Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi besøkte Tjøme ungdomsskole i vår praksisperiode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi besøkte Tjøme ungdomsskole i vår praksisperiode."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi besøkte Tjøme ungdomsskole i vår praksisperiode.
Klasseforstanderne for 8c og 10b ønsket oss velkommen og vi deltok aktivt i undervisningen. Beliggenhet: Øy utenfor Tønsberg i Vestfold. Ant.innbyggere i kommunen: ca Skolen ble bygget i 1990.

2 Våre Arbeidsmetoder Bruk av kassettspiller og videokamera i forbindelse med intervju av lærere og elever. Vi observerte elevene i klasserommet, og deltok aktivt i undervisningen. Deltakelse i diskusjoner på lærerværelse. Alle på gruppa skrev hvert vårt utkast til reportasjen. Korresponderte via e-post for å være mer effektive. Veiledning fra Hildegunn Otnes Prosessorientert skriving

3 Utformningen av L97 L97 består av 3 hoveddeler.
Den første generelle delen er overordnet og beskriver visjonen. Del 3 er fagdelen og er svært konkret. Del 2 er broen mellom del 1 og 2, prinsipper og rettningslinjer for undervisningen. Broen er viktig for den forteller oss hvordan vi skal tolke hva som er viktig og mindre viktig, og hvordan vi skal gå frem for å gi elevene en god utdannelse faglig og sosialt. Det legges vekt på at eleven skal gå fra det kjente til det ukjente, verden skal oppdages, men det skal foregå gradvis og på en trygg måte.

4 Definisjon av norskfaget iht. L97
Norsk er et: Identitetsfag Språk vil skapt i tett samspill med andre, det setter grenser mellom grupper og land. Oppdagelsesfag Fortellinger, dikning, litteratur osv. virker inn på psyken vår, ordet er nøkkelen til følelsene våre. Dannelsesfag Språket hjelper oss til å forstå andre kulturer og å utvikle nasjonal identitet. Kulturfag Språket endrer seg, ikke bare gjennom tekniske nyvinner og tilskudd fra andre kulturer, men også gjennom slang og utrykk fra ungdommen selv. Dugelighetsfag Rikt ordforråd er viktig for evnen til å utrykke seg.

5 Utviklingen av norskfaget, ifølge Inge Moslett
Vakkernorsken Praktisknorsken Kritikernorsken Kreativnorsken ”Her og nå” norske

6 Tverrfaglig jobbing og samarbeid på Tjøme ungdomsskole
”Vi jobber nok veldig mye alene. Litt avhengig av hvem man jobber på team sammen med. Tverrfaglige prosjekter samarbeider vi en del på. Men det er jo ofte sånn at har du for eksempel norsk og samfunnsfag, så finner du på noe som kan knyttes sammen der. Vi er så få lærere på denne skolen, at vi vet hvem vi kan samarbeide sammen med, gjerne på tvers av teamene. Men vi er ikke flinke nok der ennå.” Inger-Helvig 8c

7 Arbeidsmetoder i norskfaget
Projekt/Temarbeid Forlesning Selvstendig jobbing Lab-timer IKT

8 IKT i norskundervisningen
Notatteknikk, generell skriving. Internettsøk Prosjektarbeid Ny eksamensform (pilotprosjekt) Chat med elever i andre land Illegale spill (hysj! ikke si noe til lærerne)

9 Våre vurderinger / Sammendrag
Inntrykk av skolen Nybygget og praktisk, skolen feirer 10års jubileum i år. Få elever og et trivelig miljø Inntrykk av arbeidsmetoder Varierte arbeidsmetoder og aktiv bruk av IKT i undervisningen. Elvene etterlyser en bedre og mer gjennomtenkt bruk av metodene. Inntrykk av L97 Visjonær, fullspekket og en svært detaljstyrt i forhold til pensum. Hemmer lokale initiativ. Inntrykk av lærerne og samarbeidet dem imellom Engasjerte lærere som savner et mer engasjerende pedagogisk miljø. Enkelte samarbeider godt, andre ikke.


Laste ned ppt "Vi besøkte Tjøme ungdomsskole i vår praksisperiode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google