Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen kan transporteres sjøveien?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen kan transporteres sjøveien?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen kan transporteres sjøveien?

2 Agenda ASKO NORD i nytt bygg ASKO en del av Norges Gruppen ASKO Miljømål Krav og forventninger til sjøveien

3 ASKO NORD AS 130 ansatte Omsetter for 1,7 milliarder ISO-sertifisert

4 NorgesGruppen på 1-2-3 Norges største handelshus  58,6 milliarder kroner i driftsinntekter i 2011  10. største selskap i Norge Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet over hele landet. Engrosvirksomheten ASKO:  Har ansvaret for den totale vareflyten  3000 ansatte  Omsatte for 42 milliarder i 2011

5 9% 13% 1% ASKO i Norge 1.ASKO NORGE AS Oslo 2.ASKO DRAMMEN AS Drammen 3.ASKO ØST AS og ASKO SENTRALLAGER AS Vestby 4.ASKO VESTFOLD - TELEMARK AS Larvik 5.ASKO HEDMARK AS Brumunddal 6.ASKO OPPLAND AS Leira 7.ASKO AGDER AS Lillesand 8.ASKO ROGALAND AS Stavanger 9.ASKO VEST AS Arna 10.H.I. GIØRTZ SØNNER AS Eidsnes 11.ASKO MOLDE AS Molde 12.ASKO MIDT-NORGE AS Trondheim/Bodø 13.NORDNORSK ENGROS AS Sortland 14.ASKO NORD AS Tromsø ASKO - Distribusjon i hele landet

6 TRANSPORT I ASKO  17.000 kundeleveranser hver uke  ca. 640 lastebiler  Vi investerer nærmere 100 millioner kr. hvert år i nytt materiell  Vi kjøper drivstoff for ca. 140 millioner kr. hvert år  50 baneplasser på tog hver dag = 50 trailere

7 VÅRT DAGLIGE LEVERINGSOMRÅDE I luftlinje: =720km Langs vei fra Å til Pasvik: 1282 km

8 ASKO AMBISJON !  Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkmaskin !  100 % av varestrømmen !  Klimanøytral – best på miljø!

9 ASKO miljømål CO2-utslipp50% reduksjon i løpet av 2014 Energi20% reduksjon i løpet av 2014 Avfall90% kildesortert i løpet av 2014

10 Tiltak i ASKO distribusjon ASKO først i verden med bioetanol-lastebil ”avduket” av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mai 2009 Vi forventer å ha 30 slike biler i drift innen utgangen av 2012

11

12 Hva skal til for at ASKO skal velge sjø som fremføringsmåte til våre kunder ?

13  Modernisering av terminaler  Matsikkerhet: Ubrutt temperaturkjede, fra skip til terminal, fra terminal til bil og til kunde, Tem logger, renhold/skadedyr, riktige godkjenninger, mattilsynet m.m.  Effektivitet i alle nasjonal havner på inngående gods. (Ro-Ro og effektive palle løsninger)  Havneavgifter må reduseres  Kunne tilby kostnadseffektive omlastninger mellom sjø og veitransport Krav og forventninger til HAVNER:

14 Krav og forventninger til TRANSPORTØRENE  Kunne drifte på lik linje og med samme godkjenninger som landtransport.  Priser – Synliggjøre kost/nytte og miljøfordeler  Forbedret kvalitet – Effektiv og profesjonell avvikshåndtering  Terminaltid(lasting/lossing) må ned  Frekvens og avgangstider  Differensierte logistikk-tjenester (termo,container,stykkgods,parti osv)

15 ASKO foreslår følgende tiltak for mer gods på sjø: 1.Effektivisering av terminaler og tilrettelegging for integrerte logistikknutepunkter 2.Insentivordning for overføring av gods fra lastebil til sjø 3.Synliggjøre konkurransedyktighet både når det gjelder pris, leveringssikkerhet og miljø 4.Bedre samvirke mellom alle aktørene i transportkjeden = Kunnskapsoverføring og utvikling!

16 Ser ASKO potensialer i sjøveien? Et grønt JA !

17 Konserndirektør engros og miljø : ”Miljø er ikke noe vi skal konkurrere på- til det er temaet for stort og viktig. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen, og vi har en bratt læringskurve. Ny kunnskap gjør at vi må korrigere kursen underveis, men vi tester ut løsninger istedenfor å vente. Hvis alle svarene skal foreligge før vi gjør noe, taper vi miljøkampen” Torbjørn Johansson

18 Fremover ? Fra vei til sjø ? ”Ballen” er kastet ….

19


Laste ned ppt "Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen kan transporteres sjøveien?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google