Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling i en kommune – hva er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling i en kommune – hva er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling i en kommune – hva er det?
Trond Hatling Leder NAPHA

2 Paradigmeskiftet kommer - det tar bare tid
Hva med evigheten? 6 md igjen å leve Og jeg tror det er mye morsommere å kaste seg på enn stritte imot

3 Disposisjon - løselig Lovgrunnlaget Viktig inspirasjonskilde (god?)
Utkast retningslinjer psykoselidelser Triggerbegrep støttesamtaler Behandlingstenkning Tjenestetilbud Livsområder Ikke ferdigtenkt – fortsatt på (litt?) leit Ydmyk – kaste stein

4 Hvorfor temaet Uten slik forståelse
Politiske – og fornuftige - føringer realiseres unødig seint

5 En frustrasjon …. med rot i flere utsagn
Reduksjon av kommunalt ansvar ”Vi skal ikke drive behandling i kommunen” Profesjonsposisjon ”Behandling er det leger og psykologer som står for” Innsnevring av behandlingsbegrepet Medikamenter/psykoterapi Behandling som ”fyord” Heller søken etter hva som kan skape bedring, bidra til mestring av hverdagen etc…

6 To utgangspunkt for foredraget
Det skal drives behandling Det drives behandling

7 Ikke alltid hjelp å finne….
Nett kva det faglege innhaldet i tenesta skal vere, er ikkje noko eg bør uttale meg om Fem prinsipp for godt psykisk helsearbeid Aarre 2011.

8 ”The butler did it” Behandling er
en integrert del av det kommunale tilbudet Profesjonsuavhengig Omfatter en lang rekke metoder Inkluderer mestring, sosial integrasjon, På individ, gruppe og samfunnsnivå Skjer på mange arenaer I hjemmet, på kontoret, i lokalsamfunnet Behandling særdeles viktig for folk – Hvorfor da avgrense til spesialisthelsetjenesten?

9 Lovgrunnlaget Kommunehelsetjenesteloven (1982?)
§1-3.2 Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte Noen som har sett lovunntaket for psykiske helsearbeidstjenester? Mao – behandling vært et krav i 20 år! Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester: 3. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning

10 Mer om lovgrunnlag Samarbeidsavtaler et lovkrav
Hvilke krav (lovproposisjonens kap 28 + eget rundskriv)? Et tettere samarbeid – som skal bygge på likeverdighet (men hva er det) Skal understøtte – ikke ta over – kommunale tjenester Behandlingsavklaring del av dette

11 Behandling Det å fremme psykisk helse Omhandler mange livsområder
Ikke bare å bekjempe psykisk sykdom Omhandler mange livsområder Å ha et sted å bo, akseptable levekår, arbeid, sosial tilhørighet Langt mer enn intrakranial symptomreduksjon

12 Hva er behandling? Det som reduserer/fjerner symptomer?
Det som kurerer det syke? Det som styrker det friske? Det som bygger opp ressursene? Det som gjør en i stand til å leve med problemer? Det som lærer en å mestre problemene? Give me the loot Santa (Mae West)

13 Hva er behandling – forts.
Jobbe med Det å bedre funksjonsevne Det å gjenvinne tapte ferdigheter – bygge/etablere nye Lære å tilpasse seg en ny livssituasjon West – malplassert - mink

14 Ikke bare individet Familiearbeid Sosialt nettverk

15 Metodikk En sann flora – de klassiske:
Individuelle, samtalesentrerte terapier – et stort mangfold Ditto m gruppeterapitilnærminger Familieterapi/-samarbeid – ”psykoedukativt” Nettverksterapi Medikamentell behandling

16 Metodikk Fysisk aktivitet Miljøterapi Sosial ferdighetstrening
Praktisk hjelp?

17 Metodisk skille kommuner – spes helsetjenesten?
Ikke grunnleggende Lokal kompetanse vil avgjøre

18 Hva skal behandles? Individet eller familien/nettverket?
Eller lokalsamfunnet?

19 Behandling – i en sammenheng
Motivere til å delta i/gjennomføre Være lydhør for brukerens erfaringer/perspektiver

20 Kjede vs nettverk Behandlingskjede = medisinsk modell
Behandlingsnettverk = kontekstuell modell Riktigere – faglig mer utfordrende - og morsommere – å jobbe i nettverk Ikke nødvendigvis raskere

21 Behandling i kommunen – effekt?
Lite systematikk på å måle effekt av det man gjør Hvordan måle et helhetlig, brukerorientert og kontekstuelt tilbud?

22 Noen ”særtrekk” Lite diagnoseorientert

23 Noen åpenbare utfordringer
Behandling er et helsebegrep Hva da med andre profesjoner/sektorer? Noen få behandlinger er (høy)spesialisert Bør derfor konsentreres til noen miljø – sikrer en viss kritisk minste mengde av både fagfolk og pasienter Eksponeringsterapi – tvangslidelser – 18 helseforetak

24 Hva stopper tydeliggjøring av kommunal behandling?
Ressurser utdyp Kompetanse Mindreverdighet

25 Husk – og bruk: napha.no psykiskhelsearbeid.no


Laste ned ppt "Behandling i en kommune – hva er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google