Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Maritimt Informasjonsnettverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Maritimt Informasjonsnettverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Maritimt Informasjonsnettverk
Maritimt Informasjonsnettverk. Status og planer for Kystverkets aktiviteter. Tore Flobakk, MARINTEK Reidar Kjennbakken, Kystverket IPPA demonstrasjon: Jim Pedersen, Kystverket Allan Johansen, Kystverket Et maritimt informasjonsnettverk kan vi definere som elektronisk datautveksling mellom aktører innen maritim sektor. Typisk foregår slik datautveksling over Internett eller nettverk som bruker internett protokoller.

2 Situasjonsbeskrivelse: Meldeplikt ved anløp
I forbindelse med anløp til en havn må fartøyet eller det’s agent forta rapportering til mange instanser som f.eks tollvesenet, politiet (passkontroll), havnemyndigheter og forsvaret slik figuren illustrerer. Typisk har slik rapportering foregått via telefon og/eller telefax. Det er ofte slik at stort sett den samme informasjonen sendes til en rekke aktører men i ulike formater og skjema. Dette er et tema som Kystverket har arbeidet med.

3 Gjennomførte prosjekter
FARGIS: POSEIDON Datautveksling/deling EU 4 RP ShipRep Datautveksling/deling Kystverket EU-HAZMAT Implementering MOU Trondheimsscenariet Kystverket har i flere år nå samarbeidet med MARINTEK for å finne løsninger på denne problemstillingen. Dette har ført til utviklingen av et system som har fått navnet ShipRep. ShipRep har blitt utviklet i sammenheng med en rekke prosjekter, der man har klart å koordinere og videreføre systemet. Fargis miljøet har vært viktig for denne koordineringen. I EU prosjektet POSEIDON ble ShipRep brukt som en del av demonstratoren. Det ble innen EU-HAZMAT satt opp en kommunikasjon mot myndighetene (NCA) i flere EU land for at landene skal kunne utveksle data om farlig last. På fargiskonferansen for et år siden ble det orientert om Trondheimsscenariet der ShipRep ble brukt av agenter, havnemyndigheter, lostejenesten, tollvesenet og myndigheter for preventiv lagring av farlig last.

4 Meldeplikt ved anløp ShipRep
Koordinert rapportering Denne sliden viser hvordan et koordinert rapporteringsystem som ShipRep fungerer. Her henvender agenten som fartøyets representant seg til et rapporteringspunkt der alle nødvendige data legges inn en gang. Disse overføres eller tilgjengeliggjøres deretter til de ulike aktørene.

5 Innovative Portable Pilot Assistant
IPPA Loskuffert EU 5 RP Norske aktører Kystverket, C-Map, SINTEF Flere informasjonskilder gjøres tilgjengelig for los / navigatør Informasjonen integreres i et kartsystem. Demonstrasjon av IPPA funksjonalitet følger senere En helt annen problemstilling formuleres i prosjektet IPPA. Her er det snakk om at navigatøren eller losen tilbys informasjon fra flere kilder (fra flere informasjonstilbydere) som integreres i et kartsystem som ECDIS, ECS, PPU. En slik problem stilling er også en viktig del av et maritimt informasjonsnettverk.

6 VTS PPU ECDIS AIS Tor Gothia
Det er til venstre på denne figuren illustrert kildene til informasjon som kan integreres i kartet. Ovenfra vises meteorologiske data, sjøkartet og oppdateringer av dette, AIS samt geolokalisert farledsinformasjon. Denne informasjonen er relevant for for eksempel trafikksentraler, ECDIS, ECS og los (PPU) Tor Gothia ECDIS

7 Jim Pedersen Allan Johansen
IPPA demonstrasjon Jim Pedersen Allan Johansen Jim og Allan vil nå gi en demonstrasjon av resultatene av IPPA prosjektet.

8 Pågående / fremtidige prosjekter
SafeSeaNet Preventiv informasjon MANATEE MSML EU 5 RP MarNavIS Europeiske løsninger EU 6 RP Europeiske standardiserte meldinger og metodikk for datautveksling. Takk til Jim og Allan for demonstrasjonen. Så litt om det som forgår og forventede aktiviteter. SafeSeaNet er en utvidelse av EU-HAZMAT systemet. Det er et nettverk av Europeiske myndigheter som hovedsakelig lagrer preventiv informasjon. Jeg skal gi en oversikt over dette litt senere. MANATEE er interessant for Kystverket fordi prosjektet skal definere MSML som står for Maritime Safety Markup Language som er en definisjon av meldinger relevant for maritim sikkerhet. Meldingene baserer seg på XML som det meste av meldinger i disse dager. MARINTEK er aktiv deltaker i dette prosjektet og koordinerer mot Kystverket som sitter i en referansegruppe. MarNavIS er et initiativ mot EU’s 6 rammeprogram. Dette initiativet fokuserer på Europeiske løsninger dvs standarder for meldinger og metodikk for datautveksling.

9 Fremtidig informasjonsnettverk
Det er i ferd med å dukke opp et begrep som kalles ”On stop shopping”. ( Stopp en gang og du får ordnet alt på et sted). Dette er det samme som koordinert rapportering. Det skal nå utvikles Pan Europeiske systemer, standarder, tjenester som vil effektivisere dokumenthåndtering når varer og passasjerer passerer en havn. Senteret av figuren illustrere at i nettverket finnes informasjon om fartøy, voyageplaner (sted og tid), preventiv informasjon som farlig last, men også last informasjon (tracking og tracing). Til høyre kobles transportmodiene landtransport mot sjø via havnen. Mannen med rødt slips er en transportør som smiler fordi sjøtransport blir mer konkuransedyktig.

10 SafeSeaNet - Legal Background EU legislation involved:
European Commission - Directorate-General for Energy and Transport Maritime Safety Unit SafeSeaNet - Legal Background EU legislation involved: 1. Directive 2002/59/EC “Traffic Monitoring” 2. Directive 2000/59/EC “Port Reception Facilities” 3. Directive 1999/35/EC “Ro-Ro surveys” 4. Directive 95/21/EC “Port State Control” 5. Regulation 1406/2002 “European Maritime Safety Agency” (6. Future EU Security Regulation) Denne figuren gir en oppsummering av de direktiver og regelverk som skal ivaretas av SafeSeaNet.

11 SafeSeaNet NCA AIS NCA NCA Index Database
Virkemåten for SafeSeaNet er skissert som følger: En NCA som mottar en rapport om farlig last, oppdateringer fra AIS, eller rapporter om avfall som skal leveres sender ikke informasjonen til SafeSeaNet men sender en adresse der informasjonen er lagret til Index databasen. En annen NCA kan ved behov henvende seg til Index databasen for å hente adressen der dataene er lagret og gå dit for å hente disse ut. NCA

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Maritimt Informasjonsnettverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google