Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dagkirurgi inn i fremtiden:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dagkirurgi inn i fremtiden:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dagkirurgi inn i fremtiden:
Ny stor- enhet ved Ahus Nordaf Vintermøte 11. januar 2008 Berit Karin Helland

2 Hvor står vi? Hvor går vi? Dagens situasjon Fagområder
Drift tre ulike steder Til dels kummerlige fasiliteter Fagområder Ortopedi ØNH Gynekologi Gastro Urologi Kar/thorax Dato 1. april 2008  innflytting i nytt sykehus

3

4 Måltall for dagkirurgi i Hovedfunksjons programmet for nye Ahus 2001
Refleksjon: Er opptaktsområdet stort nok til å nå plantall? Kjøp av helsetjenester fra private aktører? Det primære og førende fra denne regjeringen er at kapasitet i det offentlige skal utnyttes optimalt.

5 Med fokus på det friske Friske føringer i Hovedfunksjonsprogrammet
240 dager 10 timers åpningstid = knivtid Høye plantall LEON Organisering av et delayed emergency /kort varsel tilbud Tverrfaglige team

6 Råderett over egne ressurser
Organisatorisk plassering Egen avdeling i Kirurgisk divisjon Personalet Med unntak av operatør og anestesilege har all helsepersonell og støttepersonell fast tilhørighet i Dagkirurgisk senter (DKS) For å sikre og utvikle spesialsykepleiernes ferdigheter og kompetanse kan vi inngå avtaler om rullering / utveksling til sentraloperasjon (SOP) evt. andre virksomheter.

7 Utfordring Rekruttere pasienter
Pasienten i endring: Stiller større krav til service, komfort og involvering Førstevalg Service Tilgjengelighet Føle skreddersøm i et løpebåndsapparat Pasienttilfredshets kartlegging Årlig Et styringsverktøy til forbedring Anbefale oss til familie og venner

8 Suksessfaktorer Medarbeiderne den viktigste ressursen
Tydeliggjøring av mål - pasientfokus Sammen skape en dagkirurgisk kultur Dedikert, motivert, engasjert Hva skal vi kjennetegnes av? Hvordan vil vi bli oppfattet? Bevisstgjøring Bemanning Avlæring og innlæring Kontinuitet for å bli gode sammen Løsninger som reduserer sårbarhet Øke bredden i kompetansen, primære/sekundære fagområder Glede i og med et høyt tempo der vi drar lasset sammen! Stolt av arbeidsplassen Arbeidsmiljøet – et fellesansvar!


Laste ned ppt "Dagkirurgi inn i fremtiden:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google