Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Gottfried Heinzerling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Gottfried Heinzerling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Gottfried Heinzerling

2 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Mitt utgangspunkt: 1.Historiske eller eldre by-, bydels- og tettstedssentre er under et vedvarende utviklingspress knyttet til nye og vanligvis mer bilbaserte senterdannelser. 2.Tilgjengelighet er ikke det samme som biltilgjengelighet. 3.De ulike transportmidlene har sine fordeler og ulemper. 4.Behov for miljø og kvalitet i det offentlige rom.

3 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Valg av reisemiddel i 1998 and 2005 i Stavangerregionen (kilde: Christin Berg, Gunnar Thesen, Stavanger, 2006)

4 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Valg av reisemiddel i 1998 and 2005 for utvalgte områder i Stavangerregionen (kilde: Gunnar Thesen, Stavanger, 2007)

5 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Stavanger and Sandnes 1960 og 2000 – utbyggingsområder (kilde: Fylkesmannen i Rogaland)

6 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Stavanger and Sandnes 2040 – fremtidige utbyggingsområder? (kilde: Fylkesmannen i Rogaland)

7 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet De ulike transportmidlene har sine fordeler og ulemper: -Gange – meget miljøvennlig, helseeffekt, maks. turlengder opp mot 3 kilometer, avhengig av været. - Sykling – meget miljøvennlig, helseeffekt, maks. turlengder opp mot 6 kilometer, avhengig av været. -Kollektivtransport – miljøvennlig, etterspørselen er avhengig av entydige og konsentrerte senterdannelser og en attraktiv rutestruktur, konkurransedyktige reisetider er en utfordring. -Biltransport – mindre miljøvennlig (arealforbruk og det offentlige rom), ytterst fleksibel (”kan nærmest alt” inkl. varetransport), veikapasitet og kødannelser. Utfordringen er å sikre tilgjengeligheten ved å satse balansert på de ulike transportmidlene.

8 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Utvikling av god tilgjenglighet for sentrumsområder – noen punkt: - Konsept og konkrete løsninger der alle transportmidler ses under ett. - I større byer og tettsteder bør biltransporten kun prioriteres ved reiser som har handel, varetransport og ferie/turisme som formål. Reiser med formål arbeid og utdanning kan med fordel henvises til andre transportmidler. -Større parkeringsanlegg bør lokaliseres i utkanten av sentrumsområdene de betjener, for å redusere belastningen av sentrumsveinettet. -Miljø- og opplevelseskvalitetene i det offentlige rom bør være god for gående og syklende.

9 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Utvikling av god tilgjenglighet for sentrumsområder – noen punkt (fortsettelse): - Gående, syklende og kollektivbrukerne trenger sentrumsområder av et begrenset omfang. - Sentrene bør romme et mangfold av funksjoner og tilbud. Ensidige bruksmønstrene bidrar til å fremme en bilbasert utvikling. -Historiske og eldre sentrumsområder bør markedsføre sine styrker for å påvirke folks oppfatninger og valg. -Like vilkår for sentrumsområdene innefor en region (parkeringspolitikk, trafikantfinansiering med mer).

10 Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Takk for oppmerksomheten! International Research Institute of Stavanger Gottfried Heinzerling P.O. Box 8046, 4068 Stavanger Phone: +47/5187518 E-mail: gottfried.heinzerling@iris.nogottfried.heinzerling@iris.no


Laste ned ppt "Norsk sentrumskonferanse 2010 Tilgjengelighet er nøkkelordet Gottfried Heinzerling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google