Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjennomgang av gruppeoppgaver 29. April 2009. Kvoter oppgave 1 Oppgave 1: Du ser i rapporten yhr_frav10 at en ansatt fortsatt har restferie i kvote 30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjennomgang av gruppeoppgaver 29. April 2009. Kvoter oppgave 1 Oppgave 1: Du ser i rapporten yhr_frav10 at en ansatt fortsatt har restferie i kvote 30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjennomgang av gruppeoppgaver 29. April 2009

2 Kvoter oppgave 1 Oppgave 1: Du ser i rapporten yhr_frav10 at en ansatt fortsatt har restferie i kvote 30 for 2007. Hva vil du gjøre for å rette opp? Svar: Del-/basiskunder : Nullstill/fyll opp kvote ved hjelp av IT 0416, vises på IT2006 Fullservicekunder : Fyll ut skjema 02 ”Fraværskvoter” med det som skal endres og send skjemaet til SSØ for registrering

3 Kvoter oppgave 2 a) Hvordan vil du i SAP kontrollere og avdekke eventuelle feil i restferie? Svar: Yhr_frav10 b) Hvordan vil du følge opp eventuelle feil? Svar: Fins det kvoter? Er de korrekte? Rette kvotene i infotype 2006 eller 0416 Det gis gode poeng for gode svar! c) Når vil du kontrollere? Svar: Så tidlig som mulig etter at kvotene er lagt inn ved årsskiftet. Senest til junilønn. Mer poeng desto tidligere svar før junilønn!

4 Kvoter oppgave 3 Hvordan beregnes dagsats i SAP? Vis regnestykket. Årslønn/260 dager x deltidsprosent fra infotype 7

5 Kvoter oppgave 4 En ansatt har 20.900,- i opptjente feriepenger i fjor. Vedkommende jobber i dag i 80% stilling, 5 dager pr. uke. Dagsats i SAP den 01.01.2009 var kr 1.250,-. I dag er dagsats kr 1.000,-. A) Hva får den ansatte av kvoter i dag? Svar: Rett til 25 dager ferie totalt. 20.900/1000 = 20,90 = 20 dager ferie med lønn, og 5 dager uten lønn. B) Hvor mye av feriepengene går til utbetaling i juni? Svar: 0,90 dager = (1000x 0,90)= 900,-

6 Feriepenger oppgave 5 I Kari Olsen er fast tilsatt i år, men kommer fra annen statlig etat. Hva må en gjøre for å kontrollere at feriepengene og feriedagene til vedkommende blir riktig i år? Svar: Feriepenger: Basis-/delservice kan sjekke feriepengene ved å ta ut rapporten PC_PAYRESULT, CRT – akkumulert resultattabell. Velg lønnart /327 - /328, dette viser opptjente feriepenger inneværende år og /329 - /331 som viser opptjente feriepenger i fjor.

7 Feriepenger oppgave 5 II Feriedager: PC_PAYRESULT, velg RT_ som viser komprimert presentasjon, bla deg ned til du kommer til lønnart /07Z som viser dagsats for ferie. For å finne ut hvor langt feriepengene rekker tar du opptjente feriepenger i fjor (/329-/331) og deler på dagsatsen (/07Z).

8 Feriepenger oppgave 5 III Fullservicekunder: Bruk rapporten YHR_FRAV10, og variant cus&opal01 for å kontrollere tildelt feriekvote. Kan også ta ut siste lønnsslipp for å kontrollere opptjente feriepenger For direkte å kontrollere om det er lagt inn ferieopplysninger fra annen statsetat kan en også se i PA 20 og infotype 15, variable tillegg, om det er lagt inn opptjeningsforhold / feriepenger fra tidligere arbeidsgiver.

9 Feriepenger oppgave 6 I Kari Olsen er lagt inn som fast tilsatt i 100% stilling, og hun er registrert i SAP med opptjeningsinformasjon på 100% fra annen statlig etat. Hun har mye høyere betalt stilling hos ny arbeidsgiver i forhold til gammel arbeidsgiver. a) Hva skjer i dette tilfellet og hvorfor? Svar: Her slår sikringsbestemmelsen til på junilønn da hun har lik stillingsprosent og full opptjening

10 Feriepenger oppgave 6 II b) Hvilken rapport kan vi ta ut for å sjekket dette i kontrollperioden for junilønn? Svar: Lønnartrapporten, PC00_M99_CWTR, velg variant 77. Merk kolonnen “lønnart” og sett filter på kolonnen, skriv inn lønnart OFP1 og trykk enter. Du får nå opp alle som får sikringsbestemmelsen på junilønna.

11 Feriepenger oppgave 6 III c) Hva skjer dersom dette viser seg å være feil lagt inn i SAP - det viser seg at opptjeningsinformasjonen på 100% var lagt inn feil, det riktige skulle være 80%? Svar: Sikringsbestemmelsen slår ikke til da vedkommende ikke har hatt lik stillingsprosent. d)Vil dette få noen betydning for feriepenger/feriedagene i forhold til oppgave 6a? Svar: Ja, vedkommende får ikke vanlig junilønn, og opptjente feriepenger fra fjoråret strekker nok ikke til å dekke 25 dager med betalt ferie. Vedkommende har likevel rett på 25 dager ferie, men noe blir uten lønn.

12 Feriepenger oppgave 7 I Ved overgang til annen statlig etat, så er det noen som fratrer stillingen sin hos gammel arbeidsgiver, mens andre får permisjon fra tidligere arbeidsgiver for å begynne i ny stilling hos annen statlig etat. I begge tilfellene skal den nye arbeidsgiveren utbetale feriepengene, og overføringen skjer før 1. juni. Basis/delservicekunder: Hvordan skal en registrere disse to tilfellene i SAP, er det lik registrering? Fullservicekunder: Hvordan skal dette håndteres?

13 Feriepenger oppgave 7 II Svar: Fullservicekunder: Fyll ut skjema 50 fratredelse der det er fratredelse og skjema 07 permisjoner der det er permisjon. Husk å påføre antall feriedager til gode (sjekk i SAP i PA20 og infotype 2006, fraværskoder, om all ferien er registrert, eventuelt infotype 2001 fravær), samt navn og adresse på den nye arbeidsgiveren.

14 Feriepenger oppgave 7 III Del- og basiskunder: Fratredelse: Tøm dager tilgode i IT 0416 og kjør OSLT på IT 15 Permisjon: Nullstill feriepenger til gode ved å legge inn negativt beløp på IT 15 og lønnart for korrigering av feriepenger (lønnarter fra 9220 til 9511). Feriedagene settes til NULL i IT 2006, kvotetype 30 og 31. NB. Ikke slett posten.

15 Feriepenger oppgave 7 IV Dersom det er brukt noen dager av årets ferie, så får en ikke satt kvoten til null. Da må man legge inn kvotetype 32 (ekstraferie beregnet) med like mange dager som det er tatt ut av årets kvote. Deretter legger en inn ferie med lønn i IT 2001. NB! Simuler lønn på nytt og sjekk at både feriepenger og feriedager går i null uten utbetaling. -----


Laste ned ppt "Gjennomgang av gruppeoppgaver 29. April 2009. Kvoter oppgave 1 Oppgave 1: Du ser i rapporten yhr_frav10 at en ansatt fortsatt har restferie i kvote 30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google