Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

APPENDIX 1The Value of SOA Delivered. PRODUCTS VS SERVICES 2The Value of SOA Delivered.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "APPENDIX 1The Value of SOA Delivered. PRODUCTS VS SERVICES 2The Value of SOA Delivered."— Utskrift av presentasjonen:

1 APPENDIX 1The Value of SOA Delivered

2 PRODUCTS VS SERVICES 2The Value of SOA Delivered

3 3 Kunde KundeWorkspace KundeOversikt KundeVedlikehold KundeOppfølging Analysebenken The Value of SOA Delivered MSCRM Mobile / Outlook Client MSCRM Admin Client MSCRM Web Client Multi DataSources/Products in SOA Context Service Context Product Context Produkt Bestilling

4 PORTALS & POLICY 4The Value of SOA Delivered

5 5

6 De vanligste portalfellene – brudd på eller manglende Policy? •Høy roundtrip-kostnad for utvikling av portlets -> En portlet skal være en selvstendig komponent •Vanskelig å utvikle/teste portlets ’out of context’ -> En portlet skal være en del av et større fellesskap, ikke forsøke å diktere andre. -> H2A arbeidsflyt er portalen sitt ansvar, og ikke portletten sitt ansvar •Tjenestene blir for store/komplekse -> H2A arbeidsflyt er portalen sitt ansvar, og ikke portletten sitt ansvar •Dyrt å endre/videreutvikle •Hva er en tjeneste, og hvilke egenskaper har den.. •Manglende strategi for versjonering/multi-versjon -> •Store og tunge prodsettinger, feilutsatt •For tett kobling i weblaget -> En portlet skal være en del av et større fellesskap, ikke diktere andre. •For store portlets -> En portlet skal være en selvstendig komponent, ikke en applikasjon. -> H2A arbeidsflyt er portalen sitt ansvar, og ikke portletten sitt ansvar •For høy grad av konfigurering av portlets -> Over-generiske portlets flytter bare kompleksiteten ut i konfigurasjon, og reduserer kvalitet •Blir for kompleks, og feilutsatt Mål: minst 10 releaser/år OW erfaring: 10-25 release/år 6The Value of SOA Delivered

7 TECHNIQUES Divide & Conquer 7The Value of SOA Delivered

8 SLA AND GOVERNANCE 8The Value of SOA Delivered

9 SLA som eksempel policy regel •SLA er eksempel på en regel i en policy, men man kan ikke ha felles SLA for alle tjenester i et tjenesteunivers. •Det er helt andre SLA krav som stilles til Core tjenester enn hva som bør stilles til H2A tjenester. •For tøffe SLA krav på A2A og H2A laget vil redusere kraftig gevinsten med en tjenesteorientert strategi siden prosesskostnadene overskygger gevinsten ved forbedringer/”tuning” 9The Value of SOA Delivered

10 HOWTO: LEGISLATION SOA Governance for the Enterprise ”Trias Politica Style” 10The Value of SOA Delivered

11 Separation of Powers •Pricipal of segregation of power •Legislative (lovgivende) •Executive (utøvende) •Judging (dømmende) 11The Value of SOA Delivered

12 Separation of Powers (Trias Politica) •Én instans etablerer lovverket -> Stortinget •Én instans handler basert på lovverket –> Regjering & Statsforvaltningen •Én instans vurderer brudd på lovverket og sanksjonerer -> domstolene •Én instans rister i de andre hvis noe er galt -> 4. statsmakt 12The Value of SOA Delivered Legislature ExecutiveJudiciary

13 Maktfordelingsprinsippet •Én instans etablerer lovverket -> Stortinget •Én instans handler basert på lovverket –> Regjering & Statsforvaltningen •Én instans vurderer brudd på lovverket og sanksjonerer -> Domstolene •Én instans rister i de andre hvis noe er galt -> 4. statsmakt 13The Value of SOA Delivered Lovgivende UtøvendeDømmende

14 GOVERNANCE PROCESSES 14The Value of SOA Delivered

15 Incentives for compliance 15The Value of SOA Delivered

16 Service Lifecycle management 16The Value of SOA Delivered

17 Regular Services Audit Meeting 17The Value of SOA Delivered

18 GOVERNANCE ROLES Who is responsible for what? 18The Value of SOA Delivered

19 Roles •Governance policy eier - It direktør - Delegere ansvar til Policy Enforcer og Policy auditer og få feedback fra disse regelmessig på hvordan og i hvilken grad policyene er gjennomført. • Policy enforcer - Sjefsarkitekt Policy auditor - Sjefsarkitekt - Gjennomføre månedlig audit av hele tjeneste katalogen. - Kommunisere reglene i policy ihht hvert lag i service stacken til utviklere og følge opp at policyene blir overholdt. - • Policy Advisory Board kan settes sammen av Policy eier, Policy enforcer, Policy auditor. (utarberider policy) - Definere policyene og håndterer endringer i policy ved behov. • Policy Users - Utviklere og arkitekter skal ha kjennskap til bedriftens policy. - Ansvarlig for å bygge støtte rundt policyene (eventuell runtime monitorering). 19The Value of SOA Delivered

20 Service Ownership 20The Value of SOA Delivered

21 MISC 21The Value of SOA Delivered

22 Establishing Policy •Policy is the legislation for Governance •Established by the legislative power •Enforced by the Judiciary branch •Lovgivende – utøvende og dømmende •Lovverket må være skrevet slik at de som skal håndheve det er i stand til å vurdere hvorvidt reglene er brutt •Må ha en slik policy for å kunne være en effektiv regent 22The Value of SOA Delivered

23 Common Governance Tips •Organizational: •Create a board of review. •Communicate early and often. •Establish COEs (centers of excellence). •Architectural: •Don’t get too granular. •Technical: •Develop an interoperability framework first. •Create policies with teeth. “..creating an SOA demands more than using SOA based tools. It requires that IT organizations make serious choices about design, which results in design rules.” - Phillip J. Windley “..creating an SOA demands more than using SOA based tools. It requires that IT organizations make serious choices about design, which results in design rules.” - Phillip J. Windley 23The Value of SOA Delivered


Laste ned ppt "APPENDIX 1The Value of SOA Delivered. PRODUCTS VS SERVICES 2The Value of SOA Delivered."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google