Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika 0116 Oslo Daglig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika 0116 Oslo Daglig."— Utskrift av presentasjonen:

1 15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika 0116 Oslo Daglig leder: Knut Lockert Tlf. 91187713 Mail: knut.lockert@defo.no Styreleder: Eilif Amundsen Tlf. 97032250 Mail: eilif.amundsen@hlk.no Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening Defo støtter NVEs faglige vurderinger

2 15.07.20142Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening NVE har avgitt en rapport til Olje – og energidepartementet om reguleringen av nettselskapene, sentralnettets utstrekning, nasjonale tariffer og anleggsbidrag. Dette er alle svært sentrale spørsmål for bransjen. Slik Defo ser det har NVE gjort mange gode faglige vurderinger i sin rapport, og vi vil gi NVE støtte i de fleste av deres konklusjoner. Regulering av nettselskapene: NVE anbefaler dagens økonomiske regulering av nettselskapene, men det skal legges fram konkrete forslag til forbedringer i løpet av 2010. Defo har over tid anbefalt en avkastningsregulering for regionalnett fordi modellen etter vår mening ikke fungerer her. På distribusjonsnettet støtter Defo NVE i at dagens modell kan fungere tilfredsstillende med en del forbedringer. Utvidet sentralnett: NVE anbefaler at sentralnettet utvides til også å omfatte regionalnettet. Slik Defo ser det er det mange gode grunner for å støtte NVE i deres vurderinger i dette spørsmålet. Defo mener at et utvidet sentralnett vil bidra til en mer effektiv utbygging av nettet når kostnadene i nettet fordeles på flere. Her er det viktig at nettselskapene innenfor det nye utvidede sentralnettet gis den samme økonomiske rammereguleringen. Det er også viktig at de økonomiske virkningene er godt utredet før en eventuelt går over til to nettnivå. Anleggsbidrag: NVE anbefaler bruk av anleggsbidrag også ved tilknytning av ny produksjon. Dette er svært viktig, og er noe Defo har arbeidet for over lengre tid. Uten anleggsbidrag ved tilknytning av ny produksjon ville kostnadene ved å sikre Norge og Europa mer fornybar kraft blitt betalt av de øvrige kundene i distriktene. Anleggsbidrag gir også mer miljø for pengene, fordi dette innebærer at vi får de billigste prosjektene først. Nasjonale tariffer: NVE anbefaler ikke nasjonale tariffer. Også når det gjelder vurderinger av nasjonale tariffer synes NVE å ha pekt på de mest relevante utfordringene. Defo er også skeptisk til en nasjonal tariff, da vi mener dette vil gi som konsekvens en sentralisering av alle viktige beslutninger hos energiverkene, blant annet når det gjelder investeringer i kraftnettet. NVE peker på at det finnes måter å utjevne tariffene på og viser i den anledning til dagens utjevningsordning over statsbudsjettet. En ordning som etter NVEs oppfatning fungerer etter intensjonene. Dette støtter Defo. En innføring av nasjonale tariffer vil også bety slutten for de lokale selskapenes muligheter til å fremme næringsutvikling gjennom tariffstrukturen. En utvikling vi mener er uheldig for distriktsverkene og deres kunder. Vi skal heller ikke glemme at pris er det viktigste incitament for å drive effektivt. Defo støtter NVEs faglige vurderinger


Laste ned ppt "15.07.2014Presseinformasjon fra Distriktenes energiforening1 Kontaktinformasjon: Distriktenes energiforening, defo. Postboks 1497 Vika 0116 Oslo Daglig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google