Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt til fordypning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt til fordypning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt til fordypning
168 timer ( 60 min. ) 224 timer ( 45 min. )

2 Formål Prosjekt til fordypning skal gi elevene
mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag eller relevante fellesfag. Med fellesfag menes her allmenne fag fra VG3 påbygning.

3 Hvilke veier finnes ? Hva er mulighetene mine ?

4 Aktuelle lærefag

5 ANLEGGSFAGET

6 ANLEGGSMASKINFØRER

7 BETONGFAGET

8 FEIER

9 FJELLARBEIDSFAGET

10 GLASSFAGET

11 INDUSTRIMALERFAGET

12 ISOLATØRFAGET

13 LIMTREFAGET

14 MALERFAGET

15 MURERFAGET

16 RENHOLDSOPERATØR FAGET

17 RØRFAGET

18 STEINFAGET

19 STILLASFAGET                                                                                                                              

20 TAKTAKKERFAGET

21 TRELASTFAGET

22 TREVARE OG BYGGINNREDNINGSFAGET

23 TØMRERFAGET

24 VENTILASJON OG BLIKKENSLAGERFAGET

25 UTDANNINGSLØPET Prosjekt til fordypning Kompetanseplattform
VG læretid VG 2 Byggteknikk Prosjekt til fordypning VG 1 bygg og anleggsteknikk Grunnskole

26 Planlegging Skolen skal søke samarbeid med andre videregående skoler, lokale arbeidsliv osv. Videre skal prosjekt til fordypning tilpasses de muligheter og forutsetninger den enkelte skole og skoleeier har for å gi tilbud i de enkelte fag.

27 Dette er hva vi gjør ROMERIKE

28 ROMERIKE Øvre Romerike

29 Prosjekt til fordypning
6 moduler av 35 timer ( 45 min. ) 14 timer til start og avsluttning (Veiledning) 5 enkeltdager Gjennomføres som en sammenhengende uke Felles dag for skolene på Øvre romeriket Uke 47 har alle skolene prosjekt til fordypning

30 Modulerte fordypninger gir mangfold:
35 timer Modul 7 35 timer Modul 6 35 timer Prosjekt til fordypning i vg1 Vg 1 Modul 5 35 timer Modul 4 35 timer Modul 3 35 timer Modul 2 Programfag til valg på vgs I alt 18 timer 10. klasse Modul 1 I alt 18 timer 9. klasse

31 Prosjekt til fordypning.
Dokumentasjon Prosjekt til fordypning. Del 1. Fakta. Elev: ………………………………… har gjennomført modul: ………………………………… i faget Prosjekt til fordypning. Modulen har blitt gjennomført i perioden: ………………………………… Totalt timetall: ………………………………… Opplæringen er gjennomført ved ………………………………… Ansvarlig skole har vært …………………………………

32 Del 2. Beskrivelse av modulen.
Målene for denne modulen bygger på kompetanseplattformen/ Vg3 i faget/ene:____________ Faglige mål for denne modulen: Eleven skal etter endt opplæring (ferdighetsmål/ mestre): Generelle mål: Eleven kan utføre arbeid etter de arbeidsmåtene i faget på disse arbeidsområdene. Eleven kan kommunisere med arbeidskollegaer og kunde i gjennomføringen av arbeidet.

33 Vurdering av måloppnåelse i faget.
Del 3. Vurdering. a. Vurdering av måloppnåelse i faget. Elevens vurdering Opplærings ansvarlig b. Kommentar: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Opplæringsansvarlig

34 Da kan vi hevde at vi har fått til en tilpasset, helhetlig og kompetent opplæring !

35 ”Vi trenger påfyll !”

36 Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som er mödan värd. Karin Boye

37 Brobygginga i Eidsvoll ???
Eidsvoll kommune

38 INTENSJONSAVTALE Eidsvoll kommune – Eidsvoll videregående skole
Overordnet mål: Å skape en mest mulig helhetlig grunnopplæring for all ungdom i Eidsvoll              Mål for elevene ·        Å skape større helhet og sammenheng i det 13-årige skoleløpet ·        Å bedre rekrutteringen til yrkesfaglige linjer ·        Å styrke grunnskolens tilbud om tilpasset opplæring ·        Å øke elevenes kunnskap om yrkesvalg og bidra til at de gjør mer bevisste valg            Mål for lærerne ·        Skape bedre forståelse for helhetlig opplæring ·        Øke lærernes kunnskaper om yrkesvalg ·        Øke lærernes motivasjon til å drive utviklingsarbeid ·        Skape en plattform for felles kompetanseutvikling i grunn- og videregående skole Forutsigbarhet for brukerne !

39 Brobyggerkursene : Reelle valg gjøres best etter reelle opplevelser !
Å lære er å handle, oppdage, erfare og mestre Brobyggerkursene : Reelle valg gjøres best etter reelle opplevelser ! Starter på stud.retn. byggfag, 6 kurs à 12 elever Hvert kurs går over 8 hele fredager

40 Mestringsopplevelsene og ”nytte nå” –prinsippet skal føre til at brobyggernes produksjoner kan tas med tilbake til ungdomsskolene som håndfaste bevis på yrkesutøvelse (og mestringsstolthet)

41 Brobygger - erfaringer:
Endret søkermønster Vesentlig færre feilvalg/ frafall ”Brobyggerne” er miljøskapende elever i grunnkursene Innsikt i helhetlig opplæring Engasjement i egen organisasjon

42 VGS GS Morgendagen


Laste ned ppt "Prosjekt til fordypning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google