Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

<KLASSIFISERING>

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "<KLASSIFISERING>"— Utskrift av presentasjonen:

1 <KLASSIFISERING>
THE NEXT GENERATION OF KINDIS <KLASSIFISERING>

2 <KLASSIFISERING>
KINDIS Brukerforum 2011 <KLASSIFISERING>

3 <KLASSIFISERING>
Fra Ver2009_08 til Ver2011_08 NYE FUNKSJONER I KINDIS ENDRINGER / UTBEDRINGER KUNDETILPASNINGER TIPS DIVERSE <KLASSIFISERING>

4 Nye funksjoner i KINDIS
Person (1.1) - Man kan nå legge inn flere arbeidsplaner med planstartdato pr person på Plan-flippen i personalregisteret. - Dersom ikke noe legges inn brukes arbeidsplan og planstartdato som før. NB! Virker kun for nye vakter. <KLASSIFISERING>

5 <KLASSIFISERING>
Fraværsliste (2.2.6) - Nytt felt "Frav.kode/l.art filter" hvor man kan sette filter på fraværskoder/lønnsarter som skal være med ut i rapport. - Kan sette inn hvilken som helst spørring med + og : - Filteret virker på fraværskode dersom Oppsett=Fraværstype og på lønnsart dersom Oppsett=Lønnsart <KLASSIFISERING>

6 <KLASSIFISERING>
Saldorapport (2.2.3) Mulighet til å skrive ut inngående saldo. "Inngående saldo" velges på rapportinnhold i spørrebildet. - Fungerer både på vanlig rapport og på excel rapport. <KLASSIFISERING>

7 <KLASSIFISERING>
Lønnsartrapport (2.2.8) - Kostnadsstedkontroll på lønnsartrapport aktiveres ved å krysse av "Kostnadsstedkontroll på lønnsartrapport" under flippen "Innstillinger" på "5.2.2 Innstillinger". - Dersom ikke krysset er på, fungerer lønnsartrapport som før. <KLASSIFISERING>

8 <KLASSIFISERING>
Lønnsartrapport (2.2.7) <KLASSIFISERING>

9 Maks lengde på stempling ved beregning.
- Kan nå også legges inn på 1.9.E "Ate Grupper". Denne vil overstyre det som eventuelt ligger på "Beregninger”. NB! For å legge dette inn, må X for Kindis Optimal stå på. <KLASSIFISERING>

10 <KLASSIFISERING>
Innstempling - Man har nå tre valgmuligheter på hvordan en innstempling skal arve kostnadssted/avdeling/prosjekt/osv fra eventuelle tidligere stemplinger samme dag. 1. Arver alt fra tidligere stempling (som før) 2. Arver kun dersom tidligere stempling er sammenhengende med denne stemplingen. 3. Arver ikke noe fra tidligere stempling. (Arver fra plan/pers.reg). - Dette settes opp under "Innstillinger - Innstillinger" <KLASSIFISERING>

11 <KLASSIFISERING>
Tidrapport på mail Schedulerjobben "Tidrapport til web" er nå døpt om til "Tidrapport til web/mail". Et nytt kryss "send rapport på mail til ansatte". Krysses denne av vil tidrapportene som genereres også bli sendt på mail til hver enkelt ansatt. Mailadresse hentes fra "Epost2" i personalregisteret. <KLASSIFISERING>

12 Endringer / utbedringer.
Tidrapport/Beregningsunderlag. Problem i forbindelse med innføring av ”faktor” på saldo for innarbeiding/overtid er løst. Vise riktig signeringsnivå (fra plan). Riktig beregning når det ligger to eller flere lønnsarter i lønnsartgruppe som er knyttet mot person. Beregningsunderlag kjøres sortert på ansattnr. Logg skiller nå på feil og advarsel. Logg på mail sorteres med feil først, så advarsler. <KLASSIFISERING>

13 Endringer / utbedringer.
Fraværskoder Avrunding av fravær registrert i Vedlikeholdsbildet, ”Rette tider”, beregner likt med fravær registrert på plan (hel dag). Overføring av tid for fraværskoder med oppsett ”Som angitt” sender tid også på fridager (eks Ferie på fridager). <KLASSIFISERING>

