Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Behandling i en kommune – hva er det? Trond Hatling Leder NAPHA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Behandling i en kommune – hva er det? Trond Hatling Leder NAPHA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Behandling i en kommune – hva er det? Trond Hatling Leder NAPHA

2 2 Paradigmeskiftet kommer - det tar bare tid •Hva med evigheten? –6 md igjen å leve •Og jeg tror det er mye morsommere å kaste seg på enn stritte imot

3 3 Disposisjon - løselig •Lovgrunnlaget •Viktig inspirasjonskilde (god?) –Utkast retningslinjer psykoselidelser •Triggerbegrep –støttesamtaler •Behandlingstenkning •Tjenestetilbud •Livsområder •Ikke ferdigtenkt – fortsatt på (litt?) leit –Ydmyk – kaste stein

4 4 Hvorfor temaet •Uten slik forståelse –Politiske – og fornuftige - føringer realiseres unødig seint

5 5 En frustrasjon …. med rot i flere utsagn •Reduksjon av kommunalt ansvar –”Vi skal ikke drive behandling i kommunen” •Profesjonsposisjon –”Behandling er det leger og psykologer som står for” •Innsnevring av behandlingsbegrepet –Medikamenter/psykoterapi •Behandling som ”fyord” –Heller søken etter hva som kan skape bedring, bidra til mestring av hverdagen etc…

6 6 To utgangspunkt for foredraget •Det skal drives behandling •Det drives behandling

7 7 Ikke alltid hjelp å finne…. •Nett kva det faglege innhaldet i tenesta skal vere, er ikkje noko eg bør uttale meg om –Fem prinsipp for godt psykisk helsearbeid Aarre 2011.

8 8 ”The butler did it” •Behandling er –en integrert del av det kommunale tilbudet –Profesjonsuavhengig –Omfatter en lang rekke metoder –Inkluderer mestring, sosial integrasjon, –På individ, gruppe og samfunnsnivå –Skjer på mange arenaer •I hjemmet, på kontoret, i lokalsamfunnet •Behandling særdeles viktig for folk – –Hvorfor da avgrense til spesialisthelsetjenesten?

9 9 Lovgrunnlaget •Kommunehelsetjenesteloven (1982?) –§1-3.2 Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver: Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte •Noen som har sett lovunntaket for psykiske helsearbeidstjenester? •Mao – behandling vært et krav i 20 år! •Helse- og omsorgstjenesteloven (2011) –§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester: –3. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning

10 10 Mer om lovgrunnlag •Samarbeidsavtaler et lovkrav –Hvilke krav (lovproposisjonens kap 28 + eget rundskriv)? •Et tettere samarbeid – som skal bygge på likeverdighet (men hva er det ) • Skal understøtte – ikke ta over – kommunale tjenester –Behandlingsavklaring del av dette

11 11 Behandling •Det å fremme psykisk helse –Ikke bare å bekjempe psykisk sykdom •Omhandler mange livsområder –Å ha et sted å bo, akseptable levekår, arbeid, sosial tilhørighet –Langt mer enn intrakranial symptomreduksjon

12 12 Hva er behandling? •Det som reduserer/fjerner symptomer? •Det som kurerer det syke? •Det som styrker det friske? •Det som bygger opp ressursene? •Det som gjør en i stand til å leve med problemer? •Det som lærer en å mestre problemene? •Give me the loot Santa (Mae West)

13 13 Hva er behandling – forts. •Jobbe med –Det å bedre funksjonsevne –Det å gjenvinne tapte ferdigheter – bygge/etablere nye –Lære å tilpasse seg en ny livssituasjon •West – malplassert - mink

14 14 Ikke bare individet •Familiearbeid •Sosialt nettverk

15 15 Metodikk •En sann flora – de klassiske: –Individuelle, samtalesentrerte terapier – et stort mangfold –Ditto m gruppeterapitilnærminger –Familieterapi/-samarbeid – ”psykoedukativt” –Nettverksterapi –Medikamentell behandling

16 16 Metodikk –Fysisk aktivitet –Miljøterapi –Sosial ferdighetstrening –Praktisk hjelp?

17 17 Metodisk skille kommuner – spes helsetjenesten? •Ikke grunnleggende •Lokal kompetanse vil avgjøre

18 18 Hva skal behandles? •Individet eller familien/nettverket? –Eller lokalsamfunnet?

19 19 Behandling – i en sammenheng •Motivere til å delta i/gjennomføre •Være lydhør for brukerens erfaringer/perspektiver

20 20 Kjede vs nettverk •Behandlingskjede = medisinsk modell •Behandlingsnettverk = kontekstuell modell •Riktigere – faglig mer utfordrende - og morsommere – å jobbe i nettverk –Ikke nødvendigvis raskere

21 21 Behandling i kommunen – effekt? •Lite systematikk på å måle effekt av det man gjør •Hvordan måle et helhetlig, brukerorientert og kontekstuelt tilbud?

22 22 Noen ”særtrekk” •Lite diagnoseorientert

23 23 Noen åpenbare utfordringer •Behandling er et helsebegrep –Hva da med andre profesjoner/sektorer? •Noen få behandlinger er (høy)spesialisert –Bør derfor konsentreres til noen miljø – sikrer en viss kritisk minste mengde av både fagfolk og pasienter •Eksponeringsterapi – tvangslidelser – 18 helseforetak

24 24 Hva stopper tydeliggjøring av kommunal behandling? •Ressurser –utdyp •Kompetanse –utdyp •Mindreverdighet –utdyp

25 25 Husk – og bruk: •napha.no •psykiskhelsearbeid.no


Laste ned ppt "Behandling i en kommune – hva er det? Trond Hatling Leder NAPHA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google