Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdivurdering, prioritering og beramming: La oss skille snørr og bart! Hans Christian Benestad Simula Research Laboratory En Begrepsavklaring for smidig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdivurdering, prioritering og beramming: La oss skille snørr og bart! Hans Christian Benestad Simula Research Laboratory En Begrepsavklaring for smidig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdivurdering, prioritering og beramming: La oss skille snørr og bart! Hans Christian Benestad Simula Research Laboratory En Begrepsavklaring for smidig iterasjonsplanlegging

2 Hva sier ”beste smidige praksiser” om iterasjonsplanlegging? Prioriter etter forretningsverdi + risikovurdering + muligheter for læring + tekniske hensyn …

3 Funker i relativt enkle situasjoner Eller løs ”ryggsekkproblemet” ABCDEFGHIABCDEFGHI Leveranse 1 Leveranse 2 Leveranse 3 Enighet om et endimensjonalt verdibegrep CDAEFBIHGCDAEFBIHG Kan da sortere med hensyn på dette kriteriet…og bruke denne sorteringen til å legge utviklingsoppgaver ut i tid Alle brukerhistorier er nyttige, men noen vil generere mer salg enn andre Sorterog fyll oppBeskriv Verdi Tyngde/kost Kapasitet

4 Litt vanskeligere tilfelle Nåverdianalyse eller lignende er beheftet med stor usikkerhet Prosjekter må typisk bruke subjektiv rangering (1-6, kritisk /ikke-kritisk, etc.) Resultat; 80% ”Kritiske” ønsker … Skaper støy… Vi må rette feil og forbedre funksjonalitet A,B og C for å holde på kundene Vi må ha nye features D,E,F for å selge til nye kunder Tjenesten må bli billigere å drifte: Vi må gjøre G,H og I

5 Hvordan ”prioritere”? Rangere brukerhistorier på en felles verdiskala: Kan være vanskelig og smertefullt Vagt verdikriterium -> Tilfeldigheter og inkonsistens Overstyring av domenekspertenes vurderinger PO tar en prinsipiell beslutning om hvilke verdikriterier som vektlegges i forestående iterasjoner: Bedre! Domenekspertenes verdivurderinger består Kombineres med PO’s prinsipielle prioriteringer når iterasjonsplaner fastlegges

6 Konsekvens for prosess Domeneeksperter rangerer brukerhistoriers verdi i henhold til veldefinerte kriterier Produkteier prioriterer verdikriteriene for gitte iterasjoner Beramming består i å velge brukerhistoriene som er mest verdifulle for de prioriterte kriterier Iterasjon 1Iterasjon 2Iterasjon 3 Overordnet forretningsmål NysalgSystemintegritetGjenkjøp ACDB

7 Eller for å si det enkelt…

8 For å oppsummere Takk for oppmerksomheten! Verdi vurderes opp mot forretningsmessige delmål, og er basert på domenekunnskap Prioritering av delmål er en taktisk manøver foretatt av PO/PL Beramming er en tilordning av brukerhistorier til iterasjoner, basert på Verdivurdering og Prioritering – kan være tilnærmet mekanisk


Laste ned ppt "Verdivurdering, prioritering og beramming: La oss skille snørr og bart! Hans Christian Benestad Simula Research Laboratory En Begrepsavklaring for smidig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google