Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland1 Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland1 Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland1 Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket Bjørn Huso Statens landbruksforvaltning

2 Norwegian Agricultural Authority Statens landbruksforvaltning Utøvende og rådgivende virksomhet under Landbruks- og matdepartementet Ca 180 ansatte i Stortingsgata 28 i Oslo Jobber med landbrukspolitiske virkemidler langs hele verdikjeden – fra areal- og ressursgrunnlaget til varehandel og toll Miljø og klima vil bli svært viktig framover 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland2

3 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland3 Disposisjon Hva er utviklingsprogrammet? Virkeområde Organisering Hva kan det gis støtte til? Søknader og tilskudd Hva kan være aktuelle temaer når det gjelder biogass

4 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland4 Utviklingsprogrammet for klimatiltak i jordbruket Bestemt ved jordbruksoppgjøret 2007 5-årig utviklingsprogram, 4 mill. kr i 2008, 6 mill. kr i 2009, forslag om 7 mill. i 2010 Øke kompetansen om utslipp av klimagasser fra jordbruket og jordbrukspolitikkens innvirkning på utslippene Legge til rette for gjennomføring og synliggjøring av effektive tiltak for reduksjon

5 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland5 Organisering SLF er sekretariat Styringsgruppe som ledes av LMD og har deltakere fra SFT, Enova, IN, Avfall Norge, Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag

6 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland6 Utviklingsprogramet omfatter disse temaområdene: Redusert metangassutslipp Disponering av organisk avfall og biorest Sammenstilling av kunnskap og erfaringer knyttet til planlegging og drift av biogassanlegg Klimagassregnskap for biogassanlegg Redusert lystgassutslipp fra jord Utslipp fra jordbruksarealer Driftskunnskap om nye spredeteknikker av husdyrgjødsel i jordbruket Binding av karbon i jord Legge om og redusere energibruken i jordbruket Erstatte bruk av fossile energikilder med fornybare Effektivisere og redusere energibruken

7 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland7 Ulike typer av prosjekter som kan støttes Kartlegging av eksisterende kunnskap nasjonalt og internasjonalt Avdekke kunnskapshull og identifisere "flaskehalser" Forprosjekter og utredninger Demonstrasjonsprosjekter og pilotprosjekter Samarbeid, nettverk og allianser - støtte opp om prosjekter som øker samhandlingen, gir nyttige kontaktpunkter og skaper møtearenaer.

8 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland8 Målgrupper – hvem kan søke? Virksomheter som arbeider med spørsmål vedrørende utslipp av klimagasser fra jordbruket eller utvikling/produksjon av bioenergi basert på jordbrukets ressurser: landbruksforetak eller andre bedrifter fag- eller næringsorganisasjoner kompetansebedrifter, utrednings- og forskningsmiljøer

9 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland9 Søknad og tilskudd Det gis inntil 70 % tilskudd. I enkelte tilfeller kan det gis inntil 100 % tilskudd Søknadsskjema på www.slf.dep.nowww.slf.dep.no Søknadsfrist 15. mai, ny søknadsfrist til høsten

10 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland10

11 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland11

12 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland12 Energipotensial fra ulike biogassressurser (Østlandsforskning, UMB 2008)

13 11.-12. mai 200913

14 Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Hvordan få til økt biogassproduksjon – spørsmål det er aktuelt å belyse Geografi - logistikk Enhetene er små i Norge Husdyrgjødsel bør håndteres sammen våtorganisk avfall – hvordan bør dette gjøres optimalt? Hvordan få en god utnyttelse av energien? Hvordan få en best mulig utnyttelse av bioresten 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland14


Laste ned ppt "Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority 11.-12. mai 2009Biogasskonferanse, Ørland1 Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google