler nedover http://ivarjohansen.no

13 Ytterligere oppgavedelegering til bydelene Plan- og bygningssaker Plan- og bygningssaker Skjenking Skjenking Trafikk Trafikk Lokale idrettsanlegg Lokale idrettsanlegg Parker, grønne lunger, gangveier, stier Parker, grønne lunger, gangveier, stier Skole/aktivitetsskole? Skole/aktivitetsskole? http://ivarjohansen.no

14 Omstilling og fornyelse Ønsker en sterk offentlig sektor Ønsker en sterk offentlig sektor Evnen til omstilling, fornyelse og effektivisering avgjørende Evnen til omstilling, fornyelse og effektivisering avgjørende Avbyråkratisering/forenkling Avbyråkratisering/forenkling Mobilisere ansatte Mobilisere ansatte Fremmet forslag i bystyret om dette: Fremmet forslag i bystyret om dette: http://ivarjohansen.no

15 Samarbeid frigjør ressurser og skaper bedre tjenester ”I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor fem utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere. De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene.” ”I løpet av 2009 startes et prosjekt hvor fem utvalgte virksomheter foretar en totalgjennomgang av sin virksomhet med sikte på mulig avbyråkratisering, forenkling og avklaring på hvorvidt virksomheten kan jobbe smartere. De ansatte skal involveres som idebærere og gjennom partssamarbeidet bli medspillere i forhold til planlegging, gjennomføring og vurdering av endringene.” Bystyret 13.5.2009 Bystyret 13.5.2009 http://ivarjohansen.no

16 Soria Moria Store forventninger til nytt flertall!

17 http://ivarjohansen.no Ta kontakt post@ivarjohansen.no http://ivarjohansen.no I folkets tjeneste…….. post@ivarjohansen.no http://ivarjohansen.no post@ivarjohansen.no http://ivarjohansen.no


Laste ned ppt "Bydelsøkonomi Knappe rammers begrensninger og muligheter. Innledning av Ivar Johansen Fagforbundet 8. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google