Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsvalget 2013 Forsøk med elektronisk avkryssing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsvalget 2013 Forsøk med elektronisk avkryssing."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsvalget 2013 Forsøk med elektronisk avkryssing

2 Hva er forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet? Nytt registreringssystem – EVA Online manntall Stemmemottakerne benytter PC til avkryssing i manntallet Fremmedstemmene forsvinner Rodene benyttes ikke lengre Beredskapsrutine når nettet er nede/ingen kontakt med manntallet Elektronisk møtebok fylles inn av stemmestyret. Kryssene kommer automatisk inn i møteboken

3 Forberedelsesfasen Valglokaler Nettilgang Brukerstøtte PC-utstyr Rekruttering Opplæring Beredskap Gjennomføringsfasen Gjennomstrømning Nettilgang - overvåkning Feil ute på valglokalene Elektroniske møtebøker

4 MÅL:  Raskere gjennomstrømning av velgere i lokalet  Raskere resultat pga unngå behandling av fremmedstemmer  Ingen beredskapsstemmegivninger

5 Forberedelsesfasen Valglokaler: Valgstyret vedtok valglokalene 21.11.2012 Viktig å starte testingen av nettilgangen i lokalene – derfor viktig å være tidlig ute

6 Forberedelsesfasen Nettilgang: KRD ønsket at kommunene benyttet Simulabokser som skulle sørge for mobildekning hvis fastnett gikk ned. Oslo kommune valgte en annen løsning pga usikkerhet rundt boksenes funksjonalitet og manglende overvåkning. Fantes ikke noe sentralt styringssystem. Kartlagt nettløsningene på alle valglokalene. Etablerte en ren internett tilgang på alle valglokalene – unngå passordproblematikk. Alle PCene var koblet til nett via WiFi ruter som også hadde Telenors 3Gnett. Dette ga oss en sømløs overgang mellom fastlinje og mobilnett. Løsningen ga oss en profesjonell overvåkning av ruterne. Alle valglokalene ble testet i august.

7 Forberedelsesfasen Brukerstøtte: Kontaktsenter; alle valglokalene kunne ringe et nummer hvor det satt 3 IKT kyndige personer og svarte på spørsmål. 1 person overvåket kontinuerlig nettilgangen på alle valglokalene. 1 - 2 IKT- kontaktpersoner på hvert lokale 2. linje support– hadde ansvaret for 8-9 lokaler hver– og satt fysisk på det mest sentrale lokalet. Hadde også ekstra utstyr tilgjengelig med seg.

8 Forberedelsesfasen PC-utstyr Det ble kjøpt inn 550 Pcer til bruk på valglokalene – disse ble solgt etter valget Pcene var låst – og kunne bare benyttes til valgarbeid Pcene til inspektør (stemmestyreleder) hadde også en dropbox funksjon hvor vi sentralt kunne sende ut meldinger Strekkodelesere Skrivere til møtebok

9 Forberedelsesfasen Innlogging Har valget mellom flere ulike innloggingsmetoder; Oslo kommune valgte Buypass som foretrukne innloggingsmetode med MinID som reserve Fungerte utmerket Men – mye logistikk og en kostbar løsning

10 Forberedelsesfasen Rekruttering R ekrutterte valgmedarbeidere via Oslo kommunes nettsider. Alle som ønsket jobb har søkt via nettet – og måtte ha en egen e-postadresse. All kommunikasjon foregikk elektronisk – sikret valgmedarbeidere som har forståelse for bruk av elektroniske verktøy.

11 Forberedelsesfasen Opplæring Alle valgmedarbeiderne mottok valghåndboken fra Oslo kommune hvor generelle regler om valg er omtalt. Mottok også detaljerte arbeidsbeskrivelser med skjermbilder av EVA og forklarende tekst. Hver rolle har sin arbeidsbeskrivelse. Alle må gjennomgå kurs – fra 2-4 timer hvor øvelse i EVA inngår.

12 Forberedelsesfasen Beredskap Beredskapsrutine: Når nettet er nede/ingen kontakt med manntallet. Egen urne merket beredskap skal være plassert i nærheten av stemmemottaker sammen med stemmeseddelkonvolutter, blanke valgkort, penner og beredskapskonvolutter. Når inspektør gir beskjed om at det skal benyttes beredskapsrutine – skal urnen skiftes ut og konvoluttene og blanke valgkort skal opp på bordet. Må skrive valgkort for hånd hvis velger ikke har med.

13 Forberedelsesfasen Beredskap Konvolutter: Kjøpt inn like mange beredskapskonvolutter som antall velgere. Hadde også et lager på trykkeriet som kunne hentes hvis nødvendig. Medarbeidere: Liste med medarbeidere som kunne innkalles på kort varsel ved behov.

14 Gjennomføringsfasen Valglokalene: Ble de raskere gjennomstrømning i valglokalene?

15 EVA – elektronisk avkryssing

16

17 Var det kø i valglokalet?

18 Gjennomføringsfasen Valglokalene: Ble det raskere gjennomstrømning i valglokalene? Hvordan fungerte avkryssingen i lokalet?

19 I hvor stor grad vil du si at elektronisk avkryssing i EVA fungerte? 1 er svært dårlig, 5 er svært bra. EVA – elektronisk avkryssing

20 Gjennomføringsfasen Valglokalene: Ble det raskere gjennomstrømning i valglokalene? Hvordan fungerte avkryssingen i lokalet? Ble det gjort mye feil pga elektronisk avkryssing?

21 Gjennomføringsfasen Feil i valglokalene: - valgmedarbeidere krysset av med feil rolle – førte til feil i møtebok

22 EVA – elektronisk avkryssing Ble det oppdaget noen avkryssere som brukte feil rolle i EVA ved avkryssing i manntallet?

23 Gjennomføringsfasen Feil i valglokalene: - valgmedarbeidere krysset av med feil rolle – førte til feil i møtebok. - 17 stemmestyrer begrunner feil i antall kryss med antall stemmesedler med at det var noe galt med systemet eller nettilgangen.

24 Gjennomføringsfasen Valglokalene: Ble de raskere gjennomstrømning i valglokalene? Hvordan fungerte avkrysningen i lokalet? Ble det gjort mye feil pga elektronisk avkrysning? Nettilgang – fungerte det?

25 Gjennomføringsfasen Ingen beredskapskonvolutter!! Ble rapportert inn at nettet var tregt eller ”hang” seg opp. Full overvåkning av situasjonen under begge valgdagene. 2- linje brukerstøtte hadde lite å gjøre.

26 Gjennomføringsfasen Elektroniske møtebøker: - Mange av stemmestyrene opplevde problemer med å føre møteboken og å skrive den ut. - Førte til lange køer ved innleveringen fordi vi måtte gå nøye gjennom alle møtebøkene.

27 EVA – føring av møtebok Var møteboken til stortingsvalget i orden ved kontrollen på Rådhuset?

28 EVA – føring av møtebok I hvor stor grad vil du si at føring av møteboken til stortingsvalget elektronisk fungerte? 1 er svært dårlig, 5 er svært bra.

29 Var det et vellykket forsøk?


Laste ned ppt "Stortingsvalget 2013 Forsøk med elektronisk avkryssing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google