Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et nødvendig paradigmeskifte: Forskningsbasert kunnskap og kompetansebehov – hvilken sammenheng? Trond Hatling Leder NAPHA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et nødvendig paradigmeskifte: Forskningsbasert kunnskap og kompetansebehov – hvilken sammenheng? Trond Hatling Leder NAPHA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et nødvendig paradigmeskifte: Forskningsbasert kunnskap og kompetansebehov – hvilken sammenheng? Trond Hatling Leder NAPHA

2 2 Innlegget – hvilke tema? De to paradigmene –Og behovet for endring Strategier for endring Det utvidede kompetansebegrepet Kvalitet – og måling av effekt Konsekvenser for kompetanseheving

3 3 Understanding philosophy through jokes Dette er mine prinsipper. Hvis du ikke liker dem har jeg andre. Graucho Marx

4 4 No antiques But some damn fine junk!

5 5 Henta fra – rappa uhemmet fra Cathcart & Klein (2007): Plato and a platypus walk into a bar. Understanding philosophy through jokes, Penguin

6 6 Om analogier – og et innspill i profesjonsdebatten –3 ingeniørstudenter: Hvilken gud har designet menneskekroppen? Mekanisk ingeniør: se på alle leddene Elektrisk : nervesystemet har millioner elektriske koplinger Sivilingeniør: hvem ellers kunne kjørt et rør for giftavfall gjennom et rekreasjonsområde

7 7 Paradigmeskifte? Hva er et paradigme? –særlige regler innenfor vitenskapelige disipliner. Thomas Kuhn: –de felles, i vid utstrekning uskrevne spilleregler, som samler et forskerkollektiv omkring en bestemt problemløsende, vitenskapelig praksis. –overgang fra et paradigme til et annet skjer gjennom kriser i vitenskapen. Disse er kjennetegnet ved en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder. –Resultatet - det nye paradigmet vinner frem og fortrenger det gamle; dette er den vitenskapelige revolusjonen.

8 8 To modeller Den medisinske Det kontekstuelle Disse belyser Trond

9 9 Den deduktive logikkens utfordring

10 10 Den kontekstuelle modellen Det er en helende setting Et konseptuelt rammeverk som gir både en forklaring på personens problemer, og en metode for å løse de –Både teorien og metoden må være akseptable for person og hjelper – «pasientens endringsteori» En positiv relasjon med en hjelpende person En prosedyre som involverer både personen og hjelperen –Og som fremmer positivt utfall

11 11 Fellesfaktorers betydning Effektive terapier Omfavnet av både klient og terapeut Kompetent terapeut Klient motivert til å gå inn i prosessen Terapiene like effektive

12 12 Edruelighet Gamle paradigmer nedkjempes ikke – de dør ut med sine tilhengere Det er til enhver tid vitenskapskollektivet som avgjør hva som er god vitenskap eller ikke –Denne konkurransen er den faktiske falsifikasjonsprosessen (Popper)/verifikasjonsprosessen.

13 13 Ting tar tid De to modellene vil leve side om side i lang tid Kunnskapsgrunnlaget og kunnskaps- utøvelsen blir viktige kamparenaer Kan man så leve side om side –eller er verdensanskuelsen som mellom ateister og troende?

14 14 Noen strategier for et paradigmeskifte - skynde på ”døden” Tydeliggjøre Myndiggjøre Gyldiggjøre Synliggjøre

15 15 - Tydeliggjøre Psykisk helsearbeid = folkehelseperspektiv Psykisk helsearbeid = langt mer enn helsetjenester Psykisk helsearbeid = levekår Psykisk helsearbeid = behandling (§1-1.3) Og hva er støttesamtaler? –Tanta mi og bridge Hva er omfanget – og hva gjør man? –Kvantitative og kvalitative mål –IPLOS og KOSTRA er dårlige alternativ!

16 16 Myndiggjøre Feltet finansielt, bemanningsmessig og forskningsmessig dominert av spes. Helsetjenesten –Forskyvningen må fortsette – også fra sykehus mot DPS (jfr årets Statsbudsjett) Forskning på pha helt sentralt –Strålende at kommunens ansvar tydeliggjort i ny helse- og omsorgstjenestelov Hva er autoriteten basert på - substans? –Papegøyer

17 17 Gyldiggjøre De tre kunnskapsformer – som burde vært fire (forskningsbasert, erfaringsbasert, bruker) Kunnskapsbasert praksis – må omfatte skjønn –Skjønn viktig når generell kunnskap/regler mangler –Skjønn helt nødvendig når generelle regler skal anvendes på enkelttilfeller –Skjønn en forutsetning for individuelt tilpasset behandling

18 18 Synliggjøre Mye spennende/innovativ lokal praksis –Forblir lokal –Et pratende felt - skrivekurs Lære av hverandre Være stolte av hverandre www.napha.no www.psykiskhelsearbeid.no –skriftestol.

