Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H OVEDOPPGJØRET 2012 Egil Lunde. R ESULTATET S PEKTER H ELSE Generelt tillegg – 2,4 % - minst kr 8000 –virkning fra 1.6. Minstelønnssatsene endres fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H OVEDOPPGJØRET 2012 Egil Lunde. R ESULTATET S PEKTER H ELSE Generelt tillegg – 2,4 % - minst kr 8000 –virkning fra 1.6. Minstelønnssatsene endres fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 H OVEDOPPGJØRET 2012 Egil Lunde

2 R ESULTATET S PEKTER H ELSE Generelt tillegg – 2,4 % - minst kr 8000 –virkning fra 1.6. Minstelønnssatsene endres fra samme dato – generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn 0 år4 år8 år10 år20 år Stillings gruppe Stillings gruppe 2 og Stillings gruppe Stillings gruppe

3 R ESULTATET KS Generelt tillegg – 1,72 % - minst kr 7000 –virkning fra Minstelønnssatsene endres fra samme dato – generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn 0 år4 år8 år10 år20 år Uten utd Fagarb Bachelor Spesialu. Master

4 V IKTIGE KRAV ! Lønn tillitsvalgt Lønn til ledere – sikring om at de lønnes over dem de er satt til å lede Kompetanse skal gi uttelling, også klinisk og master Avtalt at slike tillegg skal flyte oppå Dersom lokale forhandlinger, så skal de være med klare kriterier eller føringer

5 P ENSJON ! PANGSJON – VI MÅ SIKRE DE UNGE ! Levealderjustering slår dårlig ut for dem som kommer etter oss !

6 L IKELØNN ! 52 ukers foreldrepermisjon med styrking av fars rett til permisjon Rett til heltid – deltid en mulighet Likestilling av 3 delt turnus med sammenlignbar helkontinuerlig skiftarbeid Økte rammer for offentlig sektor for å sikre kvinnedominerte grupper Likelønnspott 6 timers dag

7 A NSIENNITET 20 eller 16 års lønnsansiennitet for alle Økt begynnerlønn Lik avstand mellom 0 – 6 – års ans.

8 T EKSTKRAV ! Avsatt tid til veiledning og refleksjon ! Fokus på yrkesskaderettigheter ! Vi ønsker ikke risikotillegg men trygge arbeidsforhold ! Kronetillegg – ikke prosent ! Vi er villig til å gå for streik dersom :

9 H OVEDOPPGJØRET 2012 Arbeidet påbegynt – innspill Debattheftet skal ut i organisasjonen i slutten av august Diskusjon i organisasjonen – representantskapene ol. Tariffpolitisk utvalg diskutere overordnede krav september og 18. og 19. oktober 2011 Tariffkonferanse i slutten av november 2011 LS vedtar overordnede krav i desembermøtet

10 I NNSPILL ! FO ønsker innspill – hvilke krav er viktige?


Laste ned ppt "H OVEDOPPGJØRET 2012 Egil Lunde. R ESULTATET S PEKTER H ELSE Generelt tillegg – 2,4 % - minst kr 8000 –virkning fra 1.6. Minstelønnssatsene endres fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google