Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen
kan transporteres sjøveien?

2 Agenda ASKO NORD i nytt bygg ASKO en del av Norges Gruppen
ASKO Miljømål Krav og forventninger til sjøveien

3 ASKO NORD AS 130 ansatte Omsetter for 1,7 milliarder ISO-sertifisert

4 NorgesGruppen på 1-2-3 Norges største handelshus
58,6 milliarder kroner i driftsinntekter i 2011 10. største selskap i Norge Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet over hele landet. Engrosvirksomheten ASKO: Har ansvaret for den totale vareflyten 3000 ansatte Omsatte for 42 milliarder i 2011 Egeneid og kjøpmannseid dagligvare- og kioskvirksomhet over hele landet 2.350 utsalgssteder og ca medarbeidere 37 % markedsandel innen dagligvare 29 % mHar ansvaret for den totale vareflyten fra produsent til til sisteleddet. arkedsandel innen servering og storhusholdning Eiendomsutvikling, produktutvikling

5 ASKO - Distribusjon i hele landet
ASKO i Norge ASKO NORGE AS Oslo ASKO DRAMMEN AS Drammen ASKO ØST AS og ASKO SENTRALLAGER AS Vestby ASKO VESTFOLD - TELEMARK AS Larvik ASKO HEDMARK AS Brumunddal ASKO OPPLAND AS Leira ASKO AGDER AS Lillesand ASKO ROGALAND AS Stavanger ASKO VEST AS Arna H.I. GIØRTZ SØNNER AS Eidsnes ASKO MOLDE AS Molde ASKO MIDT-NORGE AS Trondheim/Bodø NORDNORSK ENGROS AS Sortland ASKO NORD AS Tromsø 1% 9% 13%

6 TRANSPORT I ASKO 17.000 kundeleveranser hver uke ca. 640 lastebiler
Vi investerer nærmere 100 millioner kr. hvert år i nytt materiell Vi kjøper drivstoff for ca. 140 millioner kr. hvert år 50 baneplasser på tog hver dag = 50 trailere ca. 640 lastebiler (inn+utgående og både egne og innleide biler) (ca. 300 egne biler på utgående transport) Visste du: ASKO forsyner Norges befolkning med nesten halvparten av det daglige behov av matvarer… •ASKO kjører over 14 millioner kilometer årlig, eller over 340 ganger rundt ekvator... •ASKO distribuerer et årlig volum på m3...tilsvarer fulle paller stablet etter hverandre fra Oslo til Kirkenes... •ASKO betjener ukentlig kunder med over ulike vareslag... •ASKO håndterer forbrukerpakninger årlig… •ASKO'S logistikksystem behandler 550 millioner økonomiske transaksjoner hvert år og er slik sett en betydelig logistikkbedrift i europeisk sammenheng...

7 VÅRT DAGLIGE LEVERINGSOMRÅDE
I luftlinje: =720km Langs vei fra Å til Pasvik: 1282 km VÅRT DAGLIGE LEVERINGSOMRÅDE Vårt leveringsområde er fra Å i lofoten til Pavik ved russegrensen. Daglige avganger og alle våre kunder får sin varer levert DAG 1(neste dag etter avgang)

8 ASKO AMBISJON ! Norges mest kundeorienterte og effektive logistikkmaskin ! 100 % av varestrømmen ! Klimanøytral – best på miljø! Konkurransedyktighet % av varestrømmen ! Øke kapasiteten i ASKO totalt ved å utvide omfanget av sentrallagerfunksjonen Økt konkurransedyktighet for ASKOs kunder Alt fra en leverandør Økt frekvens (hyppigere hos kunde) Tilgang til et bredere sortiment Økt effektivitet internt

9 CO2-utslipp 50% reduksjon i løpet av 2014
ASKO miljømål CO2-utslipp 50% reduksjon i løpet av 2014 Energi 20% reduksjon i løpet av 2014 Avfall 90% kildesortert i løpet av 2014 KING 2 Sertifiseringer kvalitet/miljø •ISO 2200 – ISO 1400/ - MSC - IEH Vår miljøfilosofi •Miljø står langt oppe på vår agenda - det gjelder vår fremtid ! •Vi kan ikke unnslippe fordi vi alene betyr så veldig lite ! •Vi stiller ikke samme avkastningskrav til miljøinvesteringer som til øvrige investeringer - dvs vi tar en høyere bedriftsøkonomisk kostnad for å nå våre miljømål ! •Vi våger å satse - vi tør gå foran - vi tar et skritt frem og to tilbake - vi skammer oss ikke over å gjøre tabber i våre bestrebelser for et bedre miljø ! •Vi får ny kunnskap hver dag - en bratt lærekurve - nye erkjennelser og endrede beslutninger ! •Vi er ydmyke - vi hater glansbilder og skryt - og dyrker gjennomføringskraft !