19 19 Et utvidet kompetansebegrep – 7 elementer Evne til å identifisere problemet –m den det gjelder, inkl familie/nettverk –Langt mer enn ICD-10 – relevant i kommunen? Intrakraniale symptomer Evne til å finne ressurser –Den som sliter –Familie/nettverk/nærmiljø –Langt større betydning for utfallet enn behandling

20 20 Kompetanse – forts. Metodekompetanse –Minst 2 –Tiltro til Relasjonskompetanse –Lehrer Holdninger/verdier –Brukermedvirkning –Formidle håp –Være tilgjengelig

21 21 Kompetanse – forts. Systemkompetanse –Hvilke tilbud finnes? –Hva tilbyr de? Vilje og evne til samhandling –På tvers av kulturer og tjenester Mao –Langt mer enn formalkompetanse –Ikke forbeholdt /mer av i spes. helsetjenesten

22 22 Kompetansekravet og samhandlingsreformen

23 23 Kvalitet? Mindre av: –Å gjøre ting riktig Retningslinjer uten implementering/ kontekstualisering (Oslo vs. Senja) Behandlingslinjer veien å gå? Mer av –Målgruppens erfaring med tilbudet Videreutvikle tjenestene ihh dette

24 24 Målgruppens erfaring – How to do it? Individnivå –KOR - Klient- og resultatstyrt praksis Hvordan har livet ditt vært siden sist? Har vi snakket om det som er viktig for deg? Hvis ikke endring –Bytt terapeut/tilnærming –Dvs feedback som læring for klinikere Ikke forbeholdt spes helsetjenesten

25 25 Målgruppens erfaring – How to do it? Systemnivå –Bruker Spør Bruker Gruppe-/eneintervjuer av tjenestens brukere –av brukere Dialogkonferanse –Brukere/tjenesteutøvere møtes – Hvordan forstå intervjumaterialet – i tjenesteutvikling lokalt –Årlige spørreskjemabaserte brukerundersøkelser er bortkasta tid

26 26 Kompetanse og effekt Så langt veldig opptatt av hvordan hjelpen blir gitt –Ikke minst hvilken terapi som er viktigst/riktigst/best Langt mindre av hvilken effekt den har –Ut over at vi tror det hjelper? Mye støtte for betydelige behandlereffekter –hvilke komponenter er viktige? En bra handling – søvnløs - IRS

27 27 Hva er viktig effekt? Brukere Bedre kroppslig helse Bedre økonomi Arbeid/sysselsetting Noen å være glad i Bedre seksualliv Symptomreduksjon (langt nede) Fagfolk Symptomreduksjon Resten lengre ned – og andres ansvar Mest uttalt i spesialisthelsetjenesten – betydelige reimer av også i kommunen

28 28 Konsekvens for kompetanseoppbygging Mangfold av metodisk kompetanse i et miljø –Pga mangfoldet av brukere – også innen en og samme diagnosegruppe –”Her jobber vi kognitivt/familieterapeutisk” burde vært forbudt – og har ingen faglig støtte Ingen studier viser forskjell i effekt etter profesjon –Argument for tverrfaglighet – men ikke at noen er bedre enn andre

29 29 Kompetanseheving etter opptrappingsplanen Nyrekruttering mindre aktuelt pga endrede økonomiske rammebetingelser –Jfr også psykologer i kommunene Må lære når folk møtes –Fysiske og virtuelle nettverk for utveksling av erfaring/kunnskap/kompetanse –Kommuner/DPS i fellesskap Det utvidede kompetansebegrepet i bunn –bygger på det kontekstuelle paradigmet

30 30 Paradigmeskiftet kommer - det tar bare tid Hva med evigheten? –6 md igjen å leve Takk for meg –Så langt!

31 31 Alt - og alle – har en indre mening –Det de er ment å skulle bli –Goldstein s 8) Jeg tror at man i stor grad har en fri vilje – ikke alle er der –Golfvitsen s 22


Laste ned ppt "Et nødvendig paradigmeskifte: Forskningsbasert kunnskap og kompetansebehov – hvilken sammenheng? Trond Hatling Leder NAPHA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google