Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Paul J. Manger, Gruppeleder SIU Retningslinjer ved irregulære forhold som skjer under SIUs programavtaler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Paul J. Manger, Gruppeleder SIU Retningslinjer ved irregulære forhold som skjer under SIUs programavtaler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Paul J. Manger, Gruppeleder SIU Retningslinjer ved irregulære forhold som skjer under SIUs programavtaler

2 2 Agenda Bakgrunn Definisjoner Retningslinjer SIUs ansvar Interne prosedyrer Utfordringer Oppsummering

3 3 Bakgrunn Straffeloven Regjeringens handlingsplan OECDs konvensjon om bestikkelse av utenlandske offentlige tjenestemenn Europarådets strafferettslige konvensjon FN-konvensjonen mot korrupsjon Norge ratifiserte konvensjonen 29. juli 2006 Første globale instrumentet mot korrupsjon SIUs prosedyrene for behandling av irregulære forhold Vedtatt av SIU-styret 12. juni, 2006 EUs prosedyrer

4 4 Bakgrunn (2) Korrupsjonssaker i SIUs forvaltning Egne erfaringer & læring Nepotisme Småskala Dokumentasjon og prosedyrer

5 5 Definisjon Et irregulært forhold defineres her som en uregelmessighet knyttet til økonomiske midler tildelt av SIU (kontraktøren) til norsk/utenlandsk institusjon (kontrahenten). Et irregulært forhold oppstår som resultat av en handling/gjerning eller unnlatelse av sådan av en økonomisk operatør (kontrahenten). Handlingen/gjerningen eller unnlatelsen vil ha eller vil kunne ha den virkning at budsjettet skades, enten ved at inntekter reduseres eller mistes eller ved at det føres en uriktig disposisjon i regnskapet. I tilfeller hvor det faktiske forholdet indikerer at det irregulære forholdet har vært begått med hensikt defineres forholdet som underslag.

6 6 Retningslinjer - SIUs ansvar SIU skal kreve at (den norske) institusjonen foretar nødvendige undersøkelse Kravet skal skje skriftlig med tidsfrist SIU informerer straks den respektive finansieringskilde informere fortløpende om utviklingen SIU kan, avhengig av forholdets art, fryse bevilgningen mens undersøkelsen avventes eller pågår

7 7 Retningslinjer - SIUs ansvar Basert på institusjonens endelige rapport til SIU Hvis det ikke finnes bevis for det irregulære forholdet, skal SIU tilskrive den norske institusjonen og eventuell samarbeidsinstitusjon, bekrefte mottakelse av institusjonens rapport og informere om at SIU anser saken som avsluttet. Hvis bevilgningen har blitt midlertidig frosset, skal bevilgningen frigjøres og midler utbetales på ordinær måte Finnes det bevis for det irregulære forholdet, skal SIU fryse videre utbetalinger og bestemme den videre oppfølgning SIU kan bestemme at Det settes vilkår for videreføring av aktiviteten/prosjektet Kontrakten oppheves

8 8 Tilbakebetaling av underslåtte midler skal alltid kreves uavhengig av hvilke av de to ovenfor beskrevne beslutninger SIU har tatt

9 9 Utfordringer Mange dilemmaer ….. Ved mistanke Hva om den er feil? Korrupsjon kan opptre i mange former Størrelse/omfang Forskernes situasjon Personlige relasjoner Personlige tragedier Følelse av avmakt Korrupsjon kan skje over alt – ikke knyttet til spesielle regioner Men …..

10 10 Oppsummering Viktig å ha regelverk Skaper trygghet Gir legitimitet til å handle


Laste ned ppt "Paul J. Manger, Gruppeleder SIU Retningslinjer ved irregulære forhold som skjer under SIUs programavtaler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google