Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag Om evalueringen Ved prosjektleder Malena Bakkevold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag Om evalueringen Ved prosjektleder Malena Bakkevold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag Om evalueringen Ved prosjektleder Malena Bakkevold

2 Hva kommer ut av evalueringen Kvalitet og relevans av forskningen innen ingeniørvitenskapelige fag blir evaluert av internasjonale fagpaneler Sterke og svake sider når det gjelder kvalitet av forskningen og samfunnsmessig betydning blir vurdert både på forsker- gruppenivå og på instituttnivå Områder hvor forskningen bør styrkes ut fra nasjonale behov blir identifisert og forslag til tiltak presentert

3 Hensikten med evalueringen: Gi et grunnlag for langsiktig utvikling av fagmiljøene innen ingeniørvitenskapen på nasjonalt plan Gi tilbakemelding til de berørte forskergrupper, institutter og institusjoner til hjelp for faglige prioriteringer og videreutvikling Gi et grunnlag for forskningsstrategisk arbeid i Forskningsrådet Være et grunnlag for forskningspolitiske råd til våre myndigheter

4 Organisering 3 ekspertpanel:  Panel 1: Bygg-, produksjons- og driftsteknikk  Panel 2: Konstruksjons- og produktteknikk  Panel 3: Energi- og prosessteknikk En overordnet rapport vil bli utarbeidet basert på de tre panelrapportene. Evalueringen organiseres som et prosjekt.

5 Mandat Panelene skal evaluere forskningens:  Vitenskapelige kvalitet  Relevans for samfunnet  Samarbeid (nasjonalt og internasjonalt)  Organisering  Ledelse Panelene blir bedt om å ta hensyn til tilgjengelige ressurser.

6 Fremdriftsplan for evalueringen: Oppnevning av paneler – Okt/nov 03 Faktaark – 15. nov 03 Egenvurderinger – 1.des 03 Høringsmøter og besøk – Febr/mars 04 Panelrapporter – Jun 04 Felles, overordnet rapport – Juli 04 Offentliggjøring – Sept 04

7 Forslag til eksperter – Frist: 25.09! Vi ber om: –Kort beskrivelse av forskningsfelt (CV), adresse, forslag til hvilke fagfelt ekspertene kan dekke Krav: –Professorkompetanse –Ikke sampubliseringer med norske miljøer siste 5 år Forslag sendes til prosjektsekretær Bente Johansen: baj@forskningsrådet.no

8 Kontaktperson ved instituttet Vi ønsker rask og effektiv kommunikasjon med instituttet under arbeidet med evalueringen. Navn på kontaktperson og e-post adresse sendes til prosjektsekretær Bente Johansen: baj@forskningsrådet.no Merk fristen: 25.09

9 Innholdet i evalueringsrapportene  Vurderinger av de enkelte instituttene/forskergruppene  Anbefalinger om forskningsaktiviteten fremover  Forskningspolitiske/-strategiske vurderinger og anbefalinger/råd

10 Retningslinjer for panelenes arbeid Ikke omtale av enkeltforskere eller forskergrupper ved angivelse av personnavn Evalueringen avgrenses til forskergruppenivå De evaluerte instituttene/forskergruppene får anledning til å kvalitetssikre faktaopplysninger. Retningslinjene blir gjort kjent for panelene ved oppnevning

11 Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag Erfaringer, trusler og muligheter Ved prosjektleder Malena Bakkevold

12 Hva har vi lært? Planlegge (prosjektplanlegging) Avgrense (faglig og organisatorisk) Informere og gå i dialog Sette rammer for panelenes arbeid Spre resultatene! Forskningsrådets rolle: Legge til rette, følge opp, gi råd til myndighetene

13 Styrke og muligheter I DAG Grundig planlegging Tilgjengelige ressurser God kontakt med miljøene Vilje til dialog Bevisst bruk av faglige rådgivere I MORGEN Høyere forskningskvalitet og bedre samspill forskningsmiljøer - samfunn Mer offensive råd fra Forskningsrådet Forskningsmiljøer bevisste egne muligheter Styrket dialog med fagmiljøene

14 Svakheter/farer og trusler I DAG Tidspress Ekspertproblemer Mangelfull prioritering av evalueringen Svake egenvurderinger I MORGEN Manglende oppfølging: –For få ressurser –Manglende evne til gjennomføring av tiltak –Tretthet i miljøene

15 Oppfølging av evalueringer – hva har skjedd? Konkrete resultater: Reorganisering av institutter, sammenslåing av avdelinger Etablering av nye forskergrupper og av større grupper Etablering av allianser Funksjoner som styrker strategisk utvikling og forskningskoordinasjon (bla.interfakultære utvalg) Endret ressursfordeling Økning av driftsmidler til postdok.stipendiater Fagevalueringer gir resultater!

