Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sept 2009. Fosen Næringshage tar bærekraftig utvikling inn som en av sine profilområder (naturgass, biobrensel, biogass med mer) Gründer/ingeniør/bonde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sept 2009. Fosen Næringshage tar bærekraftig utvikling inn som en av sine profilområder (naturgass, biobrensel, biogass med mer) Gründer/ingeniør/bonde."— Utskrift av presentasjonen:

1 sept 2009

2 Fosen Næringshage tar bærekraftig utvikling inn som en av sine profilområder (naturgass, biobrensel, biogass med mer) Gründer/ingeniør/bonde Svein Lilleengen introduserer biogass som meget interessant område, etter besøk i Tyskland Mål: Prosjekt biogass: Produksjon av fornybar energi Reduksjon av klimautslipp Muligheter for ny næringsutvikling Muligheter for kompetanseformidling/undervisning Etablere et pilotanlegg som kan gi kunnskap om biogassproduksjon til resten av landet gjennom forskning tilknyttet anlegget 2005:

3 Et stort øyeblikk for Svein L. Biogasskonferansen Ørland 2009 3

4 Utvikling framover Vi skal utvikle og bygge: fullskala biogassanlegg basert på landbruksgjødsel, samt andre ledige og reine biomasseressurser nasjonalt pilotanlegg for sentraliserte biogassanlegg i husdyrtette områder kompetansesenter for utvikling og drift av biogassanlegg Utnyttelse av biorest til ny næringsutvikling 4

5 Ørland er meget godt egnet til et slikt prosjekt

6 Etablert kontakt med tyske konsulenter innen biogass Innsalg til lokale/regionale samarbeidspartnere; Bioforsk, SINTEF, STFK, Fosenkraft, Bondelag lok./reg. Arbeidsskisser lagt fram for landbruksdepartementet og for Enova FNH får prosjektledelsen for Energi- og miljøplan for Ørland kommune. 2006:

7 2007: Studietur Mecklenburg, Tyskland Arbeid med å organisere bøndene Energi- og miljøplan ferdigstilt Ørland tildelt fylkesmannens miljøpris

8 Studietur til Tyskland I Tyskland ble vi ble kjent med ”Fuel cells”

9 Bioskiva AS (Svein Lilleengen) innvilges NOK 20 mill i forskningsmidler fra EU’s 7. rammeprogram Forstudie biogassanlegg gjennomført av EC-group for Fosenkraft med positivt resultat 4 mill i forskningsmidler innvilget Biogass Trøndelag med Fosen Næringshage som adm. ansvarlig. Samarbeid med Frosta utvikling. 2008:

10 2009:  Biogass Fosen SA etabl. (58 bønder)  Agro Energi AS etabl. av Fosenkraft og Fosen Biogass og Fosen Biogass  BIOGASS09 Nasjonal konf. om biogass avviklet arr. FNH biogass avviklet arr. FNH  Midler til logistikkprosjekt, Biogass Midt-Norge innvilget fra SLF. Samarb. Prosjekt med Orkdal/Meldal og Sømna Biogass Midt-Norge innvilget fra SLF. Samarb. Prosjekt med Orkdal/Meldal og Sømna  Søknad sendt Enova om finansiering av pilotanlegg.

11 4.2Geografisk lokalisering og trasse - Kart over Ørland Bioreaktor Node ØHF TINE Ørland Varmesentral Ørland Fjernvarme

12 Helhetlig biogassatsing i Midt-Norge - Koordinert av Fosen Næringshage Fosenkraft – Svein Lilleengen – bønder i Ørland/Bjugn ENERGI- OG MILJØPLAN Ørland STYRINGSKORT Ørland Stmeld 39 – KLIMAUTFORDRINGENE - LANDBRUKET 1.PILOTPROSJEKT Biogassfabrikk 2.Forskning BIOGASS TRØNDELAG 4.Kompetanse BIOGASS09 Fosen Næringshage 3. Utvikling BIOGASS I MIDT-NORGE

13 Nettverk/samarb.partnere Biogass- fabrikk Ørland Bioforsk UMB Enova Innovasjon Norge NTNU Biokom Energiegewinn Rostock Forsvars bygg Fylkesmannen i Sør-Tr Statens forurensingstilsyn Bellona EC-Group Sintef Statens Landbrforvaltn AgroEnergi AS BgF + FosenKraftAS Biogass Fosen SA 58 gårdbrukere Høgskolen i ST VRI MISA Meldal Orkdal Sømna Bioskiva AS Frosta AGA/ Malmberg Norges Vel FosenKraft AS LR Fosen forsøksring Tine Fosen Renovasjon Naturv.fb. NILF FOSEN NÆRINGSHAGE

14 Svein Lilleengen har arbeidet med biogass og biorest i mange år Det er skap et engasjement på Ørland rundt Svein sine tanker og ideer Vi har utviklet en Klima- og energiplan for Ørland som viste … …. at landbruket står for 50-70 % av klimagassutslippene i kommunen Biogass Ørland - Nasjonal pilot - Vi har gjort leksa vår og er klare til å starte Vi har gjennomført et forstudium med positivt resultat Det er etablert et bondesamvirke og et aksjeselskap ….. basert på et tett samarbeid mellom landbruket, kommunen og det lokale energiverket Og vi har etablert og iverksatt et tett samarbeid med FoU-miljøene i Norge og internasjonale kompetansemiljøer 14

15 Biogass Ørland bør bli en nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg Miljøet på Fosen har arbeidet lenge og er klare til å starte Det er knyttet vesentlig risiko til framtidig politikk og mulige virkemidler Biogass Ørland har: sterke og relevante ressurser stor husdyrtetthet og kort avstand til store energibrukere tydelige og aktive prosjekteiere et godt konsept Om samfunnet vil ta tak i klimagassutslippene fra landbruket, er Ørland klar for å starte opp. Biogass Ørland - Nasjonal pilot for sentraliserte biogassanlegg 15

16 16


Laste ned ppt "Sept 2009. Fosen Næringshage tar bærekraftig utvikling inn som en av sine profilområder (naturgass, biobrensel, biogass med mer) Gründer/ingeniør/bonde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google