Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konsept for oppfølging av risikoutsatte prosjekter i Nordic Kittil Skogen – 12.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konsept for oppfølging av risikoutsatte prosjekter i Nordic Kittil Skogen – 12.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Konsept for oppfølging av risikoutsatte prosjekter i Nordic Kittil Skogen – 12.11.07

2 Hensikt Mange av de store og/eller viktige prosjektene i Telenor Nordic har fått til dels store avvik på tid, kost og effektmål. Ledelsen i Telenor Nordic ønsker derfor at Project Office skal følge opp utvalgte prosjekter slik at Telenor Nordic kan bli bedre på prosjektgjennomføring og tidlig varsling av avvik.

3 MÅL Mindre avvik på tid, kost og effektmål på viktige prosjekter Tidlig å kunne varsle eventuelle avvik Økt kompetanse og samhandling i prosjektarbeidet

4 Hvilke prosjekter PO vil i samarbeid med IO foreslå hvilke prosjekt som skal underlegges en tettere oppfølging fra PO sin side. Prosjektene selekteres ut på basis av ulike kriterier eller en kombinasjon av disse: Størrelse (konsekvens) Kompleksitet (teknologi, over flere divisjoner) Organisasjon (manglende erfaring PL, PE) Tidshorisont (varighet, leveranser/milepæler) Avhengigheter (andre prosjekter, tiltak, forutsetninger) Strategisk betydning (viktighet, tidsvindu) Investeringsforum beslutter i hvert enkelt tilfelle at PO skal følge opp et gitt prosjekt i henhold til det beskrevne konsept.

5 HVA SKAL PROJECT OFFICE GJØRE? Mandatgjennomgang - ekstra fokus på tydelige leveranser/milepæler Godkjenning av plan i PV – ekstra krav om tydeliggjøring av leveranser/milepæler Sikre at prosjektet oppdaterer planene minimum månedlig i PV Temperatur/helsesjekk av prosjektarbeidet underveis (Questback undersøkelser)

6 HVA SKAL PROJECT OFFICE GJØRE? (2) Månedlig statusrapport på kommunikasjonen rundt mandat, prosjektplanlegging, risikostyring, statusrapportering og endringshåndtering til PL, PE, og IF PO vurdering som del av sluttrapport PO skal ikke overta ansvar som påligger PL og Styringsgruppe.

7 Hva består konseptet av? Oppdragsspesifikasjon (mandat) (oppdragsspesifikasjon PO)oppdragsspesifikasjon PO Mandatgjennomgang – utvidet ift. Standard (Mandatspørsmål v.1.0)Mandatspørsmål v.1.0 Gjennomgang planer i Artemis – Utvidet krav mht. prosjektspesifikk WBS/Milepæler (Plangjennomgang Artemis v.1.0)Plangjennomgang Artemis v.1.0 Planoppfølging Månedlig (ny) (Planoppfolging PV v.1.0)Planoppfolging PV v.1.0

8 Hva består konseptet av? (2) Helsesjekk (Questback undersøkelse) (ny) (Helsesjekk questback v.3.0)Helsesjekk questback v.3.0 Statusrapportering (spørsmål og egen rapport fra PO) (Statusrapportering v. 1.0 og Statusrapport oppdrag v.1.0)Statusrapportering v. 1.0 Statusrapport oppdrag v.1.0 Oppfølging av risikostyringen (Risikostyring v. 1.0)Risikostyring v. 1.0 Oppfølging av endringsstyringen (Endringsstyringen v. 1.0)Endringsstyringen v. 1.0


Laste ned ppt "Konsept for oppfølging av risikoutsatte prosjekter i Nordic Kittil Skogen – 12.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google