Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt til fordypning 168 timer ( 60 min. ) 224 timer ( 45 min. )

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt til fordypning 168 timer ( 60 min. ) 224 timer ( 45 min. )"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt til fordypning 168 timer ( 60 min. ) 224 timer ( 45 min. )

2 Formål Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag eller relevante fellesfag. Med fellesfag menes her allmenne fag fra VG3 påbygning.

3 Hvilke veier finnes ? Hva er mulighetene mine ?

4 Aktuelle lærefag

5 ANLEGGSFAGET

6 ANLEGGSMASKINFØRER

7 BETONGFAGET

8 FEIER

9 FJELLARBEIDSFAGET

10 GLASSFAGET

11 INDUSTRIMALERFAGET

12 ISOLATØRFAGET

13 LIMTREFAGET

14 MALERFAGET

15 MURERFAGET

16 RENHOLDSOPERATØR FAGET

17 RØRFAGET

18 STEINFAGET

19 STILLASFAGET

20 TAKTAKKERFAGET

21 TRELASTFAGET

22 TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET

23 TØMRERFAGET

24 VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERFAGET

25 UTDANNINGSLØPET Grunnskole Kompetanseplattform VG 1 bygg og anleggsteknikk VG 2 Byggteknikk VG 3 læretid Prosjekt til fordypning

26 Planlegging Skolen skal søke samarbeid med andre videregående skoler, lokale arbeidsliv osv. Videre skal prosjekt til fordypning tilpasses de muligheter og forutsetninger den enkelte skole og skoleeier har for å gi tilbud i de enkelte fag.

27 Dette er hva vi gjør ROMERIKE

28 Øvre Romerike ROMERIKE

29 Prosjekt til fordypning 6 moduler av 35 timer ( 45 min. ) 14 timer til start og avsluttning ( Veiledning) 5 enkeltdager Gjennomføres som en sammenhengende uke Felles dag for skolene på Øvre romeriket Uke 47 har alle skolene prosjekt til fordypning

30 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 35 timer Vg 1 Prosjekt til fordypning i vg1 35 timer Modul 1 Modul 2 I alt 18 timer 9. klasse 10. klasse Programfag til valg på vgs

31 Dokumentasjon Prosjekt til fordypning. Del 1. Fakta. Elev:………………………………… har gjennomført modul:………………………………… i faget Prosjekt til fordypning. Modulen har blitt gjennomført i perioden:………………………………… Totalt timetall:………………………………… Opplæringen er gjennomført ved………………………………… Ansvarlig skole har vært…………………………………

32 Del 2. Beskrivelse av modulen. Målene for denne modulen bygger på kompetanseplattformen/ Vg3 i faget/ene:____________ Faglige mål for denne modulen: Eleven skal etter endt opplæring (ferdighetsmål/ mestre): Generelle mål: Eleven kan utføre arbeid etter de arbeidsmåtene i faget på disse arbeidsområdene. Eleven kan kommunisere med arbeidskollegaer og kunde i gjennomføringen av arbeidet.

33 Del 3. Vurdering. a. Vurdering av måloppnåelse i faget. Elevens vurdering Opplærings ansvarlig b. Kommentar: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………… Opplæringsansvarlig

34 Da kan vi hevde at vi har fått til en tilpasset, helhetlig og kompetent opplæring ! Da kan vi hevde at vi har fått til en tilpasset, helhetlig og kompetent opplæring !

35 ”Vi trenger påfyll !”

36 Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som er mödan värd. Karin Boye

37 Brobygginga i Eidsvoll ??? Eidsvoll kommune

38 INTENSJONSAVTALE Eidsvoll kommune – Eidsvoll videregående skole Overordnet mål: Å skape en mest mulig helhetlig grunnopplæring for all ungdom i Eidsvoll Mål for elevene  Å skape større helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet  Å bedre rekrutteringen til yrkesfaglige linjer  Å styrke grunnskolens tilbud om tilpasset opplæring  Å øke elevenes kunnskap om yrkesvalg og bidra til at de gjør mer bevisste valg Mål for lærerne  Skape bedre forståelse for helhetlig opplæring  Øke lærernes kunnskaper om yrkesvalg  Øke lærernes motivasjon til å drive utviklingsarbeid  Skape en plattform for felles kompetanseutvikling i grunn- og videregående skole F o r u t s i g b a r h e t f o r b r u k e r n e !

39 Brobyggerkursene : Reelle valg gjøres best etter reelle opplevelser ! Å lære er å handle, oppdage, erfare og mestre Starter på stud.retn. byggfag, 6 kurs à 12 elever Hvert kurs går over 8 hele fredager

40 Mestringsopplevelsene og ”nytte nå” –prinsippet skal føre til at brobyggernes produksjoner kan tas med tilbake til ungdomsskolene som håndfaste bevis på yrkesutøvelse (og mestringsstolthet)

41 Brobygger - erfaringer: Endret søkermønster Vesentlig færre feilvalg/ frafall ”Brobyggerne” er miljøskapende elever i grunnkursene Innsikt i helhetlig opplæring Engasjement i egen organisasjon

42 GS VGS Morgendagen


Laste ned ppt "Prosjekt til fordypning 168 timer ( 60 min. ) 224 timer ( 45 min. )"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google