Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Gruppe for separasjons- og miljøteknikk, IKP May-Britt HäggJens-P AndreassenNorvald NesseD. Malthe- Sørenssen Faglærere og veiledere: Phd og postdoc/forskere,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Gruppe for separasjons- og miljøteknikk, IKP May-Britt HäggJens-P AndreassenNorvald NesseD. Malthe- Sørenssen Faglærere og veiledere: Phd og postdoc/forskere,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Gruppe for separasjons- og miljøteknikk, IKP May-Britt HäggJens-P AndreassenNorvald NesseD. Malthe- Sørenssen Faglærere og veiledere: Phd og postdoc/forskere, medveiledere: Tom-Nils Nilsen

2 2 Separasjon og miljøteknikk Vi utvinner, renser og fremstiller nye produkter og rydder opp ved å - rense gasser - rense vann Vårt fokus er derfor på: -miljøvennlig og fornybar energi (CO 2 -fjerning, H 2, bioenergi og saltkraft -materialer; (nanostrukturerte membraner for gass og væske) -Krystallisasjon og partikkeldesign; (optimalisering av farmasøytiske produkter, kontrollert utfelling av salter i olje- og gassindustri, og som fremstillingsmetode for avanserte materialer ) - felle ut forurensninger

3 3 Fordypningstemaer TKP13 Gassrensing (Lie/Svendsen) Gassrensing ved absorpsjon med bl.a - diffusjon og masseoverføring - likevekter i gass-væskesystemer - kjemisk kinetikk - CO 2, SO 2, H 2 S, organiske forurensninger (VOC) - litt om gassrensing med membraner - internasjonale avtaler & lovverk TKP14 Membranseparasjon og adsorpsjon (Lindbråthen) - membranmaterialer, struktur og egenskaper - transport i porøse og kompakte membraner - membranprosesser i gass- og væskefase - dimensjonering av membrananlegg. - overflatekrefter og mikroporøse materialer er også viktig i adsorpsjonsprosesser som har mange felles mekanismer med membranseparasjon. TKP15 Krystallisasjon og partikkeldesign (Andreassen/Malthe-Sørenssen) - generell teori for utfelling og krystallisasjon fra væskefase - termodyanmikk og kinetikk for nukleering og vekst av krystaller - krystallform, gitterstruktur, størrelsesfordeling - utforming og dimensjonering av industrielle krystallisatorer

4 4 KRYSTALLISASJON OG FELLING Førsteamanuensis Jens-Petter Andreassen Professor II Dick Malthe-Sørenssen 2 PhD –studenter 1 postdoc Samarbeid i NFR-prosjekter: SINTEF, IFE, TEL-TEK (HiT) Industripartnere: Statoil, GE HealthCare, Dyno Nobel, Aker Kværner, BG-Group, Conoco Phillips, Shell, Hydro, Total, PetroBras Krystallisasjon som rense- og separasjonsmetode – med fokus på krystallkvalitet, separering av krystaller fra væskefase og egenskapene til det resulterende tørre pulveret (samarbeid med Tel-tek og HiT). Prosjektoppgave: Betydning av krystallstørrelse og form for filtreringshastigheten av farmasøytiske produkter Krystaller av røntgenkontrastmiddel, GE HealthCare

5 5 Kontrollere utfelling ved olje- og gassprosessering Studier av kinetikk for nukleering og vekst av faste partikler. Etylenglykol (MEG-LOOP) for gasshydratinhibering Injeksjon av MEG påvirker utfelling av salt i injeksjonspunktet Eller i utstyr på land

6 6 Scaling - hvordan og hvor? Ulike krystallpolymorfe av kalsiumkarbonat Oppgave 1Oppgave 2 Selv om betingelsene er til stede for utfelling (termodynamisk) så vil kinetikken være bestemmende fro når utfelling inntrer (induksjonstid). Ferske resultater viser at mengden MEG og temperatur kan få induksjonstiden til å variere fra 5 minutter etter injeksjon til 14 dager !

7 7 MEMBRANTEKNIKK Rensing av vann fra oljebrønner eller i bioraffinering Professor May-Britt Hägg renser gasser og utvikler nye membranmaterialer og -prosesser sammen med 5 forskere, 5 Ph.D. studenter i prosjekter med EU, NFR, Statoil, Alstom, SINTEF o.a. Se www.ntnu.no/kjempros/separation/MEMFO Professor Norvald Nesse (Em.) renser vann, utvinner produkter og utvikler”saltkraft”-teknologi sammen med 1 Ph.D. student samt Statkraft og SINTEF Prinsipp for membranseparasjon, (Fig.:Borsig) Gasseparasjon - hulfibermodul, (Fig.:Air Products)

8 8 Membranforskning i MEMFO May-Britt Hägg; forskningsgruppe: 10 personer 1Rensing av drivhusgasser (CO 2, VOC, SF 6..) og oppgradering naturgass 2Fornybar energi (H 2, oppgradering av biogass) 3Rensing av aggressive gasser (Cl 2, HCl, SO 2 …) 4Simulering av miljøvennlige membranprosesser for energioptimalisering 5Nytt område: membraner i bioprosesser (biodiesel, bioethanol) 6Membran hulfiber spinning Fokus for forskningen er: MATERIALUTVIKLING & TRANSPORTPROSESSER gjennom MEMBRANENE Skjematisk figur som viser prinsippet for en CO 2 - selektiv hulfiber membran. anvendt for å fjerne CO 2 fra CO 2 /H 2 blandinger,. CO 2 + H 2 CO 2 H2H2

9 9 Prosjekteksempel: Membranprosesser i væskefase (Norvald Nesse (Em)) Saltkraft ved “trykkretardert osmose” Two of the most pronounced challenges internationally are the demand for clean water and clean energy. Membrane processes are held as very sustainable methods to achieve this. In a rather large international project sponsored by Statkraft, NTNU and SINTEF

10 10 s eparasjonsgruppa har vi også stort internasjonalt nettverk EU - 6th FW; NATURALHY (Natural gas & Hydrogen) EU- 6th FW; NanoGloWa Nanomaterials against Global Warming) EU; ULCOS (Ultra Low CO 2 Steelmaking) EU 6th FW; ENGAS (The Environmental Gas Management)

11 11 Fordypningsprosjekter høsten 2007 Utvikling av hulfibermembraner Fjerning av CO 2 fra røykgass med membraner Separasjonsegenskaper til det separerende sjiktet for TFC- membraner Konsentrasjonspolarisasjon i det porøse støttestrukturen for TFC- membraner Utfellingskinetikk for uorganiske salter ved gassprosessering –1) Scaling i produksjonsrør –2) Induksjonstid Fremstilling av metalliske nanostrukturer Betydning av krystallstørrelse og form for filtreringshastigheten av farmasøytiske produkter


Laste ned ppt "1 Gruppe for separasjons- og miljøteknikk, IKP May-Britt HäggJens-P AndreassenNorvald NesseD. Malthe- Sørenssen Faglærere og veiledere: Phd og postdoc/forskere,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google