Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV VALGMEDARBEIDERE Har vi nok folk? De samme som sist? Nyrekruttering, er vi aktive nok? Hvilken kompetanse ønsker/trenger vi?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV VALGMEDARBEIDERE Har vi nok folk? De samme som sist? Nyrekruttering, er vi aktive nok? Hvilken kompetanse ønsker/trenger vi?"— Utskrift av presentasjonen:

1 REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV VALGMEDARBEIDERE Har vi nok folk? De samme som sist? Nyrekruttering, er vi aktive nok? Hvilken kompetanse ønsker/trenger vi? Har vi en plan for opplæring? Hva slags opplæring trenger de ulike medarbeiderne?

2 KOMMUNENES ANSVAR Kommunen har et eget ansvar for opplæring Lag en plan ut fra egne lokale forhold Hva er de ulike funksjonene? Hvem skal lære hva? Stikkord: Rutiner – Nøyaktighet - Service

3 STEMMESTYRENE Sentral funksjon på valgdagen Lovpålagt ansvar Møter velgerne Arranger en felles kurskveld med gjennomgang av sentrale tema Det er lov å gjøre det litt hyggelig også

4 KURS FOR STEMMESTYRENE Veiledning av velgere, også de med spesielle behov for hjelp Møblering og flyt i valglokalet, ekstra kontroll med prosessen kryssing – stempling – urne Legitimasjon Enerom og usett Ro og orden

5 STEMMESTYRER - FLERE TEMA ”Særskilt omslag” – rutiner for dette Forsegling og tømming av urner Lagring og transport Oppfordre stemmestyrene til å ringe hvis de lurer på noe, heller en gang for mye Skriv ned spesielle hendelser (logg)

6 STEMMESTYRETS MØTEBOK Finner skjema på valg.novalg.no Kan gjerne fylle ut faste opplysninger på forhånd (kommunenavn og slikt) Kan også skravere uaktuelle felt (søndagsvalg hvis man ikke har det) B1 ”Særskilt omslag” – tallene i tabellen skal tilsvare antall konvolutter Hold orden, også små tall skal være riktige.

7 STEMMESTYRETS MØTEBOK (2) B2 er regnskapet for kryss, stempling og urne – grunnlaget for godkjenning av stemmegivningene på valgdagen Igjen understreke hvor viktig prosessen kryss/stempel/urne er, full kontroll her Kontroll: antall stemplede sedler i urna må ikke være større enn antall kryss Denne kontrollen gjøres for begge valgene, enten man bruker 1 eller 2 urner

8 STEMMESTYRETS MØTEBOK (3) B3 er selve valgresultatet og kveldens høydepunkt, men først skal vi regne litt i tabell B3.1. a) er antall stemplede sedler i urna, samme tall som i B2.2 b) og c) brukes når man teller for andre kretser, med færre enn 100 i manntallet Krets som ikke teller selv, fyller ikke ut B3, men undertegner, pakker og drar

9 STEMMESTYRETS MØTEBOK (4) d) er bunken med ”tvilsomme” e) er bunken med blanke Sedlene i urna sorteres i 3 bunker: 1.De som telles og fordeles på listene 2.Blanke sedler 3.”Tvilsomme” sedler De to siste telles, pakkes, merkes, protokolleres

10 STEMMESTYRETS MØTEBOK (5) Tallene i d) og e) skal trekkes fra tallet i a) eller evt i c) Differansen i f) er antall til fordeling på partier/grupper, en kolonne for hvert valg B3.2 og B3.3 kan gjerne fylles ut med navnet på de som stiller liste, gjerne i offisiell partirekkefølge – det letter innrapportering til SSB

11 STEMMESTYRETS MØTEBOK (6) Kryss av for materiell, og merk at det står forseglet. Husk underskrift

12 ØVRIGE STEMMEMOTTAKERE Flere enn stemmestyrene trenger opplæring Forhåndsstemmemottak Institusjonsstemming Hjemmestemming (ambulerende) RUTINER – NØYAKTIGHET – SERVICE

13 FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK Kan omfatte mange personer Må læres opp i grunnleggende regler for forhåndsstemmegivning Taushetsplikt Legitimasjonsregler Framgangsmåten (konvolutt, avlukke, valgkort, omslagskonvolutt, urne)

14 FORHÅNDSSTEMMEGIVNING – FRAMGANGSMÅTE Kontroller legitimasjon, ta imot evt valgkort Lever ut konvolutt, vis til avlukke, be om at velgeren kommer tilbake med seddel/sedler i konvolutten Valgkort signeres, skriv ut hvis velger ikke har Konvolutt og valgkort legges i omslagskonvolutt, som limes igjen og legges i forseglet urne mens velger ser på

15 INSTITUSJONSSTEMMING Grunnleggende regler som ved vanlig forhåndsstemming, men velgers identitet kan bekreftes av en ansatt som legitimerer seg. Alltid to stemmemottakere Har som regel ikke valgsystem, manuell utfylling av valgkort Hjelp/assistanse til velgere spesielt aktuelt her

16 VELGERE SOM TRENGER HJELP TIL STEMMEGIVNING Det er alltid stemmemottaker som skal gi hjelp I spesielle tilfeller kan en ekstra hjelper bli med i avlukket – taushetsplikt Vær litt tilbakeholdende, la velger selv ta inititativ til hjelp. Spør først: Vil du ha noe hjelp?

17 HJEMMESTEMMING - AMBULERENDE Også her vil regler for hjelp til stemmegivning være veldig aktuelt To stemmemottakere – personlig egnethet kan med fordel vurderes Velgeren får et sett med sedler, de ubrukte må ikke tas tilbake Dette gjelder også i pasientrom, omsorgsboliger oa

18 SENTRALE VALGMEDARBEIDERE Er du den eneste? Hvilken assistanse trenger du som valgansvarlig? Prøving og telling? Mottak av stemmestyrer valgnatta – kontrollere møtebøker? Må vurdere opplæringsbehov ift dette

19 ELEKTRONISK VALGSYSTEM? La ikke manglende opplæring ødelegge kvelden Ta deg tid til å øve etter opplæringsdagen(e) hos leverandøren Husk å la medarbeiderne få den nødvendige opplæringen og tid til øving Legg opp rutiner i tråd med valgsystemet


Laste ned ppt "REKRUTTERING OG OPPLÆRING AV VALGMEDARBEIDERE Har vi nok folk? De samme som sist? Nyrekruttering, er vi aktive nok? Hvilken kompetanse ønsker/trenger vi?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google