14 Endringer / utbedringer.
Web Selectbokser (Fraværskoder og Regneregler) viser nå både nummer og beskrivelse. Utbedret problemer vedr. tilgangskontroll og godkjenning av registreringer og plan. Utbedret sletting av registreringer i vedlikeholdsbildet. Endret ”intern-navn” (filnavn) på tidrapport for å unngå problem med at bruker får opp ”feil” rapport. Rapportfil slettes nå etter at den er ”lest”. <KLASSIFISERING>

15 Endringer / utbedringer.
Jobbregistrering Feltene DATO/TID kommer med på rapport ”Tid per jobb” samt sortering av data kommer som i ”gammel” versjon. Utbedret problemer i Jobb-beregningsunderlag i forbindelse med lønnsartbytte og flere lønnsarter i lønnsartgruppe ved OT/Innarbeiding. <KLASSIFISERING>

16 Endringer / utbedringer.
Diverse Katalogangivelse for lønn-fravæsfil samt oppsett for ”header”-informasjon lagt inn på Bedriftsoppsett. Egen ”flipp”. Benyttes dette oppsettet kan det kun legges ut filer for en bedrift per kjøring. <KLASSIFISERING>

17 Endringer / utbedringer.
Diverse Saldorapport til Excel tar nå med linjer med negativ saldoverdi. Utbedret feil ved utsendelse av mail fra logg for beregningsunderlag. Innarbeiding kombinert med lønnsartbytte gir nå bare tid på lønnsartbytte. Saldo oppdatering i dager tar hensyn til feltet ”Min. før neg.utsl” på saldo-oppsett. De nye feltene i ”kontostreng”, Dim2 og Dim3 lagt inn på strekkodeutskrift. Utbedret feil ved funksjonen ”Konvertering i Lønnsfil/underlag”. Forbedret feilmelding i tidrapport, ”DATA MANGLER”, til å angi hvilken datatype som mangler. Utbedret feil ved beregning av saldo pga tidrapport-oppsett. Utbedret formateringsfeil i en kolonne Excel Lønnsartrapport. <KLASSIFISERING>

18 Endringer / utbedringer.
Diverse Flyttet verdien for ”Inngående saldodato” fra databasetabell for ”rapportoppsett” til ”beregninger”. Dette for å unngå problemer med flere rapportoppsett (lage nye). Utbedret rutine for signering av plan i forhold til registreringer. Sletting av linje med stemplinger i ”Vedlikeholdsbildet” lagres nå umiddelbart når man sletter linje (F6). Tatt bort feilmelding ved endring av navn på plan (nye vakter). Filpoller leser inn alle kostnadssteder. Ingen kontroll mot kostnadssted for den brukeren som har startet ”filpoller”-prosessen. <KLASSIFISERING>

19 Tilpasning av eksport-importfiler
Det er utført endringer / nyutvikling for følgende ”eksterne” systemer: PAGA FORMULA SAP PERSONEC SYSTEM4 <KLASSIFISERING>

20 <KLASSIFISERING>
TIPS (Lurt å vite). Tilgangskontroll Her er det utbedret funksjonalitet (for Web), og dette krever at oppsett i Personbildet er riktig FEIL !! OK. For å ta bort en tilgang, slett linjen (F6) og lagre. <KLASSIFISERING>

21 Oppsett av fraværs-% i tidrapport.
Dette fraværet beregnes ut fra de saldoene som settes opp under flippen ”Tidrapport” på Innstillinger. Saldo for skjema samler all planlagt tid. Trekkes fra skjema angir hvilke saldoer som ikke skal være med som grunnlag for planlagt arbeidstid (Ferie, Helligdager). Fraværssaldoer er de saldoene som skal %-beregnes. <KLASSIFISERING>

22 Utskrifter av grunndata.
For å lage egne oppsett for utskrift av grunndata i ulike varianter, kan det settes opp nye ”utskriftsmaler”. Søk frem et utvalg av grunndata (Person), velg Fil og Oversikt. Velg så utskrift (skjerm / Excel) og en av de definerte ”malene” eller lag ny. <KLASSIFISERING>

23 <KLASSIFISERING>
SUPPORT ? <KLASSIFISERING>


Laste ned ppt "<KLASSIFISERING>"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google