Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trond Hatling Leder NAPHA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trond Hatling Leder NAPHA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Trond Hatling Leder NAPHA
Et nødvendig paradigmeskifte: Forskningsbasert kunnskap og kompetansebehov – hvilken sammenheng? Trond Hatling Leder NAPHA

2 Innlegget – hvilke tema?
De to paradigmene Og behovet for endring Strategier for endring Det utvidede kompetansebegrepet Kvalitet – og måling av effekt Konsekvenser for kompetanseheving

3 Understanding philosophy through jokes
Dette er mine prinsipper. Hvis du ikke liker dem har jeg andre. Graucho Marx

4 No antiques But some damn fine junk!

5 Henta fra – rappa uhemmet fra
Cathcart & Klein (2007): Plato and a platypus walk into a bar. Understanding philosophy through jokes, Penguin

6 Om analogier – og et innspill i profesjonsdebatten
3 ingeniørstudenter: Hvilken gud har designet menneskekroppen? Mekanisk ingeniør: se på alle leddene Elektrisk : nervesystemet har millioner elektriske koplinger Sivilingeniør: hvem ellers kunne kjørt et rør for giftavfall gjennom et rekreasjonsområde

7 Paradigmeskifte? Hva er et paradigme?
særlige regler innenfor vitenskapelige disipliner. Thomas Kuhn: de felles, i vid utstrekning uskrevne spilleregler, som samler et forskerkollektiv omkring en bestemt problemløsende, vitenskapelig praksis. overgang fra et paradigme til et annet skjer gjennom kriser i vitenskapen. Disse er kjennetegnet ved en radikal uenighet blant representanter for disiplinen det gjelder. Resultatet - det nye paradigmet vinner frem og fortrenger det gamle; dette er den vitenskapelige revolusjonen.

8 To modeller Den medisinske Det kontekstuelle Disse belyser Trond

9 Den deduktive logikkens utfordring

10 Den kontekstuelle modellen
Det er en helende setting Et konseptuelt rammeverk som gir både en forklaring på personens problemer, og en metode for å løse de Både teorien og metoden må være akseptable for person og hjelper – «pasientens endringsteori» En positiv relasjon med en hjelpende person En prosedyre som involverer både personen og hjelperen Og som fremmer positivt utfall

11 Fellesfaktorers betydning
Terapiene like effektive Kompetent terapeut Effektive terapier Omfavnet av både klient og terapeut Klient motivert til å gå inn i prosessen

12 Edruelighet Gamle paradigmer nedkjempes ikke – de dør ut med sine tilhengere Det er til enhver tid vitenskapskollektivet som avgjør hva som er god vitenskap eller ikke Denne konkurransen er den faktiske falsifikasjonsprosessen (Popper)/verifikasjonsprosessen.

13 Ting tar tid De to modellene vil leve side om side i lang tid
Kunnskapsgrunnlaget og kunnskaps-utøvelsen blir viktige kamparenaer Kan man så leve side om side eller er verdensanskuelsen som mellom ateister og troende?

14 Noen strategier for et paradigmeskifte - skynde på ”døden”
Tydeliggjøre Myndiggjøre Gyldiggjøre Synliggjøre

15 - Tydeliggjøre Psykisk helsearbeid = folkehelseperspektiv
Psykisk helsearbeid = langt mer enn helsetjenester Psykisk helsearbeid = levekår Psykisk helsearbeid = behandling (§1-1.3) Og hva er støttesamtaler? Tanta mi og bridge Hva er omfanget – og hva gjør man? Kvantitative og kvalitative mål IPLOS og KOSTRA er dårlige alternativ!

16 Myndiggjøre Feltet finansielt, bemanningsmessig og forskningsmessig dominert av spes. Helsetjenesten Forskyvningen må fortsette – også fra sykehus mot DPS (jfr årets Statsbudsjett) Forskning på pha helt sentralt Strålende at kommunens ansvar tydeliggjort i ny helse- og omsorgstjenestelov Hva er autoriteten basert på - substans? Papegøyer

17 Gyldiggjøre De tre kunnskapsformer – som burde vært fire (forskningsbasert, erfaringsbasert, bruker) Kunnskapsbasert praksis – må omfatte skjønn Skjønn viktig når generell kunnskap/regler mangler Skjønn helt nødvendig når generelle regler skal anvendes på enkelttilfeller Skjønn en forutsetning for individuelt tilpasset behandling

18 Synliggjøre Mye spennende/innovativ lokal praksis Lære av hverandre
Forblir lokal Et pratende felt - skrivekurs Lære av hverandre Være stolte av hverandre skriftestol.

