Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vi har gjort før Ventelistesanering, gjennomgang av rutiner m.v. 2002 Individuell behandlingsfrist, innføring av ”Normalprosedyren” 2004 Regionale.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vi har gjort før Ventelistesanering, gjennomgang av rutiner m.v. 2002 Individuell behandlingsfrist, innføring av ”Normalprosedyren” 2004 Regionale."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva vi har gjort før Ventelistesanering, gjennomgang av rutiner m.v. 2002 Individuell behandlingsfrist, innføring av ”Normalprosedyren” 2004 Regionale møter og opplæringstiltak, og foretaksvise kurs Fortløpende rapportering om prioriteringer, frister og fristbrudd ble aldri realisert

2 Prioritering Foretakene i Helse Midt-Norge har gitt rett til nødvendig helsehjelp til langt flere enn det som har vært vanlig ellers i landet Forslag om eget ”harmoniseringsprosjekt” i Midt-Norge Underveis blitt samordnet med ”Riktigere prioriteringer”

3 Læringssløyfe: Hver avdeling får månedlige eller tertialvise rapporter hvor avdelingens prioriteringer sammenstilles med prioriteringene i utvalgte referanseavdelinger og med det som er anbefalt i veilederne Avdelingsleder gjennomgår rapportene med sine medarbeidere, vurderer avvik, setter mål for neste periode Dette følges opp av ledelsen på HF- og RHF-nivå

4 Hva gjør vi videre? Må få et rapporteringssystem på plass Ledelsesmessig oppfølging nødvendig Tiltak for å sikre datakvalitet Nødvendig med nye møterunder?


Laste ned ppt "Hva vi har gjort før Ventelistesanering, gjennomgang av rutiner m.v. 2002 Individuell behandlingsfrist, innføring av ”Normalprosedyren” 2004 Regionale."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google