Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Dagkirurgi inn i fremtiden: Ny stor- enhet ved Ahus Nordaf Vintermøte 11. januar 2008 Berit Karin Helland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Dagkirurgi inn i fremtiden: Ny stor- enhet ved Ahus Nordaf Vintermøte 11. januar 2008 Berit Karin Helland."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Dagkirurgi inn i fremtiden: Ny stor- enhet ved Ahus Nordaf Vintermøte 11. januar 2008 Berit Karin Helland

2 2 Hvor står vi? Hvor går vi? 1.Dagens situasjon Drift tre ulike steder Til dels kummerlige fasiliteter 2.Fagområder Ortopedi ØNH Gynekologi Gastro Urologi Kar/thorax 3.Dato 1. april 2008  innflytting i nytt sykehus

3 3

4 4 Måltall for dagkirurgi i Hovedfunksjons programmet for nye Ahus 2001 Refleksjon: Er opptaktsområdet stort nok til å nå plantall? Kjøp av helsetjenester fra private aktører? Det primære og førende fra denne regjeringen er at kapasitet i det offentlige skal utnyttes optimalt.

5 5 Med fokus på det friske Friske føringer i Hovedfunksjonsprogrammet –240 dager –10 timers åpningstid = knivtid –Høye plantall LEON Organisering av et delayed emergency /kort varsel tilbud Tverrfaglige team

6 6 Organisatorisk plassering –Egen avdeling i Kirurgisk divisjon Personalet –Med unntak av operatør og anestesilege har all helsepersonell og støttepersonell fast tilhørighet i Dagkirurgisk senter (DKS) –For å sikre og utvikle spesialsykepleiernes ferdigheter og kompetanse kan vi inngå avtaler om rullering / utveksling til sentraloperasjon (SOP) evt. andre virksomheter. Råderett over egne ressurser

7 7 Rekruttere pasienter Pasienten i endring: Stiller større krav til service, komfort og involvering –Førstevalg Service Tilgjengelighet –Føle skreddersøm i et løpebåndsapparat –Pasienttilfredshets kartlegging Årlig Et styringsverktøy til forbedring –Anbefale oss til familie og venner Utfordring

8 8 Medarbeiderne den viktigste ressursen –Tydeliggjøring av mål - pasientfokus –Sammen skape en dagkirurgisk kultur Dedikert, motivert, engasjert –Hva skal vi kjennetegnes av? Hvordan vil vi bli oppfattet? Bevisstgjøring –Bemanning Avlæring og innlæring Kontinuitet for å bli gode sammen Løsninger som reduserer sårbarhet Øke bredden i kompetansen, primære/sekundære fagområder –Glede i og med et høyt tempo der vi drar lasset sammen! Stolt av arbeidsplassen Arbeidsmiljøet – et fellesansvar! Suksessfaktorer


Laste ned ppt "1 Dagkirurgi inn i fremtiden: Ny stor- enhet ved Ahus Nordaf Vintermøte 11. januar 2008 Berit Karin Helland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google