19 Et utvidet kompetansebegrep – 7 elementer
Evne til å identifisere problemet m den det gjelder, inkl familie/nettverk Langt mer enn ICD-10 – relevant i kommunen? Intrakraniale symptomer Evne til å finne ressurser Den som sliter Familie/nettverk/nærmiljø Langt større betydning for utfallet enn behandling

20 Kompetanse – forts. Metodekompetanse Relasjonskompetanse
Minst 2  Tiltro til Relasjonskompetanse Lehrer Holdninger/verdier Brukermedvirkning Formidle håp Være tilgjengelig

21 Kompetanse – forts. Systemkompetanse Vilje og evne til samhandling Mao
Hvilke tilbud finnes? Hva tilbyr de? Vilje og evne til samhandling På tvers av kulturer og tjenester Mao Langt mer enn formalkompetanse Ikke forbeholdt /mer av i spes. helsetjenesten

22 Kompetansekravet og samhandlingsreformen

23 Kvalitet? Mindre av: Mer av Å gjøre ting riktig
Retningslinjer uten implementering/ kontekstualisering (Oslo vs. Senja) Behandlingslinjer veien å gå? Mer av Målgruppens erfaring med tilbudet Videreutvikle tjenestene ihh dette

24 Målgruppens erfaring – How to do it?
Individnivå KOR - Klient- og resultatstyrt praksis Hvordan har livet ditt vært siden sist? Har vi snakket om det som er viktig for deg? Hvis ikke endring Bytt terapeut/tilnærming Dvs feedback som læring for klinikere Ikke forbeholdt spes helsetjenesten

25 Målgruppens erfaring – How to do it?
Systemnivå Bruker Spør Bruker Gruppe-/eneintervjuer av tjenestens brukere av brukere Dialogkonferanse Brukere/tjenesteutøvere møtes Hvordan forstå intervjumaterialet – i tjenesteutvikling lokalt Årlige spørreskjemabaserte brukerundersøkelser er bortkasta tid

26 Kompetanse og effekt Så langt veldig opptatt av hvordan hjelpen blir gitt Ikke minst hvilken terapi som er viktigst/riktigst/best Langt mindre av hvilken effekt den har Ut over at vi tror det hjelper? Mye støtte for betydelige behandlereffekter hvilke komponenter er viktige? En bra handling – søvnløs - IRS

27 Hva er viktig effekt? Brukere Fagfolk
Bedre kroppslig helse Bedre økonomi Arbeid/sysselsetting Noen å være glad i Bedre seksualliv Symptomreduksjon (langt nede) Brukere Fagfolk Symptomreduksjon Resten lengre ned – og andres ansvar Mest uttalt i spesialisthelsetjenesten – betydelige reimer av også i kommunen

28 Konsekvens for kompetanseoppbygging
Mangfold av metodisk kompetanse i et miljø Pga mangfoldet av brukere – også innen en og samme diagnosegruppe ”Her jobber vi kognitivt/familieterapeutisk” burde vært forbudt – og har ingen faglig støtte Ingen studier viser forskjell i effekt etter profesjon Argument for tverrfaglighet – men ikke at noen er bedre enn andre

29 Kompetanseheving etter opptrappingsplanen
Nyrekruttering mindre aktuelt pga endrede økonomiske rammebetingelser Jfr også psykologer i kommunene Må lære når folk møtes Fysiske og virtuelle nettverk for utveksling av erfaring/kunnskap/kompetanse Kommuner/DPS i fellesskap Det utvidede kompetansebegrepet i bunn bygger på det kontekstuelle paradigmet

30 Paradigmeskiftet kommer - det tar bare tid
Hva med evigheten? 6 md igjen å leve Takk for meg Så langt!

31 Alt - og alle – har en indre mening
Det de er ment å skulle bli Goldstein s 8) Jeg tror at man i stor grad har en fri vilje – ikke alle er der Golfvitsen s 22


Laste ned ppt "Trond Hatling Leder NAPHA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google