16 Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag Fordeling av forskningsmiljøer på paneler Ved spesialrådgiver Dag Kavlie

17 Hvem skal evalueres ? Teknologiske fagmiljøer som gir utdanning på mastergradsnivå, og som ikke har vært evaluert sammen med naturvitenskapelige fagmiljøer: Ingeniørvitenskapelige fagmiljøer ved NTNU inkludert elkraft og materialteknologi Institutter ved Høgskolene i Narvik og Stavanger som har mastergradsprogram Teknologiske institutter ved NLH

18 Ingeniørvitenskap –klassisk inndeling Benyttet ved evaluering av teknologiske fagmiljøer i Nederland Maskinteknikk Bygningsingeniørfag Elektroteknikk Marin teknikk Petroleumsteknologi

19 Kriterier for inndeling i fagpaneler Legge faggrupper med likeartet kunnskapsbase i samme panel Dette er en evaluering av fagmiljøer, trenger derfor ikke være bundet av de utdanninger som gis Medlemmene av ekspertpanelene skal kunne gi gode vurderinger av faggruppene Om lag samme antall fagmiljøer i hvert panel Maksimalt tre paneler og åtte medlemmer i hvert panel

20 Forslag til paneler Panel 1: Bygg-, produksjons-og driftsteknikk Panel 2: Konstruksjons-og produktteknikk Panel 3: Energi- og prosessteknikk

21 Fag fordelt på paneler Panel 1: Bygg-, produksjons- og driftsteknikk Prosjektering Byggteknikk Geoteknikk Anleggsteknikk Veg- og samferdselsteknikk Vann- og avløpsteknikk Geomatikk og kartfag Produksjonsteknikk Driftsteknikk

22 Fag fordelt på paneler Panel 2: Konstruksjons- og produktteknikk Metallurgi Bygningsmaterialer Plast og kompositter Konstruksjonsteknikk Konstruksjoners sikkerhet Produktutvikling Produktdesign

23 Fag fordelt på paneler Panel 3: Energi- og prosessteknikk Elkraftteknikk Termisk energiteknikk Industriell prosessteknikk Klimatisering av bygninger Strømningsteknikk Petroleumsteknologi

24 Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag Instituttenes egenvurderinger i forhold til mandatet Ved spesialrådgiver Dag Kavlie

25 Fakta-ark Merk: Fakta-arket skal være til hjelp for ekspertpanelene Innhold: Organisation – Organisation chart Personell involved in research List of professors Statistics of graduates, M. Sc. and Doctors R&D expenditures by main source of funding Contact person Frist for fakta-arket: 15.november 2003

26 Egenvurderinger:  Gir grunnleggende informasjon om instituttet og forskningen  Er et viktig dokument for panelene Frist: 1.desember 2003 Forutsetter: Høy kvalitet: –Innhold –Framstilling Instituttet har ansvar for kvalitetssikringen Forskere må involveres Sendes samlet fra instituttet

27 Egenvurderinger – Disposisjon Instituttnivå 1.Organisation of the department 2.Leadership of the research 3.Strengths and weaknesses of the department 4.Strategy and plans for the future 5.Infrastructure (including major pieces of equipment) 6.The recruitment of researchers 7.Other information of relevance to the evaluation

28 Egenvurderinger – Disposisjon Forskergruppenivå 1.Collaboration with business and public sector and research impact 2.International relations 3.Strategy organization and national cooperation 4.The strengths and weaknesses of the research group 5.Description of research activities 6.Training and mobility of researchers 7.General conditions applying to the research

29 Egenvurdering - Vedlegg Brief CV, max. 4 pages, for all staff members in academic positions and post-doctoral fellows, including list of selected publications. List of doctoral candidates.

30 Hva er spesielt viktig for dere? Egenvurderingen: -sentrale, korrekte opplysninger, godt gjennomarbeidet dokument, oversiktlig -Godt bilde av forskningsaktiviter og betydningen denne har for næringsliv og samfunn Høringsmøtene: -korte, godt forberedte presentasjoner på engelsk; SWOT-analyse har fungert godt.


Laste ned ppt "Evaluering av forskning innen ingeniørvitenskapelige fag Om evalueringen Ved prosjektleder Malena Bakkevold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google