Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EUs vikarbyrådirektiv – Hva nå? Lars. M. Johnsen Norsk Transportarbeiderforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EUs vikarbyrådirektiv – Hva nå? Lars. M. Johnsen Norsk Transportarbeiderforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 EUs vikarbyrådirektiv – Hva nå? Lars. M. Johnsen Norsk Transportarbeiderforbund

2 - Kjører buss på slavekontrakter NRK 18.08.2011  Utenlandske bussjåfører jobber for luselønn når de kjører turister rundt i Sommer-Norge. Nå krever fagforeningene strengere regelverk.  Kjell Dyngeland i Vestnorsk Transportarbeiderforening: – Det verste jeg har sett er lønninger ned i 15-20 kroner i timen. De har ingen arbeidstid, og sover i bussen fordi de får så dårlig lønn. Arbeidsgiveren gir blaffen i hvordan de bor.

3 Victor Olsson mottok 9. april 2010 følgende SMS: «Hei, ringte uten å få svar. Siste dag på DHL i dag, måtte dessverre nedbemanne med en. Ring meg gjerne på mandag. (.) Jobzone».

4 Historikk Før 1. februar 1995: Aml § 58.7 1994: Forslag til ny aml (Bondevik I)  1992 Tollpost-streik  1992-94 Streiker/aksjoner på SAS-hotellet, Oslo  1994 Spedisjonsstreik  Ny bestemmelse i aml § 58 A (forslag fra SV, støttet av SP og AP) – fra 1. februar 1995 Forbud mot utleie og innleie av arbeidskraft i Sysselsettingsloven Blaalid-utvalget  Innstillingen om å oppheve forbudet om privat arbeidsformidling i Sysselsettingsloven ble støttet av LO 2000: Sysselsettingslovens forbud oppheves fra 1. juli 2000 2005: Bondevik-regjeringens liberalisering av aml  Ansettelsestrygghet og oppsigelsesvern  Arbeidstid og overtid  Bruk av midlertidig ansettelse 2005: De rød/grønnes reversering 2010: LOs vedtak om vikardirektivet 2010: Spedisjonsstreik 2011: Implementering av vikardirektivet?

5 Midlertidig ansatte – SSB-tall KvartalTotalt x 1000 Totalt i %MennKvinner16 – 24 år25 - 29 år 2-20091888,16,310,024,313,0 3-20091998,67,310,028,813,2 4-20091807,96,49,424,712,5 1-20101767,76,39,022,812,7 2-20102028,77,210,326,614,5 3-20102058,87,310,530,913,4 4-20101868,06,89,224,413,4 1-20111737,46,18,821,613,2 2-20111898,06,59,623,013,9

6 Konsekvenser av midlertidig ansettelse Dårligere oppsigelsesvern Større risiko for å bli arbeidsløs Psykiske problemer, depresjoner, søvnproblemer og utmattelse Økt risiko for yrkesskade Redusert mulighet for utdanning/etterutdanning Mindre mulighet til å ta opp misnøye på jobben Ikke en del av fellesskapet – sjelden organisert Ikke mulighet til lån i bank Ikke mulighet til etablering Dårligere pensjon – ikke tjenestepensjon (OTP) Ikke AFP, sluttvederlag Ikke avtalefestet ferie

7 Artikel 2 Formål Dette direktiv har til formål at beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten af vikararbejde ved at sikre, at princippet om ligebehandling, som fastsat i artikel 5, gælder for vikaransatte, og ved at anerkende vikarbureauer som arbejdsgivere samtidig med, at der tages hensyn til behovet for at etablere passende rammer for anvendelsen af vikararbejde med henblik på at bidrage effektivt til at skabe arbejdspladser og til at udvikle fleksible former for arbejde.

8 Artikel 4 Revision af restriktioner eller forbud 1. Forbud mod og restriktioner i anvendelsen af vikararbejde kan kun begrundes i almene hensyn til især beskyttelse af vikaransatteog krav til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen eller i behovet for at sikre et velfungerende arbejdsmarked og forebygge misbrug. 2. Senest den 5. december 2011 tager medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lovgivning, kollektive overenskomster og praksis eventuelle restriktioner og forbud vedrørende anvendelsen af vikararbejde op til revision for at afgøre, om de er begrundet ud fra de hensyn, der er anført i stk. 1. 3. Hvis sådanne restriktioner og forbud er fastsat i kollektive overenskomster, kan den i stk. 2 omhandlede revision udføres af de arbejdsmarkedsparter, der har forhandlet den relevante overenskomst.

9 Artikel 5 Princippet om ligebehandling 1. De væsentlige arbejds- og ansættelsesvilkår, der gælder for vikaransatte under deres udsendelse til en brugervirksomhed, skal mindst svare til dem, der ville være gældende, hvis de vikaransatte havde været ansat direkte af denne virksomhed til udførelse af samme arbejdsopgave. 2. Med hensyn til aflønning kan medlemsstaterne efter høring af arbejdsmarkedets parter bestemme, at det i stk. 1 fastsatte princip kan fraviges, når den vikaransatte har en tidsubegrænset arbejdsaftale med et vikarbureau og aflønnes i perioderne mellem udsendelserne.

10 Tiltak  Organisering  Internasjonalt samarbeid  Kamp mot privatisering, anbud og outsourcing  Krev innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår  Styrke tariffavtalene Omfangsbestemmelser Solidaransvar Bedre vikar- og innleiebestemmelsene  Bedre arbeidsmiljøloven Bedre ansettelsesvernet  Retten til å stå i stilling Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger med innstillingsrett Solidaransvar Lovfeste lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft  Vikarbyrådirektivet Sørge for at Fellesforbundet og LO sier nei til vikarbyrådirektivet Kreve at regjeringen bruker reservasjonsretten Politisk streik?

11 Annonse fra ”ARBEIDERBLADET” 11.04.1924 Hans Sæther, Elektrikker, kjører kran i Grønlia. Denne streikebryter går over Jernbanetorvet mellem ½ 8 – 8 hver morgen. Kristiania transportarbeiderforenings Streikekomite.


Laste ned ppt "EUs vikarbyrådirektiv – Hva nå? Lars. M. Johnsen Norsk Transportarbeiderforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google