Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER 2015 29.10.13 FJERNVARMEDAGENE BRITA DAGESTAD, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER 2015 29.10.13 FJERNVARMEDAGENE BRITA DAGESTAD, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER 2015 29.10.13 FJERNVARMEDAGENE BRITA DAGESTAD, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 1

2 Innhold  Tilbakeblikk  Nye føringer  Arbeidsprosess  Mulige veivalg  Tidsløpet 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 2

3 Tilbakeblikk  Erkjennelsen av at energibruk bidrar tungt til alvorlig miljøpåvirkning og ressursutarming  Stort potensial for forbedring ved gjennomføring av kostnadseffektive tiltak.  TEK 07  TEK 10  2010: Arnstadutvalgets innstilling 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 3

4 Nye føringer 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 4  Revidert bygningsenergidirektiv  Meld.st. 28 Gode bygg for eit betre samfunn  Meld.st. 21 Norsk klimapolitikk  Klimaforliket 2012

5 Meld.st. 28 Gode bygg for eit betre samfunn Mål for energieffektivisering  Passivhusnivå (PH) i 2015  Nesten nullenerginivå (nNEB) i 2020  Redusere effekt-toppene  Øke forsyningssikkerheten  Redusere behov for nye utbygginger og dermed hindre omfattende naturinngrep 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 5

6 Klimaforliket 2012 Forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 6

7 Enklere regelverk Dagens regelverk oppfattes av mange som:  komplisert og vanskelig å forstå  lite presist 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 7 Nye energiregler i 2015:  tydelige  egnet for digitalisering

8 Underlag for gode valg Energiregler 2015 Div. utredninger Erfaring med dagens krav Innspill fra næring, øvrig forvaltning og frivillige organisasjoner 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 8

9 Rambøll rapporten  Rambølls anbefalinger  Innspill til DiBKs videre arbeid med forslag til energiregler 2015  Ett av flere grunnlagsdokumenter 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 9

10 Inviterer til åpen prosess  Ønsker samarbeid med alle berørte  Åpent innspillmøte 29.august 2013  Bygg reis deg 18.oktober 2013 og påfølgende dialogmøter  + ordinære høringsprosesser og påvirkningsmuligheter på nyåret 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 10

11 Hovedvalg  Kravsinnretning  Kravsnivå 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 11

12 Passivhusnivå? ​Pekepinn på ambisjonsnivå: ​PH- standardene NS 3700 og 3701 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 12

13 Kravsnivå må være forenlig med :  tilfredsstillende inneklima  unngåelse av helse- og miljøfarlige stoffer  redusert samlet miljøbelastning over hele byggets levetid 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 13 Kilde: SINTEF

14 Kravsinnretning: Dagens energikrav14 Krav til energi- forsyning Krav til energi- effektivitet Lavt netto energibehov Innfasing av nye fornybare energikilder til varmeformål

15 Dokumentasjonsmetode : 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 15

16 Tiltaksmetoden ​Svakhet: Krediterer ikke ​energieffektiv bygningsform 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 16

17 Rammekravmetoden  større fleksibilitet ( => økt lønnsomhet)  behov for tilleggskrav for å sikre robuste løsninger17

18 Fleksibilitet Utfordring i det enkelte byggetiltaket: Velge mest mulig kostnadseffektiv tiltakspakke18

19 Robuste løsninger  Virker over tid /holdbare  ”Tilgivende” mht. utførelse og drift  Bruker-uavhengige Viktig bidrag til de langsiktige målene! 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 19

20 Hvordan sikre robuste løsninger? Holdbarhet/lang levetid sikres ved absolutte minstekrav til eksempelvis:  U-verdi vinduer/dører, tak, vegger, gulv  Kuldebroer 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 20  Tetthet

21 Minstekrav: 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 21 KomponentkravVarmetapstall

22 Beregningspunkt: 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 22

23 Netto som beregningspunkt  Fokus på bygningskropp og langlivede kvaliteter  Krediterer ikke høy virkningsgrad i varmeanlegg 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 23

24 Levert som beregningspunkt  Mulighet for omfordeling mellom tradisjonelle effektiviseringstiltak og forsyningsløsninger  Teknologinøytralitet 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 24

25 Levert som beregningspunkt: Behov for korrigering for å unngå diskriminering av sentrale/kollektive løsninger Forslag fra Rambøll:  Korreksjonsfaktor - fjernvarme : 0,43  Korreksjonfaktor – bio : 0,37

26 Flere sentrale veivalg:  Korrigering for klima  Korrigering for areal 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 26

27 Klima- og arealkorrigering Referanse: Energiregler 2015, Rambøll, 2013

28 Lønnsomhet og usikkerhet • Kostnadene varierer stort • Kostnadene synker ved økt etterspørsel • Viktige kostnadselementer ikke tatt med ( mindre varmeanlegg…) • Stor følsomhet overfor klima, rentenivå og energipris • Levetid kritisk parameter. Ofte underestimert! • Samfunnsøk.: Hvordan verdsette miljøkostnadene?28

29 Tidsløpet  Valg av kravsinnretning og kravsnivå  Utsjekking av samfunnsøkonomiske konsekvenser  Dibk sin anbefaling oversendes KRD  Ordinær høring  2015 : Ikrafttredelse 10.10.201110.10.2011, Sted, tema, Sted, tema 29


Laste ned ppt "ARBEIDET MED NYE ENERGIREGLER 2015 29.10.13 FJERNVARMEDAGENE BRITA DAGESTAD, DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google