10 Tiltak i ASKO distribusjon
ASKO først i verden med bioetanol-lastebil ”avduket” av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim mai 2009 Vi forventer å ha 30 slike biler i drift innen utgangen av 2012 Vi føler ett stort ansvar med så stor energikrevende byggningsmasse og så mange lastebiler/vogntog på veiene, da må vi hele tiden ha fokus på hvordan vi kan få ned våre utslipp. Så dette er ett tiltak på transportsiden og flere muligheter ønsker vi å se på. Men finnes det flere alternativ for mer miljøvennlig transport?

11 God fyllingsgrad og null utslipp

12 Hva skal til for at ASKO skal velge sjø som
fremføringsmåte til våre kunder ? Sjøveien er et meget interessant for oss først og fremst for det kan gi en miljøgevinst.

13 Krav og forventninger til HAVNER:
Modernisering av terminaler Matsikkerhet: Ubrutt temperaturkjede , fra skip til terminal, fra terminal til bil og til kunde, Tem logger, renhold/skadedyr , riktige godkjenninger, mattilsynet m.m. Effektivitet i alle nasjonal havner på inngående gods. (Ro-Ro og effektive palle løsninger) Havneavgifter må reduseres  Kunne tilby kostnadseffektive omlastninger mellom sjø og veitransport Det holder ikke med at Tromsø Havn forbedrer seg det må oppgraderes langs hele kysten Krav mundigheter Havneavgifter Havnestruktur vs samlasting (industrihavner vs fiskerihavner) Detaljert kartlegging av overføringspotensialet Styrket gjennomføringsevne med raskere planlegging og mer forutsigbar finansiering. Insentivordninger til nye prosjekter – Forutsatt forpliktende volumer 

14 Krav og forventninger til TRANSPORTØRENE
Kunne drifte på lik linje og med samme godkjenninger som landtransport. Priser – Synliggjøre kost/nytte og miljøfordeler Forbedret kvalitet – Effektiv og profesjonell avvikshåndtering Terminaltid(lasting/lossing) må ned Frekvens og avgangstider Differensierte logistikk-tjenester (termo,container,stykkgods,parti osv) Kvalitet og regularitet. Er i rute, Just in time! Kunne drifte på lik linje og med samme godkjenninger som landtransport. Mattilsynet, temp logg osv Priser – Synliggjøre kost/nytte og miljøfordeler (likt eller bedre) Forbedret kvalitet – Effektiv og profesjonell avvikshåndtering Mer differensierte krav til fremføringstider (varegrupper)kombinere bil og båt. Utgående fra ASKO NORD Skipets miljøprofil Kriteriene er fordelt på tre områder: utslipp til luft (SO2 og NOx), driftsutslipp til sjø og faren for utslipp ved ulykker som f.eks. grunnstøting.

15 ASKO foreslår følgende tiltak for mer gods på sjø:
Effektivisering av terminaler og tilrettelegging for integrerte logistikknutepunkter Insentivordning for overføring av gods fra lastebil til sjø Synliggjøre konkurransedyktighet både når det gjelder pris, leveringssikkerhet og miljø Bedre samvirke mellom alle aktørene i transportkjeden = Kunnskapsoverføring og utvikling! Regjeringen vil stimulere til at norsk nærskipsfart skal bli et miljøvennlig og konkurransedyktig alternativ til veitransporten slik at mer gods kan fraktes med skip. Strategien skal utarbeides innenfor rammen av Nasjonal Transportplan 2014 – 2023. Anbefalingene vil gi mer transport på sjø og bane, og mindre på lastebil. Godstransport på lastebil vil likevel øke kraftig i mange år framover

16 Ser ASKO potensialer i sjøveien?
Et grønt JA ! Stikkord: leveringspresisjon, veisystem inn mot havnene og avgangshyppighet, og det må være både billigere og mer miljøvennlig, kundevennlig og ikke minst matsikkerhet

17 Konserndirektør engros og miljø :
”Miljø er ikke noe vi skal konkurrere på- til det er temaet for stort og viktig. Vi ønsker å ligge i forkant av utviklingen, og vi har en bratt læringskurve. Ny kunnskap gjør at vi må korrigere kursen underveis, men vi tester ut løsninger istedenfor å vente. Hvis alle svarene skal foreligge før vi gjør noe, taper vi miljøkampen” Torbjørn Johansson

18 Fremover ? Fra vei til sjø ? ”Ballen” er kastet ….
Kick off! Vi må få til mer samarbeid mellom aktørene i transportkjeden

19


Laste ned ppt "Hva skal til for at mer gods i dagligvarebransjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google