Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Katalogen og brukeren. Foretrukne informasjonskilder Personlige kontakter Møter / konferanser Lesning i kjente / velprøvde kilder Databasesøk / bibliotekbesøk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Katalogen og brukeren. Foretrukne informasjonskilder Personlige kontakter Møter / konferanser Lesning i kjente / velprøvde kilder Databasesøk / bibliotekbesøk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Katalogen og brukeren

2 Foretrukne informasjonskilder Personlige kontakter Møter / konferanser Lesning i kjente / velprøvde kilder Databasesøk / bibliotekbesøk = preferanse for verbale media / verbal kommunikasjon

3 Trekk ved informasjonsadferd (Savolainen) Rutinemessig aktivitet, i høy grad styrt av tidligere praksis –Sterke intensiver i form av tro på gevinst for å endre oppførsel Basert på følelse av ”nytte/interesse” –Mindre interesse for bred dekning/mange perspektiver Styrt av subjektive vurderinger av omkostninger (tid/besvær) i forhold til forventet gevinst Lettilgjengelighet avgjørende faktor Situasjonsbundet (=disponibel tid, oppgave etc vesentlig for søkeomfang og kvalitetbedømmelse) Selektiv og relativ (”akkurat nok” vs ”god og uttømmende”

4 Studenters søkeadferd (Pors) Avhengig av fagområde, studietrinn og undervisningsmetodikk/lærerkrav Foretrekker generelle søkemaskiner, skjelner dårlig mellom disse og bibliotekutviklede systemer Dårlige til å kvalitetsvurdere digital informasjon Foretar primitive søk Overvurderer kvaliteten på egne søk

5 Studenters søkeadferd (Pors, forts.) Tilfeldig materialvalg, tilpasser ofte oppgave etter innhentet informasjon Bruker i liten grad tjenester utviklet av biblioteket (?) Umiddelbar tilgjengelighet meget viktig Søk etter informasjonsressurser preger i svært liten grad studentenes bevissthet i studiesituasjonen Studentene ønsker ensartede og oversiktlige grensesnitt

6 Kvalitetskriterier Tilgjengelighet / rettidighet Autoritet / tillit Presisjon Stor kontrast til systemenes vektlegging av fullstendighet (recall) ”ease of use” og ”system usefulness” viktigere for tilfredshet enn ”korrekt resultat”

7 Hva er gjenfinningskvalitet? ”korrekt resultat” –Tradisjonelt målt i presisjon og fullstendighet ”utility” –Kost / nytte- basert vurdering, der nytten vektes mer enn omkostningen ”tilfredshet” –”false positives”: brukere er mer fornøyd enn de ”fortjener å være” –”minste motstand”-prinsippet: bruker går først til de informasjonskildene som krever minst anstrengelse

8 Digital søkeoppførsel Enkel søkeformulering –Spørsmålsraffinering forsøkes sjelden –”avansert” søkefunksjonalitet forstås ikke Preferanse for velprøvde løsninger og teknikker Korte, generelle spørsmål, usystematisk søkeutvikling Høy frekvens av ”mislykte” søk –Emnesøk mislykkes i ~50% av tilfellene i henhold til en rekke undersøkelser

9 Søkeoppførsel på nett Korte spørsmål, enkle søkeformuleringer Google blir de fakto standard for søkeoppførsel Brukere velger ”minste motstands vei” –Preferanse for browsing heller enn presist utformede søkeuttrykk, særlig ved økt erfaring Problemer med å fastslå kvalitet Liten tålmodighet (?)

10 Utfordringer for katalogen Valg av tjeneste Fokusering av problem Presentasjon av søkeresultat Forklaring av søkeresultat Videreutvikling av søk

11 Faktorer som fremmer suksess Systemets evne til selvpresentasjon og selvforklaring Systemets evne til å opprettholde meningsfylt interaksjon Systemets evne til å presentere resultat i passende format og passende mengde


Laste ned ppt "Katalogen og brukeren. Foretrukne informasjonskilder Personlige kontakter Møter / konferanser Lesning i kjente / velprøvde kilder Databasesøk / bibliotekbesøk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google